Politechnika Gdańska - strona 208

Nanotechnologia obliczeniowapytania na egzamin

 • Politechnika Gdańska
 • Metody symulacji w nanotechnologii
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1330

Co rozumiesz przez „symulację komputerową”? Czym różni się ona od obliczeń numerycznych. Symulację definiujemy jako technikę numeryczną służcą do dokonywania eksperymentów na pewnych rodzajach modeli matematycznych, które opisują przy pomocy maszyny cyfrowej zachowanie się złożonego układu w ciągu ...

Dyfuzja, współczynnik dyfuzji

 • Politechnika Gdańska
 • Metody symulacji w nanotechnologii
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2674

dyfuzja? Czym jest współczynnik dyfuzji? Jakie są typowe wartości współczynnika dyfuzji dla ciał stałych a jakie dla cieczy? Podać prawa Ficka opisujące zjawisko dyfuzji. Dyfuzja jest procesem samorzutnego rozprzestrzeniania się cząstecz...

Zadania z rozwiązaniami

 • Politechnika Gdańska
 • Machanika kwantowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1106

Mechanika kwantowa — ćwiczenia, 2007/2008, Zestaw IV ftims, pg 1. Niech dany jest potencjał postaci V (x) = 0, 0  0. Dlaczego stany z energią E równą E = 0 są zabronione? 2. W nieskończonej studni potencjału V (x) (jak w zadaniu 1) umie...

Zadania z rozwiązaniami

 • Politechnika Gdańska
 • Mechanika kwantowa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1246

Mechanika kwantowa — ćwiczenia, 2007/2008, Zestaw V ftims, pg 1. Korzystając z jawnej postaci operatorów anihilacji i kreacji oscylatora harmonicznego ˆ a = mω 2 ˆ x + i 1 √ 2mω ˆ p, ˆ a † = mω 2 ˆ x − i 1 2 √ mω ˆ p (*) (a) pokaż, że [...

Ekonomia - definicje na egzamin

 • Politechnika Gdańska
 • dr Hanna Kruk
 • Makroekonomia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1064

Makro- i mikroekonomia - Hanna Kruk - Towaroznawstwo 2013 Akademia Morska w Gdyni Ekonomia - nauka o procesach gospodarczych która zajmuje prawami ekonomicznymi, działalnością gospodarczą i jej uwarunkowaniami Mikroekonomia - zajmuje się badaniem zachowań producentów i konsumentów oraz badaniem pod...

Duch organizacji

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 14
Wyświetleń: 777

DUCH ORGANIZACJI W organizacji zarządzanej przez cele chodzi o to, aby „zwykli ludzie dokonywali rzeczy niezwykłych”. O tym, czy jest to możliwe w praktyce, decyduje duch, czyli klimat organizacji. Z niego rodzi się motywacja do pracy, odwołująca się do ludzkich rezerw poświęcenia i wysiłku; od nie...

Elementy i rodzaje kompetencji - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 21
Wyświetleń: 805

Elementy i rodzaje kompetencji Istnieją różne poglądy na temat elementów kompetencji. Niektórzy utrzymują , że pojęcie kompetencji obejmuje zachowanie poszczególnych osób w trakcie pełnienia powierzonych im funkcji oraz wiedzę i umiejętności , które mają wpływ lub też leżą u podstaw tego zachowania...

Jak skutecznie oceniać kompetencje - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 0
Wyświetleń: 630

Jak skutecznie oceniać kompetencje? Najistotniejszym bogactwem organizacji są ludzie chętni do wykonywania swojej pracy na najwyższym poziomie posiadanych kompetencji. Ale jak badać poziom kompetencji pracowników i jak wykorzystać uzyskane informacje ? Odpowiedzią na powyższe pytania jest metoda zw...

Kierownicy - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 0
Wyświetleń: 588

KIEROWNICY Każda organizacja realizująca jakiś cel musi zbudować ekipę ludzi z prawdziwego zdarzenia i zespolić indywidualne wysiłki w wysiłek wspólny. Każdy pracownik firmy wnosi do niej coś innego, ale suma tych wkładów daje realizację wspólnego celu. Wysiłki wszystkich muszą nawzajem do siebie p...

Kompetencja potencjału osiągnięcia wyników - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 35
Wyświetleń: 441

Koncepcja kompetencji jako potencjału przyczyniającego się do osiągania określonych wyników Kompetencje jako potencjał przyczyniający się do osiągania określonych wyników zostały spopularyzowane przez Boyatzisa (1982). Stworzył je na podstawie badań, które dowiodły, że istnieje tylko jeden czynnik ...