Politechnika Gdańska - strona 192

Awans-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 7
Wyświetleń: 784

AWANS - przeniesienie pracownika ku pozycjom wyżej cenionym w danym środowisku, wyżej wartościowym w hierarchii zawodowej i społecznej. Wyrazem awansu mogą być: powierzenie wyższego stanowiska, trudniejszego zadania, większy zakres władzy, większy zakres przywilejów ( głównie materialnych), przenie...

Cechy typowo polskie modelu-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

Cechy typowo polskie modelu : mocne rywalizujące ze sobą związki zawodowe, około 7000 związków zawodowych na szczeblach lokalnych, szczeble krajowe Solidarność i OPZZ, 1000 organizacji pracodawców ( porozumienie ogólnopolskie) ko...

Cele oceniania i przydatność wyników oceny-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 7
Wyświetleń: 399

Cele oceniania i przydatność wyników oceny Rodzaje aktywności 1.ukierunkowane na pracę 2.zabiegi- działania skierowane na poprawę sytuacji Cele oceniania: informacyjne- aby uzyskać jak najwięcej wartościowych informacji by określić ich potencjalne możliwości oraz by wiedzieć na ile wykorzystują ...

Charakterystyka składników materialnego środowiska pracy-opracowanie...

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 77
Wyświetleń: 812

Charakterystyka składników materialnego środowiska pracy 1. elementy rzeczowe ( wyposażenie stanowiska pracy, maszyny, urządzenia, ukształtowanie wewnętrznej przestrzeni roboczej i ukształtowanie płaszczyzny, pomieszczenia, przejścia, pokoje socjalne, przebieralnie, umywalnie) 2. elementy fizyczne...

Co tworzy strukturę-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 0
Wyświetleń: 539

Co tworzy strukturę? PŁACA STAŁA - płaca zasadnicza - wynagrodzenie za trudność pracy, uwzględnia stałe dodatki, stażowy ( za wysługę ), funkcyjny PŁACA RUCHOMA-zapłata za efekty pracy- zależy od stopnia wykonania np. premie, nadwyżki akordowe, nagrody za osiągnięcia plus składniki w postaci płac ...

Dobór zewnętrzny a wewnętrzny-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 70
Wyświetleń: 840

DOBÓR ZEWNĘTRZNY A WEWNĘTRZNY Wewnętrzny ( zalety) wiążą się z nim niskie koszty ( pracodawca zna pracownika i vice versa) przejrzysta polityka kadrowa zacieśnianie się więzi między pracownikiem a pracodawcą pracodawca może liczyć na większą lojalność krótkie oczekiwanie na efekty z powodu szy...

Doskonalenie i rozwój potencjału pracy-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 21
Wyświetleń: 609

Doskonalenie i rozwój potencjału pracy Istota, uwarunkowania i cele działalności szkoleniowej Organizowanie tej działalności Doskonalenie poprzez realizację kariery Duże firmy w USA przeznaczają 1% swoich obrotów na szkolenie, we Francji jeśli organizacja zatrudnia 10 pracowników umysłowych musi...

Doskonalenie i rozwój pracowników-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 42
Wyświetleń: 539

Doskonalenie i rozwój pracowników 3 rodzaje działań: 1.Szkolenie - oznacza uczenie prostych umiejętności i nawyków przydatnych w praktyce, codziennej pracy i wymagających na ogół minimalnego przygotowania teoretycznego. Przeprowadzane w procesie adaptacji społeczno- zawodowej pracownika, np. szkol...

Elastyczne formy czasu pracy-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 0
Wyświetleń: 420

Elastyczne formy czasu pracy 1 . ruchomy czas pracy : -swoboda w zakresie rozpoczynania i kończenia pracy pod warunkiem, że ogólny czas przepracowany przez pracownika jest zgodny z obowiązującymi przepisami -pracownik spełnia w ten sposób swoją potrzebę indywidualizowania godzin pracy -daje to og...

Etapy i modele wg Pocztowskiego-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 28
Wyświetleń: 504

ETAPY I MODELE wg Pocztowskiego tradycyjny -koncentracja uprawnień decyzyjnych w spr. kadr. na najwyższym szczeblu zarz. -funkcje polityki personalnej realizowane przez różne kom. org. -brak koordynacji działań -koncentracja na sprawach doraźnych i formalno-admin. (nie brane pod uwagę cele strat...