Politechnika Gdańska - strona 190

Odpylacze-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Rysunek techniczny
Pobrań: 525
Wyświetleń: 2870

ODPYLACZE Odpylanie-jest to proces usuwania z gazów zawieszonych w nich cząstek stałych (pyły) lub kropelek cieczy (mgły - odemglanie). Zjawiska fizyczne wykorzystywane w urządzeniach odpylających: opadanie ziaren pyłu (grawitacja) zderzenia be...

Widoki i przekroje-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Rysunek techniczny
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2009

3. Widoki i przekroje      3.1.  Wiadomości wstępne     Wykonanie rysunku technicznego nie jest oparte jedynie na sporządzeniu sześciu rzutów, ponieważ tak wy- konany projekt byłby mało czytelny, a sposób jego wykonania nieekonomiczny. Dlatego też przy stosowaniu  rzutów prostokątnych w rysunku tec...

Widok i przekroje przedmiotów-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Rysunek techniczny
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1974

Zapis i Podstawy Konstrukcji                   Widoki i przekroje przedmiotów                                         1   WIDOKI I PRZEKROJE PRZEDMIOTÓW  LINIE PRZENIKANIA BRYŁ    Rzutami przedmiotów mogą być zarówno widoki  przestawiające zewnętrzne kształty przedmiotów jak i przekroje,  które pok...

Benchmarking - Branża - opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 7
Wyświetleń: 567

Benchmarking- pomoc w ustalaniu kierunków zmian Metoda porównania własnych procesów do procesów realizowanych przez „najlepszych” we własnej firmie lub w branży lub innych firmach przodujących w kraju i na świecie. Etapy przeprowadzenia bench...

Funkcja kontrolowania-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

Funkcja kontrolowania Kontrolne działania w przeszłości i obecnie wykonywano aby: graniczyć w procesie produkcji pojawianie się wyrobów złej jakości, porównać zadnia planowe z rzeczywiście osiągniętymi wynikami, pomierzyć sprawność organizacyjną i ekonomiczną firmy i odnieść ją do wzorców (wydajnoś...

Funkcja motywowania-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 7
Wyświetleń: 889

Funkcja Motywowania Motywowanie -oddziaływanie jest funkcją która ma powodować u zatrudnionych pracowników twórcze angażowanie w realizację misji-celów organizacji. Twórczość pracownika objawia się nie tylko rzetelnym wykonywaniem przydzielonych zadań ale także na poszukiwaniu wszelkiego rodzaju ul...

Funkcja organizowania-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1148

Funkcja organizowania Realizacja planów zachodzi poprzez realizacje funkcji organizowania. Organizowanie rozumiane jest jako funkcja w ramach której: dostosowuje się elementy zasobów do wyznaczonych celów (ilość, strukturę , rozmieszczenie majątku, stanowisk pracy , kwalifikacje pracowników, normy ...

Funkcja planowania-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

Funkcja planowania Z uwagi na zmiany w otoczeniu występuje potrzeba zmian w firmie, Zmiany w otoczeniu mogą być przewidywane ale na ich przebieg firma ma bardzo mały wpływ. Oszacowanie wielkości i jakości zmian w otoczeniu jest obarczone znacznym błędem. Im szybciej i burzliwej zachodzą zmiany tym ...

Kierownik, przywódca, menadżer, lider-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1001

Kierownik, przywódca, menadżer, lider Powszechnie przyjmuje się kilka nazw dla zatrudnionych pracowników sprawujących władzę w procesie zarządzania i organizacji. Najczęściej nazywa się takich pracowników; kierownik, dyrektor, prezes menadżer a sporadycznie; przywódca, lider. O ile nie ma ścisłej d...

Nowoczesne podejście do zarządzania-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 0
Wyświetleń: 539

Nowoczesne podejście do zarządzania W ostatnich dziesięciu latach wdrażane są praktycznie nowe metody zarządzania w krajach o wysokiej kulturze organizacyjnej i eksploatujące nowoczesne systemy informatyczne. Podstawowym wymogiem nakłaniającym przedsiębiorstwa do nowoczesnego, współczesnego sposobu...