Politechnika Gdańska - strona 185

Wartość-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 483

Wartość - są dwie teorie wartości: obiektywna, subiektywna. Teorie obiektywne to przede wszystkim teorie klasycznej ekonomii (Smith, Ricardo), które głoszą, że o wartości przedmiotu, towaru decydują czynniki obiektywne: koszt wytworzenia, praca(!) - jest najważniejszym czynnikiem, który wytwarz...

Norma zużycia-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 14
Wyświetleń: 651

Z jakich elementów składa się norma zużycia? Norma zużycia: nakład materiałowy ( przedmiot normy ) odniesienie normy, czyli produktu na który jest zużywany materiał. Funkcje normy: planistyczna, kontrolno - analityczna. Jakim celom służą te funkcje? Funkcja planistyczna - normy służą do plano...

Zakres i zasady gospodarowania środkami trwałymi-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 63
Wyświetleń: 602

Zakres i zasady gospodarowania środkami trwałymi Co obejmuje system gospodarowania środkami trwałymi? System gospodarowania środkami trwałymi obejmuje: określenie wielkości i struktury środków trwałych, wykorzystanie środków trwałych do uzyskania określonej wielkości produkcji, likwidacja środkó...

Zapasy produkcyjne i towarowe-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 882

ZAPASY PRODUKCYJNE I TOWAROWE Co jest przyczyną powstawania zapasów? I. Przyczyną powstawania zapasów jest różnica w intensywności strumienia dostaw (dopływu) i strumienia odpływu, czyli strumienia zużycia. II. Przyczyna: różnica między zużyciem planowanym a zużyciem faktycznym. Dlaczego występuj...

Zarządzanie przedsiębiorstwem-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 28
Wyświetleń: 441

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM T1. Pojęcie T2. Rodzaje T3. Metody zarządzania Co nazywamy zarządzaniem przedsiębiorstwem? Zarządzanie przedsiębiorstwem rozumie się jako celowe podejmowanie przez odpowiednie osoby i organy decyzji prowadzących, dzięki wykorzystaniu posiadanych zasobów do osiągnięcia ...

Zarządzanie strategiczne i operacyjne-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 7
Wyświetleń: 651

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE I OPERCYJNE. PLANOWANIE Czym się różnią decyzje o charakterze strategicznym od tych o charakterze operacyjnym? Zarządzanie strategiczne nadaje zarządzaniu operacyjnemu ukierunkowane i określone ramy działania operacyjnego. Wypełnienie tych ram wymaga twórczej działalności w...

Kiedy zasób ludzki staje się kapitałem intelektualnym-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

Kiedy zasób ludzki staje się kapitałem intelektualnym? Zasób ludzi staje się kapitałem intelektualnym wtedy, gdy w wyniku jego działań powstaje nowa wartość, która przynosi firmie wymierne korzyści, powstaje nowy produkt, nowe rozwiązanie ekonomiczno - finansowe czy nowa jakość, nowe rozwiązania or...

Klasyfikacyjne poszczególnych obiektów do środków trwałych-opracowanie...

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 574

Jakie możemy wyróżnić kryteria klasyfikacyjne poszczególnych obiektów do środków trwałych? Własność lub współwłasność danej jednostki gospodarczej oraz prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Okres użytkowania dłuższy niż 1 rok. Zdolność do użytkowania w momencie przyjmowania. Przeznaczenie...

Wymagania by koszty prac rozwojowych zaliczyć do wartości niematerialn...

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

Jakie są kryteria i wymagania żeby koszty prac rozwojowych zaliczyć do wartości niematerialnych i prawnych? Wymagania by koszty prac rozwojowych zaliczyć do wartości niematerialnych i prawnych: produkt, technologia, rozwiązania, proces wytworzenia muszą być ściśle ustalone a dotyczące ich koszty p...

Kształtowanie struktury kapitału-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 35
Wyświetleń: 686

Kształtowanie struktury kapitału Kapitał - rzecz, która ma zdolność do samoistnego pomnażania. Najbardziej stabilną częścią i podstawową finansowania działalności przedsiębiorstwa są kapitały własne. Decydują one w zdecydowanym stopniu o utrzymaniu płynności finansowej. Sprawa jest tu psychologicz...