Politechnika Gdańska - strona 184

Gospodarowanie potencjałami-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

GOSPODAROWANIE POTENCJAŁAMI T1.Potencjał przedsiębiorstwa. Istota i rodzaje. T2. Kapitał własny i obcy. T3. Potencjał intelektualny. T 1: Potencjał przedsiębiorstwa Potencjał to zasób możliwości, zdolności, sprawności, mocy czy też wydajności, który tkwi w kimś lub w czymś. Ogólnie potencjał pr...

III grupa metod dynamicznych-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

III grupa metod dynamicznych ( klasyczne metody), należą tu dwa modele: model poziomu zapasu wyznaczającego moment zamawiania, model stałego cyklu zamawiania. Model poziomu zapasu wyznaczającego moment zamawiania opiera się na dwóch parametrach sterujących: stała partia dostawy ustalona metodam...

Proces planowania-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 42
Wyświetleń: 637

Jak przebiega proces planowania? W przedsiębiorstwie zorganizowanym marketingowo winna zostać zachowana następująca kolejność procesu planowania: ilościowy plan sprzedaży wartościowy plan sprzedaży plan kosztów plan zysków plan produkcji plan inwestycji plan finansowy plan zaopatrzenia plan za...

Treść controllingu-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 539

Jaka jest treść controllingu? W treści systemu controllingu można wyróżnić: orientację na cele orientację na przyszłość orientację na wąskie gardła ( przekroje produkcji ) orientację na rynek orientację na klienta Orientacja na cele Przedsiębiorstwo powinno się koncentrować na istotnych celach,...

Jakie cechy kierownictwa decydują o sukcesie firmy-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 35
Wyświetleń: 448

Jakie cechy kierownictwa decydują o sukcesie firmy? O sukcesie decydują takie cechy jak: sprawność decyzyjna (szybkie podejmowanie decyzji w odpowiednim miejscu i czasie), zdolność przewidywania (nie tylko wynikającego z obliczeń ale i z intuicji, która jest tak samo ważna jak obliczenia), kreat...

Czynniki mające wpływ na obniżenie materiałochłonności-opracowanie...

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1631

Jakie czynniki mają wpływ na obniżenie materiałochłonności? Na obniżenie materiałochłonności wpływa : postęp konstrukcyjny, normalizacja i unifikacja, postęp technologiczny, odpowiedni dobór materiałów. Ad.1.) Wprowadzenie konstrukcji materiałooszczędnych wiąże się z wieloma konkretnymi dział...

Czynniki kształtujące zapasy produkcyjne-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 560

Jakie są czynniki, które kształtują zapasy produkcyjne? Ogólnie są to czynniki: zewnętrzne: warunki dostaw, które określają transport i dystrybucja: sezonowość produkcyjnych dostaw, formy zaopatrzenia, warunki zbytu, czynniki ekonomiczno - finansowe (ceny, warunki kredytowania itd.) wewnętrzn...

Zadania controllera-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

Jakie są zadania controllera? Zadania controllera polegają na: zdobyciu przetworzeniu prezentacji zewnętrznych i wewnętrznych danych w celu wypracowania odpowiednich decyzji Controller musi wprowadzić do przedsiębiorstwa system planowania i kontroli, który jest zorientowany na osiągnięcie konkr...

Controller-jakie wymagania powinien spełniać, jego pozycja w strukturz...

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1071

Jakie wymagania powinien spełniać controller i jaka powinna być jego pozycja w strukturze organizacyjnej? Sukces controller jest uzależniony od jego osobistych uzdolnień i cech. Cechy: nieposzlakowana opinia łatwość w nawiązywaniu kontaktów umiejętność przekonywania umiejętność wyczuwania sytuac...

Wartość odtworzeniowa brutto a netto-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 987

Co odzwierciedla wartość odtorzeniową brutto a co netto? Wartość odtworzona brutto środka odzwierciedla jego aktualną wartość, gdyż wyraża nakłady, jakie trzeba by było ponieść na odtworzenie jego cech użytkowych w momencie wyceny według obowiązujących cen i norm. Wartość odtworzenia netto - różni...