Politechnika Gdańska - strona 204

Metody wyznaczania współczynnika filtracji

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 476
Wyświetleń: 4165

METODY WYZNACZANIA WSPÓŁCZYNNIKA FILTRACJI: Wzory empiryczne, tabele i wykresy pozwalają na określenie wartości przybliżonej. Wyniki  uzyskane różnymi wzorami mogą różnić się między sobą i jednocześnie różnią się od  rzeczywistych ...

Określenie parametrów hydrogeologicznych warstw wodonośnych

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1015

Określenie parametrów hydrogeologicznych warstw wodonośnych  na podstawie krzywej uziarnienia Parametry uziarnienia Średnice charakterystyczne Średnica   dp   jest to średnica ziaren, które wraz z mniejszymi stanowią   p % masy próbki. Najczęś...

Pomiary kierunku i prędkości przepływu wód podziemnych

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2380

POMIARY KIERUNKU I PRĘDKOŚCI PRZEPŁYWU WÓD PODZIEMNYCH:  pomiary te wymagają przeprowadzenia badań terenowych w otworach wiertniczych lub w źródłach 1. Badanie kierunku przepływu wód  – metoda graficzna: polega ono na dokładnym określeniu...

Projekt - odwodnienie wykopu budowlanego

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1134

PROJEKT  6  ODWODNIENIE WYKOPU BUDOWLANEGO    Wykop budowlany powinien być suchy. Jeżeli jego dno zalega poniżej zwierciadła wody podziemnej, to należy  zaprojektować odpowiedni system odwadniający. Również w przypadku gdy wykop wykonywany jest w warstwie napinającej  należy przeanalizować ewentual...

Próbne pompowania w warunkach dopływu nieustalonego

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2688

PRÓBNE POMPOWANIA W WARUNKACH DOPŁYWU NIEUSTALONEGO:   charakter  ruchu  nieustalonego  ujawnia  się  podczas  próbnego pompowania ze stałym  wydatkiem, rozszerzaniem i pogłębianiem się leja  depresji.  Zachodzące  zmiany  zależą  przede  wszystkim od przewodnictwa   wodnego   warstwy  wodonośnej  ...

Pytania z egzaminu - Warstwa wodonośna

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 924

1. wody podziemne a powierzchniowe 2. od czego zalezy wydatek studni o zwierciadle swobodnym 3. współczynnik sprężystości 4. przeplyw przez groble 5. anion i makroelementy wod podziemnych 6. prędkość wg Darcy i Dupit 7. pomiar piezometrem dla strefy saturacji 8. własności hydrogeologiczne 

Pytania na egzamin - Współczynnik filtracji

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 868

Pytania na egzamin     rzad A   1. omów współczynnik filtracji   2. omów współczynnik odsaczalnosci grawitacyjnej   3 wyjasnij zasade pomiaru wysokosci piezometrycznej dla strefy saturacji, wykonaj odpowiedni  szkic   4. jak okreslona jes...

Schemat Dupuit'a i Krasnopolskiego

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1183

SCHEMAT  DUPUIT'A     :    ruch ustalony tzn.Q=const.,s=const.,R=const.;  filtracja laminarna;  studnia zupełna;  warstwa wodonośna jednorodna k=const. i nieograniczona ; zwierciadło wód i powierzchnia spągu warstwy wodonośnej są poziome...

Składniki chemiczne wód podziemnych

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 973

SKŁADNIKI  CHEMICZNE  WÓD  PODZIEMNYCH GAZY - występują w  formie rozpuszczonej i łatwo wydzielają się z wody wraz ze zmianą  warunków fizyczno - chemicznych. Rozpuszczalność gazów w cieczach zależy od ciśnienia gazu i  temperatury wody. Są to: O2 , CO2 , H2S i CH4 JONY -  występują w formie roztwo...

Wyniki pompowań badawczych w warunkach dopływu ustalonego

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 644

SPRAWOZDANIE nr 2 Interpretacja wyników pompowań badawczych w warunkach dopływu ustalonego (nr tematu 11) Dane: zwierciadło nawiercone  17 m p.p.t. zwierciadło ustabilizowane 8 m p.p.t. spąg warstwy wodonośnej 35 m p.p.t. promień studni ...