Politechnika Gdańska - strona 189

Model 7 zmiennych Petersa i Watermana (2)

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 7
Wyświetleń: 714

FUNKCJE PLANOWANIA Planowanie to ustalanie „jutra” w dniu dzisiejszym. „Jutro” - oznacza miesiąc, rok, 3 lata itd. Określenie „jutra” im dalej tym większy wysiłek intelektualny. PLANOWANIE - podfunkcja kontrolowania - czy cele, które sobie postawiłem są realizowane; „KONTROLING” - jest to połączeni...

Model motywacja Portera-Lawnera

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 7
Wyświetleń: 700

Model motywacja PORTERA - LAWNERA Model zachowania B. F. Skinnera prosty model modyfikacji zachowań: BODZIEĆ - REAKCJA - KONSEKWENCJE - PRZYSZŁE REAKCJE Metody modyfikacji zachowań: Pozytywne wzmocnienie to konsekwencja poprzedniego zachowania, która zachęca do powtarzania danego zachowania; Uczeni...

Podejście systemowe-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1015

PODEJŚCIE SYSTEMOWE System - jest to całość, złożona co najmniej z dwóch elementów powiązanych w sposób bezpośredni i pośredni. 1  2  3 1 jest bezpośrednio powiązana z 2 i pośrednio z 3 Cechy systemu: HOLIZM - ujęcie systemowe patrzy na organizację jako na całość składającą się ze wzajemnie ze so...

Podejście sytuacyjne-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 70
Wyświetleń: 630

PODEJŚCIE SYTUACYJNE: Tezy: rozwiązanie problemu zależy od konkretnej sytuacji; skoro wszystko zależy od konkretnej sytuacji to nie ma uniwersalnych praw i zasad teorii. Badania naukowe oraz wiedza praktyczna wpływa jakby do zbiornika i poziom zawartości cały czas się powiększa i z tego zbiornika c...

Podstawy zarządzania-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 21
Wyświetleń: 749

PODSTAWY ZARZĄDZANIA Badania nad organizacja i zarządzaniem pojawiły się na przełomie XVIII i XIX wieku. Były wynikiem Rewolucji Przemysłowej (Anglia, Stany Zjednoczonej i Europie). Wiąże się z upadkiem ustroju feudalnego i powstaniem kapitalizmu. KAPITALIZM - równość wszystkich podmiotów i obywate...

Rozwój i zmiany w organizacji-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 35
Wyświetleń: 532

ROZWÓJ I ZMIANY W ORGANIZACJI. Rozwój organizacji - wynika z potrzeby wzrostu organizacji. Model rozwoju wg. Livenwooda: etap pionierski (szef - paru pracowników) improwizacja bezpośrednia komunikacja kierowanie patriarchalne zagrożenia - chaos, walka o władzę, brak kapitału) etap różnicowania: str...

Skrzynka narzędziowa-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 525

SKRZYNKA NARZĘDZIOWA” Nauka o zarządzaniu zajmuje się sprawnością do kierowania zespołami ludzkimi i ich przedmiotów. Sprawność - skuteczność , ekonomiczność. W ramach nauki o organizacji zarządzania można wydzielić dwie subtechniki: techniki organizacyjne techniki zarządzania. Wg. Zimniewicza - są...

Struktury współczesne-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 7
Wyświetleń: 721

Struktury współczesne: macierzowa (kolumny i wiersze) Po wykonaniu projektu znikają wiersze, ludzie wracają do stałych struktur. Wady: w punktach przecięcia się mogą pojawić się konflikty, iskrzenia. Należy doprowadzać, aby spory były tylko o problemy do rozwiązania. struktura dywizjonalna (oddział...

Zasady zarządzania według Fayala-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 7
Wyświetleń: 553

ZASADY ZARZĄDZANIA WG. FAYALA : PODZIAŁ PRACY - im bardziej się ludzie specjalizują, tym bardziej sprawnie mogą wykonać swoją pracą. Przykładem stosowania tej zasady jest współczesna linia montażowa. AUTORYTET - kierownicy muszą wydawać polecenia, aby prace były wykonywane. Autorytet formalny daje ...

Mieszalniki-przeznaczenie i rodzaje

 • Politechnika Gdańska
 • Rysunek techniczny
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2492

Mieszalniki - przeznaczenie i rodzaje Przykład mieszalnika In-line Mieszalniki hydrauliczne Mieszalniki hydrauliczne z przegrodami i przepustami - max. 600 m3/h z przegrodami perforowanymi - max. 1000 m3/h pionowo - wirowe - max. 1500 m3/h Mieszalniki pionowo - wirowe Mieszalniki mechaniczne ...