Politechnika Gdańska - strona 196

Wycena stanowiska pracy

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1134

Wycena stanowiska pracy (w wyniku wartościowania). Karta taryfikacyjna połączona dla wszystkich stanowisk tworzy taryfikator kwalifikacyjny. Tu znajdujemy charakterystykę zadań i wymagania kwalifikacyjne. Taryfikator kwalifikacyjny jako drugi element systemu taryfowego jest zbiorem kart taryfikacyj...

Zarządzanie kadrami-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 0
Wyświetleń: 574

ZARZĄDZANIE KADRAMI Przedmiot ma wiele nazw, ale chodzi o to samo Human Resources Management (HRM) Zarządzanie/kierowanie Kadrami/personelem/zasobami ludzkimi/potencjałem ludzkim W Polsce stosunkowo od niedawna, w latach 90-tych, szybko się jednak rozwija. ZARZĄDZANIE KADRAMI - obejmuje szereg r...

Zasady i cechy ustroju pracy w Polsce

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 21
Wyświetleń: 539

Zasady i cechy ustroju pracy w Polsce 1.ustrój pracy ma charakter demokratyczny, to oznacza: -równość stron stosunku pracy, równouprawnienie związków zawodowych i związków pracodawców -wolność umów o pracę (swobodę nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę przez każdą ze stron) -demokratyzacja u...

Dywersyfikacja-cztery typy

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 910

4 TYPY DYWERSYFIKACJI RYS.17 i18 Obszar postępu - nieco lepsza oferta standardowa, nie ma możliwości zdobycia istotnej przewagi konkurencyjnej Obszar przełomu strategicznego - tu muszą nastąpić istotne zmiany w technologii wytwarzania 12.XII.2000 STRAT EGIE DYFERENCJACJI Dyferencjacja - wyróżnia...

Analiza kluczowych czynników sukcesu-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1435

ANALIZA KLUCZOWYCH CZYNNIKÓW SUKCESU Wybieramy czynniki, które stanowią o sukcesie firmy w branży. Kryteria oceny organizacji: pozycja na rynku pozycja w dziedzinie kosztów image firmy i jej obecność na rynku umiejętności techniczne i poziom technologii rentowność i potencjał finansowy poziom...

Analiza SWOT-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 861

ANALIZA SWOT Listę możemy przygotować za pomocą pytań (mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia). Zaleca się aby korzystać z zespołu. Musimy pokonać problem - odpowiednie zakwalifikowanie szans, zagrożeń, mocnych i słabych stron. Proces formowania

Badanie potencjału strategicznego przedsiębiorstwa-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 637

BADANIE POTENCJAŁU STRATEGICZNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA Atuty: Słabe Średnie Silne Wiodące Marketing/ sprzedaż/ dystrybucja Np.: Jakość produktu Gama produktu Wizerunek produktu Cykl życia produktu Konfekcjonowanie Serwis po sprzedaży Poziom cen Warunki cenowe Wahania cen Marże Potencjał sprz...

Cechy zarządzanie strategicznego-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 658

Cechy zarządzanie strategicznego: Ukazuje długoterminową perspektywę Jest ono sztuką Opiera się nie tylko na danych ilościowych lecz i jakościowych Występuje w nim znaczny poziom niepewności jego formuła opiera się na różnorodnych koncepcjach Nie istnieje jeden najwłaściwszy sposób formułowan...

Charakterystyka analizy dokumentów

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 693

CHARAKTERYSTYKA ANALIZY KONKURENTÓW Względne siły rynkowe, konkretne w odniesieniu do cech konkurencyjności kluczowej wymaganych w branży Zasoby i cechy konkurencyjności podstawowej konkurenta Aktualna i możliwa przyszła strategia konkurenta Kultura organizacyjna konkurenta - przesłanki, na któr...

Dynamiczna analiza SWOT-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1652

Dynamiczna analiza SWOT RYS.13 ETEPY ANALIZY SWOT Wybór kluczowych obszarów działania Wybór układu odniesienia do oceny sił i słabości firmy Zbudowanie profilu konkurencyjnego firmy Podsumowanie analizy ETAPY ANALIZY TOW S / SWOT Zdefiniowanie listy szans, zagrożeń, silnych i słabych stron orga...