Politechnika Gdańska - strona 205

Sprawozdanie z odwodnienia wykopu budowlanego

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 707

SPRAWOZDANIE NR 3 Odwodnienie wykopu budowlanego Dane: wymiary wykopu:  głębokość=5,50 m         szerokość=28 m         długość=41 m warunki hydrogeologiczne:         spąg warstwy wodonośnej=18 m p.p.t.         zwierciadło wody=3 m p.p.t...

Strefy ochronne źródeł i ujęć wód podziemnych

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1190

STREFY  OCHRONNE  ŹRÓDEŁ  I  UJĘĆ WÓD PODZIEMNYCH: STREFY OCHRONNE – obszary poddane zakazom, nakazom i ograniczeniom w zakresie  użytkowania gruntów i korzystania z wody. Wyznacza się je na podstawie ustaleń zawartych w  dokumentacjach hydrogeologicznych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowi...

Wielkość natężenia przepływu

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 777

WIELKOŚĆ NATĘŻENIA PRZEPŁYWU OBLICZONA ZA POMOCĄ  WZORU MANNINGA Metoda określenia wydatku polega na wykorzystaniu wzoru Chezy. Do jego użycia  musimy poznać parametry rzeki jakimi są: spadek zwierciadła wody, pole przekroju cieku,  wartość   obwodu   zwilżonego   obliczonego   na   podstawie   prz...

Własciwości fizyczno-chemiczne wód

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 518

WŁAŚCIWOŚCI  FIZYCZNO - CHEMICZNE  WÓD - organoleptyczne - smak, zapach - fizyczne - temperatura, przezroczystość, mętność, barwa, przewodnictwo                        elektryczne, radoczynność - chemiczne - mineralizacja, pH, potencjał red - ox, twardość, zasadowość,                          kwaso...

Własności hydrogeologiczne skał

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2849

WŁASNOŚCI    HYDROGEOLOGICZNE    SKAŁ  -   objętość  wolnych  przestrzeni   w skałach  wskazuje na ilość wody jaką dana skała może magazynować; wymiar i kształt wolnych przestrzeni  określa przepuszczalność skały (zdolność do przepływu). Podstawową właściwością skał, dzięki  której możliwe jest wys...

Wody lecznicze - podział

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1197

WODY LECZNICZE wody podziemne mineralne lub słabo zmineralizowane bakteriologicznie i chemicznie bez zarzutu,  o niewielkich wahaniach składu chemicznego i własności fizycznych i posiadających właściwości  lecznicze.   Warunek   uznania   w...

Maska podsieci

 • Politechnika Gdańska
 • Multimedia i sieci komputerowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 917

Maska Podsieci Maska podsieci powinna mieć wartość 255.255.0.0. Zapewnia ona prawidłową obsługę dla wszystkich adresów z przedziału 192.168.0.0 - 192.168.255.255. Adres IP Nie należy stosować dowolnych adresów w sieci lokalnej, jeżeli nie chcemy...

Maska Podsieci - Adres IP

 • Politechnika Gdańska
 • Multimedia i sieci komputerowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 616

Maska Podsieci Maska podsieci powinna mieć wartość 255.255.0.0. Zapewnia ona prawidłową obsługę dla wszystkich adresów z przedziału 192.168.0.0 - 192.168.255.255. Adres IP Nie należy stosować dowolnych adresów w sieci lokalnej, jeżeli nie chcemy...

Podłączenie sieci Lokalnej

 • Politechnika Gdańska
 • Multimedia i sieci komputerowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 756

Podłączenie sieci Lokalnej. Korzystając z kabla koncentrycznego oraz złącz typu BNC - w takim przypadku struktura sieci wygląda następująco: jeden komputer połączony jest z drugim, drugi z trzecim, itd. Standardowa, najpopularniejsza, najt...

Podłączenie sieci teleinformatycznej

 • Politechnika Gdańska
 • Multimedia i sieci komputerowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

Podłączenie sieci teleinformatycznej. Istnieje wiele sposobów podłączenia się do Internetu. Jeżeli znajdujesz się w sie­ci, która jest bezpośrednio dołączona do Internetu, twoje działania mogą być zupełnie inne, niż gdy używasz modemu w celu skontaktowania się z takim kom­puterem. Po podłączeniu ko...