Politechnika Gdańska - strona 191

Outsourcing-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 0
Wyświetleń: 812

Outsourcing Zmiana struktury majątku, zatrudnienia i zakresu realizowanych procesów w organizacji. Działające przez długi okres czasu firmy, historycznie poza procesem podstawowym przynoszącym wartość dodaną dla swoich klientów wykonywały procesy pomocnicze jak np.: remont maszyn, gospodarkę magazy...

Płaszczyzny i funkcje zarządzania-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 0
Wyświetleń: 525

Płaszczyzny i funkcje zarządzania i organizacji Przedmiotem zarządzania są wyodrębnione z otoczenia zespoły ludzkie wyposażone w zasoby rzeczowe, informacyjne i finansowe, umiejące tworzyć struktury i systemy, produkujące i dostarczające produkty (wyroby i usługi) według przyjętej technologii. Zarz...

Proces decydowania-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

Proces decydowania Podejmowanie decyzji j est procesem ciągłym, który zachodzi w wyniku: Wyboru określonego sposobu i/lub kierunku działania. Dotyczy wszystkich przyszłych zmian innowacyjnych, które jeszcze nie stanowiły problemów. (wizja, strategia, planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrolo...

Procesowe podejście do zarządzania-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 14
Wyświetleń: 392

Procesowe podejście do zarządzania Misją organizacji (biznesu) jest tworzyć wartość dla jego klientów. Cały proces zrealizowany a nie poszczególne zadania tworzą wartość. Sukces biznesu pochodzi od wysokiej jakości procesów. Najlepszej jakości procesy muszą być dobrze zaprojektowane, wykonane przez...

Techniki decyzyjne-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1260

Techniki decyzyjne Rodzaje decyzji Tradycyjne Nowoczesne Programowane: Rutynowe powtarzalne, organizacja opracowuje procedury ich rozwiązania. 1. Zwyczaje 2. Standardowe biurowe procedury 3.Opracowane algorytmy Badania operacyjne, Modele matematy czne, Modele symulacyjne, Sieci neuronowe. Nieprog...

Wizja zarządzania firmą-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 7
Wyświetleń: 609

Wizja jest chciejstwem zarządzających jak ma wyglądać według nich „idealnie zmienione-odnowione przedsiębiorstwo” i jak będzie służyło najlepiej swoim i pozyskanym klientom oraz, że będzie generowało nadwyżkę finansową. Końcowym efektem wypracowania wizji jest ustalenie misji jaką powinna firma spe...

Wymagania od strony techniki i technologii-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 0
Wyświetleń: 329

Wymagania od strony techniki i technologii Postęp techniczny rozwija się w zaskakująco szybkim tempie. Osiągnięcia naukowe są bardzo szybko wdrażane do praktyki i organizacje funkcjonujące na rynku ciągle są zapoznawanie z tymi nowościami. Rozwój w

Wymagania stawiane przez otoczenie organizacjom gospodarczym-opracowan...

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 0
Wyświetleń: 420

Wymagania stawiane przez otoczenie organizacjom gospodarczym I. Wymagania od strony klienta Ludzie korzystający z produktów (wyrobów i usług) oczekują, że funkcje dla jakich są one przeznaczone będą spełniane zgodnie z ich oczekiwaniami (produkty będą wysokiej jakości). Klienci pragną mieć wybór pr...

Wymagania stawiane przez rozwój teleinformatyki-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 7
Wyświetleń: 399

Wymagania stawiane przez rozwój teleinformatyki a szczególnie internet Łatwość dostępu do informacji z poziomu indywidualnej osoby -pracownika, Łatwość masowej tanio i szybko przesyłanej oferty, Taniość i szybkość prowadzenia rozliczeń finansowych, Możliwość optymalizowania wszelkich procesów bez z...

Zarządzanie wiedzą-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 7
Wyświetleń: 553

Zarządzanie wiedzą Najnowsze podejście do zarządzania zasadza się na uczeniu się organizacji i powiększaniu swojej wiedzy . Podejście to zakłada, że organizacja wyczerpała swoje możliwości w usprawnieniu działania dotychczas stosowanymi sposobami zarządzania i poszukuje drogi do dalszego rozwoju. W...