Politechnika Gdańska - strona 188

Spółki kapitałowe-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 35
Wyświetleń: 693

Spółki Kapitałowe Spółkami kapitałowymi są spółki z o.o. i akcyjne. Podstawową różnicą między spółkami kapitałowymi a osobowymi jest to, że spółki kapitałowe w odróżnieniu od spółek osobowych posiadają osobowość prawną, co prowadzi do oddzielenia odpowiedzialności materialnej spółki i wspólników. ...

Środki trwałe-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 21
Wyświetleń: 777

Środki trwałe Co uważamy za środki trwałe? z punktu widzenia fizycznego są to te przedmioty, które w procesie produkcji zużywają się stopniowo a ich cechy fizykochemicznych nie przechodzą na gotowy wyrób, z punktu widzenia finansowego są to przedmioty, których czas funkcjonowania jest dłuższy niż ...

Typy własności przedsiębiorstw-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 7
Wyświetleń: 686

Jakie są , więc typy własności przedsiębiorstw? Przedsiębiorstwa prywatne bez najemnej siły roboczej - inaczej rodzinne Tego typu przedsiębiorstwa rozwijają się bardzo dynamicznie w okresie transformacji. Każdy członek rodziny spełnia tu określone funkcje (zaopatrzeniowiec, sprzedawca, producent). ...

Wartości niematerialne i prawne-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 28
Wyświetleń: 399

Co rozumiemy pod pojęciem wartości niematerialne i prawne? Wartości niematerialne i prawne : Są to stanowiące własność lub współwłasność przedsiębiorstwa nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do użytkowania prawa majątkowe, w szczególności: prawo do wieczystego użytko...

Badania struktur organizacyjnych-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 7
Wyświetleń: 392

Badania struktur organizacyjnych. można badać od strony formalizacji struktury ( tzn. zachowania uczestników struktury jest zapisane w aktach organizacyjnych). niedoformalizowanie organizacji - ilość przepisów organizacyjnych w przedsiębiorstwie jest niewielka, szczegółowość też jest niewielka, san...

Bariery działań planistycznych-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 392

Bariery działań planistycznych: niezdolność do pogłębionej działalności planistycznej, wynikającej z wyczerpania koncepcji lub/i braku treningu; nieodpowiedni proces tworzenia planu, polegający np. na limitowaniu czasu dla wdrażania idei planistycznych; niewłaściwa informacja, a więc przestarzałe d...

Czas w zarządzaniu-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 560

CZAS W ZARZĄDZANIU jest bardzo ważny - „czas to pieniądz”. Zarządzanie czasem - czas nie jest dobrem przechowywalnym, tzn. nie można go zostawić do późniejszego wykorzystania Czas jako osobisty kapitał: 60 Lat - wiek emerytalny - 40 Mój wi...

Interpretacja pojęcia zarządzania

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 630

INTERPRETACJA POJĘCIA ZARZĄDZANIA: Wg. K. Bolesta - Kukułka - „Mały słownik Menadżera” - kierowanie działalnością przedsiębiorstwa, zbiór ogólnych funkcji regulujących (tj. planowania, organizowania, motywowania i kontroli) i wszelkich działań zmierzających do zapewnienia przedsiębiorstwu celowego ...

Model 7 zmiennych Petersa i Watermana-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1652

Model 7 zmiennych Petersa i Watermana Twarde czynniki zarządzania Miękkie czynniki zarządzania Systemy Kultura Struktury Kadry Strategia Wiedza Styl Prawo przekory (przeciwdziałania) - nowy stan organizacji po wprowadzeniu zmian może wyglądać jak poprzedni. Opory przeciwko zmianom: obawa przed zmni...