Politechnika Gdańska - strona 187

Podmiotowość przedsiębiorstwa-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 826

Na czym polega podmiotowość przedsiębiorstwa ? Różne Kodeksy Prawa Handlowego różnie definiowały podmiotowość przedsiębiorstwa. W wielu przypadkach oznacza ono wyodrębnienie z otoczenia. Zgodnie z tym podejściem przedsiębiorstwo jest jednostką prowadzącą działalność gospodarczą o charakterze wytw...

Udokumentowanie kapitału bezosobowego-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

Na czym polega udokumentowanie kapitału bezosobowego? Większość posiadanych kapitałów, ich rodzaj powinien zgodnie z interesem przedsiębiorstwa pozostawać pod jego kontrolą. Kontrola nad tym kapitałem jest ograniczona, gdy tkwi on tylko w głowach pracowników. Choroba, urlop, emerytura uniemożliwia...

Najważniejsze zasady normowania zużycia-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1008

Najważniejsze zasady normowania zużycia: stosowanie dokładnej analizy ekonomiczno- technicznej warunków produkcji, dobór właściwych metod normowania, analiza i aktualizacja kompletności norm zużycia, uwzględnienie konkretnych potrzeb użytkowników bazy normatywnej. Grupy metod normowania: I met...

Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem-podstawowe zagadnienia

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 392

Organizowanie - grupowanie osób i środków materialnych w określone organizmy, struktury formalne i nieformalne oraz określenie reguł postępowania, którymi zgrupowane zasoby ludzkie czy materialne mają się kierować w stosunkach wewnętrznych i na zewnątrz. Organizowanie polega również na łączeniu i p...

Metody planowania, systemy kontroli-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 14
Wyświetleń: 455

PLANOWANIE - METODY PLANOWANIA. SYSTEMY KONTROLI T1. Motywowanie jako metoda zarządzania T2. Controlling, controller Motywowanie jest jedną z zasadniczych podstaw kierowania. Kierowanie, sensu stricte, jest to wywołanie działania zgodnie z w...

Planowanie-opracowanie pojęcia

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 721

Planowanie rozumie się jako projektowanie przyszłości, jakiej pragniemy, jaką chcemy osiągnąć. Chodzi tu także o metody osiągnięcia tych zamierzeń oraz środków, które służą do ich realizacji. Planowanie to nie tylko zamierzenia, ale także sposób ich osiągania. Przedmiotem planowania są, więc: cel...

Problemy metodyczne w planowaniu operacyjnym

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 539

Problemy (uwagi) metodyczne w planowaniu operacyjnym Występuje tu specyfika metodyki planowania przy planowaniu ogólnym i przy planowaniu szczegółowym przedsiębiorstwa. W planowaniu ogólnym przedsiębiorstwo jest zmuszone do korzystania z różnych informacji dotyczących przeszłości. Informacje te do...

Różnica między celami inwestycji rzeczowych a celami inwestycji finans...

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 7
Wyświetleń: 595

Jaka jest podstawowa różnica między celami inwestycji rzeczowych a celami inwestycji finansowych? Celem inwestycji rzeczowych jest budowa nowych lub modernizacja istniejących składników majątku trwałego. Zaś celem inwestycji finansowych jest osiągnięcie różnego rodzaju dochodów w postaci: odsetek ...

Skąd wynika potencjał rozwojowy przedsiębiorstwa

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

Skąd wynika potencjał rozwojowy przedsiębiorstwa? Potencjał rozwojowy wynika z: posiadanych zasobów, w tym : kapitał trwały - stopień i jego wielkość, stopień jego fizycznego i moralnego zużycia, poziom techniczny, rozmiary luki technologicznej, która określa stopień zacofania tego potencjału, w ...

Spółka akcyjna-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1015

Spółka akcyjna Do utworzenia S.A. niezbędne jest zebranie określonego kapitału, którego minimum jest ruchome. W przeciwieństwie do spółki z o.o. kapitał nie musi być zgromadzony w całości w momencie jej powstania - można go gromadzić w formie publicznej subskrypcji akcji. Kapitał takiej spółki moż...