Politechnika Gdańska - strona 172

Kierowanie zespołami - zasady wynagradzania, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 21
Wyświetleń: 532

Zasady wynagradzania, jak motywować do pracy: zasada wyprzedzania oczekiwań, zasada trudno dostępnej nagrody, zasada natychmiastowej nagrody, zasada właściwego adresata nagrody. Nagrody bezpośrednie: pensje, premie, zmiany warunków i organizacji pracy, zmiany technologii, udogodnienia dotyczące cza...

Kierowanie zespołami - zespół formalny, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 42
Wyświetleń: 931

Zespół formalny: Zespół kierowany - kierownik i podlegli mu pracownicy Komitet - formalny zespół działający przez dłuższy czas powołany do wykonywania określonego zadania Koło jakości - zespół omawiający problemy w pracy, proponuje rozwiązania Zespół zadaniowy albo projektowy - powołany do zajęci...

Kierowanie zespołami - zmiana planowa, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 21
Wyświetleń: 553

Zmiana planowa: Systematyczne dążenie do przeprojektowania organizacji w sposób ułatwiający jej dostosowanie się do zmian w otoczeniu albo osiąganie nowych celów. Teoria pola sił (Kurt Lewin): Każde zachowanie jest wynikiem równowagi między si...

Kierowanie zespołami - znaczenie planowanie, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 0
Wyświetleń: 609

ZNACZENIE PLANOWANIA W ORGANIZACJACH Hierarchia planów organizacji Plany strategiczne: Plany wytyczające zasadnicze kierunki działania i określające ogólne cele organizacji Plany operacyjne: Plany zawierające szczegółowe ustalenia dotyczące wykonania lub wdrożenia planów strategicznych w codzienn...

Kultura menadżerska - korespondencja, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kultura menadżerska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 588

. Korespondencja Prowadzenie korespondencji wymaga znajomości poruszanej problematyki, terminologii, doboru odpowiedniej formy pisma i umiejętności redagowania oraz organizowania obiegu pism od momentu ich przyjęcia poprzez przygotowanie pisma, aż do jego wysłania. W korespondencji dużą wagę przyw...

Kultura menadżerska - listy półoficjalne i prywatne, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kultura menadżerska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 672

Listy półoficjalne i prywatne Najczęściej za pomocą listów półoficjalnych i prywatnych składa się życzenia z różnych okazji, kondolencje, podziękowania za okazaną życzliwość, itp. Poza sprawami o charakterze osobistym bywają one też wykorzysty...

Kultura menadżerska - lider transformacyjny, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kultura menadżerska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 630

MODEL LIDERA TRANSFORMACY JNEGO Liderem jest przywódca, który pomaga ludziom, mobilizuje ich, motywuje i zachęca do pracy. Czynnikami, które wpływają na to, że przywódca jest liderem są: posiadanie wzorców (rodzina, otoczenie), osobowość, umiejętności przywódcze. W teorii oraz w praktyce wyróżn...