Politechnika Gdańska - strona 194

Model motywacji Stanisławy Borkowskiej-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2499

Model motywacji Stanisławy Borkowskiej - zintegrowany model motywowania. Uzyskujemy informacje jak od podstaw zrobić dobry model motywowania. Można w nim uwzględnić kilka członów (etapów): 1.określenie celów, które firma ma realizować (układ celów realizowany przez różne ogniwa). Cele rozpisujemy ...

Model polaryzacyjny-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 7
Wyświetleń: 756

Model polaryzacyjny (południowy) Stosowany w krajach nad basenem Morza Śródziemnego (Francja, Włochy) -strony uczestniczące w negocjacjach postrzegają się jako przeciwnicy, walczą ze sobą, brak partnerstwa między stronami -negocjacje sł...

Model zdecentralizowany-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1407

Model zdecentralizowany -charakteryzuje się jednoszczeblowością negocjacji na szczeblu przedsiębiorstwa. W przedsiębiorstwie zapadają rozstrzygnięcia dot. stosunków pracy -nie ma organizacji pracodawców ale mogą się oni porozumiewać -dominują

Model polityki personalnej-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 49
Wyświetleń: 931

MODELE POLITYKI PERSONALNEJ (wg Kostery) dwa podejścia: 1.model sita 2.model kapitału ludzkiego model sita model kapitału ludzkiego zał. pracownicy firmy lub kandydaci są istotami ukształtowanymi, czymś czego nie da się w sposób jednoznaczny zmieniać -Firmy powinna zadbać o to, by jej członkami s...

Motywowanie pracowników-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 21
Wyświetleń: 714

Motywowanie pracowników Motywacja - ogół motywów, które wpływają na decyzje człowieka o jakimś zachowaniu (sile, kierunku itp.). siła motoryczna wszystkiego co robimy, jeden z najważniejszych czynników efektywności pracy. Efektywność pracy = wiedzieć x móc x chcieć. Efektywność nie rośnie wprost...

Nowe formy zatrudnienia i pracy-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 7
Wyświetleń: 854

NOWE FORMY ZATRUDNIENIA I PRACY: częściowe odchodzenie od zatrudnienia stałego (na czas nieokreślony) do zatrudnienia na czas określony zwrot polegający na przejściu od pełnego wymiaru godzin na częściowy wymiar (i dzielenie pracy) przeniesienie wykonywania pracy poza zakład pracy wzrost pracy n...

Ocena indywidualnych efektów pracy pracownika-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 399

OCENA INDYWIDUALNYCH EFEKTÓW PRACY PRACOWNIKA Rodzaje ocen: oceny sytuacyjne ( wykorzystywane na bieżąco) oceny systemowe: -przeprowadzane w sposób regularny, przeważnie raz do roku -przeprowadzane w sposób zorganizowany -przeprowadzane według dokładnej procedury przy zachowaniu określonych zasa...

Organizacja funkcji personalnej przedsiębiorstwa

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 21
Wyświetleń: 539

ORGANIZACJA FUNKCJI PERSONALNEJ PRZEDS. Aby zorg. funkcję pers. każda firma musi dokonać rozstrzygnięć, które dot. 3 kwestii: jakie więzi będą łączyły działy personalne z pozostałymi jedn. org. (dawniej f. sztabowa-doradza; obecnie -liniowe kom. pers. o szerokich uprawnieniach decyzyjnych) czy na...

Planowanie strategiczne-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581

PLANOWANIE STRATEGICZNE Strategia personalna - określa jacy ludzie będą potrzebni w przedsiębiorstwie w przyszłości i co trzeba zrobić, by uzyskać przewagę konkurencyjną - jakie inwestycje będą niezbędne. Plan. strateg. zajmuje się w PL niewiele firm, w krajach zachodnich stosuje się tam gdzie jes...

Planowanie zasobów ludzkich-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 35
Wyświetleń: 581

PLANOWANIE ZASOBÓW LUDZKICH wiąże się to z przewidywaniem zapotrzebowania na pracowników w okr. czasie oraz z analizą możliwości zaspokojenia tego zapotrzebowania. Bada się je w dwu aspektach: ilościowym (liczba prac., czas pracy, straty czasu itp.) jakościowym (kwalifikacje i umiejętności - prze...