Politechnika Gdańska - strona 203

Wyznaczanie rozkładów prędkości

 • Politechnika Gdańska
 • Hydraulika
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1281

SPRAWOZDANIE Wyznaczanie rozkładów prędkości i współczynników de Saint Venanta w kanale otwartym (α) 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest określenie profili prędkości przy przepływie w kanale otwartym dla  wybranych pionów i poziomów analizowanego przekroju pomiarowego oraz wykreślenie izotach  dl...

Wyznaczanie siły naporu hydrodynamicznego na powierzchnię płaską

 • Politechnika Gdańska
 • Hydraulika
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1540

SPRAWOZDANIE Wyznaczanie siły naporu hydrodynamicznego na powierzchnię płaską. 1. Krótki opis zjawiska (ze wzorami): Celem ćwiczenia jest wyznaczenie siły, z jaką strumień wody wypływający z dyszy pionowo w  górę działa na nieruchomą powierzchnię płaską i czaszę półkulistą ustawione w linii jego dz...

Wyznaczenie współczynnika filtracji

 • Politechnika Gdańska
 • Hydraulika
Pobrań: 630
Wyświetleń: 2219

SPRAWOZDANIE nr 3 Wyznaczenie współczynnika filtracji- doświadczenie i prawo Darcy'ego 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest doświadczalne kreślenie współczynnika filtracji danej próbki gruntu. 2. Krótka charakterystyka ruchu filtra...

Wzór Chezy - opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydraulika
Pobrań: 140
Wyświetleń: 3010

Wzór Chezy Jest jednym z podstawowych wzorów hydrodynamiki,pozwalający na obliczenie prędkości  średniej w przewodzie. I R c V H  ⋅ ⋅ = . Należy zwrócić uwagę na wyrażenie: λ g c 8 = ,   λ -zależy od szorstkości rury i jej średnicy,tak więc ...

Założenia Dupuita - opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydraulika
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2562

Założenia Dupuita   I.założenie Dupuita polega na pominieciu zatopiony lub częściowo zatopiony.  powierzchni przesączalnosci i przyjęciu (zeskok hydrauliczny).Oznacza to zgodność  powierzchni cieczy w ośrodku porowatym i sąsiednim układzie swobodnym.  II.dla przepływu uśrednionego,nieustalonego.  P...

Zwężka Venturi’ego - opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydraulika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1554

Zwężka Venturi’ego    Jest to urządzenie stosowane w praktyce inżynierskiej. Zainstalowana na przewodzie  powoduje szereg lokalnych zaburzeń w przewodzie . W skutek czego występują straty  energii oraz ciśnienia .   Zwężka posiada trzy odcinki :  1.  konfuzor –zwężająca się z B do b  2.  odcinek o ...

Główne piętra wodonośne w Polsce

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2597

GŁÓWNE PIĘTRA WODONOŚNE W POLSCE: Piętro czwartorzędowe: -eksploatowane jest na całym Niżu i w rejonie Zapadliska Przedkarpackiego -duża zmienność własności hydrogeologicznych skał i miąższości warstw -w profilu pionowym jest jedna lub więcej 

Główne zbiorniki wód podziemnych - OCHRONA GZWP

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1148

GŁÓWNE ZBIORNIKI WÓD PODZIEMNYCH: to zbiorniki wód podziemnych odpowiadające umownie ustalonym ilościowym i jakościowym  kryteriom. Zasięgi i powierzchnie GZWP są wyznaczone ich wychodniami na powierzchni terenu  lub na określonej powierzchni st...

Hydrogeochemia i składniki chemiczne

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 798

HYDROGEOCHEMIA -  nauka zajmująca się składem chemicznym wód podziemnych, jego  pochodzeniem oraz możliwościami wykorzystania wód.   Znaczenie hydrogeochemii polega   na rozpoznawaniu krążenia substancji w wodach naturalnych,  rozpoznawaniu istoty procesów i zjawisk zachodzących w wodach  podziemny...

Infiltracja - definicja zagadnienia

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1365

1a       1b          2 INFILTRACJA   –   przesiąkanie   wody   w   głąb   warstw   skalnych.   Zależy   od:  przepuszczalności   skał,   urzeźbienia   terenu,   temperatury   powietrza,   niedosytu   wilgoci   w  powietrzu,   pokrycia   szatą ...