Politechnika Gdańska - strona 202

Sporządzenie charakterystyk układów pomp

 • Politechnika Gdańska
 • Hydraulika
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1204

SPRAWOZDANIE nr 1 1. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest sporządzenie charakterystyk układów pomp oraz porównanie  parametrów pracy pojedynczej pompy odczytanych z wykresu z obliczonymi ze wzorów. 2. Opis analizowanej pompy oraz przykład jej zastosowania. a)zastosowanie: zaopatrzenie w wodę i podwy...

Wyznaczanie krytycznej liczby Reynoldsa

 • Politechnika Gdańska
 • Hydraulika
Pobrań: 945
Wyświetleń: 5145

SPRAWOZDANIE nr 4 Wyznaczanie krytycznej liczby Reynoldsa 1.  Wstęp teoretyczny Określenie rodzaju ruchu cieczy odgrywa ważną rolę w zagadnieniach hydrauliki. Jedną z  podstawowych klasyfikacji jest podział na ruch laminarny i turbulentny. Ruch...

Straty w rurociągu

 • Politechnika Gdańska
 • Hydraulika
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1085

Straty w rurociągu a)straty spowodowane tarciem poszczegolnych warstw cieczy o siebie i o ścianki  przewodu oraz przez powstanie zaburzeń(wprostproporcjonalne do długości przewodu). Do obliczenia tych strat stosujemy wzór Darcy-Weisbacha g V d L h 2 2 λ = ∆  , gdzie  λ -wspołczynnik oporu;L-długość...

Temperatura cieczy - opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydraulika
Pobrań: 0
Wyświetleń: 672

  Temperatura    Temperatura to wielkość fizyczna określająca poziom energii cieplnej zgromadzonej przez  ciało. Jeżeli układ ciał pozostaje w stanie równowagi termicznej, to temperatury wszystkich  tworzących  go ciał są sobie równe. Określenie temperatury można przeprowadzić tylko w sposób pośred...

Współczynniki de Saint – Venanta

 • Politechnika Gdańska
 • Hydraulika
Pobrań: 399
Wyświetleń: 6811

Współczynniki de Saint – Venanta α β – określają stosunek rzecz. Ek do Ek obliczanej przy zał. Prędkości  średniej w przekroju strumienia; w ich obliczaniu stosuje się  jednowymiarowy przepływ ustalony (model przepływu cieczy lepkiej)  jego podstawą jest równanie 

Współczynniki strat energii w hydraulice

 • Politechnika Gdańska
 • Hydraulika
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1113

Współczynniki strat energii w hydraulice Miejscowe opory przy przepływie związane SA z lokalnie występującymi przeszkodami  (zmiana średnic, kierunku przepływu, trójniki armatura zamontowana na przewodzie, wloty i  wyloty   itp..)   Wartości   wsp...

Wymiarowanie otworów

 • Politechnika Gdańska
 • Hydraulika
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1512

Wymiarowanie otworów 1 2 Hg                                                          zg    Hd zd Posługujemy się r. B. Wprowadzając empiryczny wsp. wydatku otworu   w µ . Zakładamy że  otwór jest duży ,rozkład ciśnienia hydrostatyczny , rozkład prędkości prostokątny. Dla dowolnej  linii pradu pisze...

Wymiarowanie przelewów - opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydraulika
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1484

Wymiarowanie przelewów.   Przelew –przeszkoda ponad której górną krawędzią przepływa swobodnie  strumień cieczy , spiętrzonej przez przeszkodę. Po wyznaczeniu  hydraulicznych parametrów przepływu przez przelew stosujemy row.  Bernulliego . Przyjmujemy układ linii 

Wypływ cieczy przez otwory

 • Politechnika Gdańska
 • Hydraulika
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2072

Wypływ cieczy przez otwory Zjawisko lokalne; ma wpływ na warunki przepływu  tylko w „strefie bliskiej” bezpośrednio przylegającej  do przegrodywystępuje w niej wyraźne  zakrzywienie linii prądu, powstawanie stref martwych  i obszarów silnych ...

Wypływ cieczy spod zasuwy

 • Politechnika Gdańska
 • Hydraulika
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2282

Wypływ cieczy spod zasuwy    Wypływ spod zasuwy a) niezatopiony  b) zatopiony  Wypływ niezatopiony gdy głębokość wody dolnej Hd nie przekracza głębokości sprzężonej H2.  Głębokość hz jest mniejsza od hw co jest wynikiem zjawiska kontrakcji (prz...