Politechnika Gdańska - strona 171

Kierowanie zespołami - wadza i autorytet, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 7
Wyświetleń: 294

WŁADZA I AUTORYTET Władza: możliwość wywierania wpływu na innych, czyli możliwość doprowadzenia do zmiany postaw lub zachowań grup albo indywidualnych osób. Władza nagradzania: władza wynikająca z tego, że osoba wywierająca wpływ może nagrodzić osobę, na którą ma wpływ, za wykonanie wyraźnie sform...

Kierowanie zespołami - organizacja czasu, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 21
Wyświetleń: 378

Właściwa organizacja czasu i umiejętność koncentrowania się na sprawach ważnych . Sprawy, którymi się zajmujemy, nasze problemy bardzo generalnie można podzielić na sprawy ważne i mniej ważne oraz na sprawy pilne i mniej pilne. bardzo pilne mało pilne nieważne bardzo ważne W naszych codziennyc...

Kierowanie zespołami - wnioski dla kierowników, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

Wnioski dla kierowników Teorie motywacji uwarunkowane są przez kulturę. Aby motywować pracowników należy: Dostrzegać różnice indywidualne Dostosować ludzi do zadań i zadania do ludzi Posługiwać się celami Doprowadzić do tego, aby cele były postrzegane jako osiągalne Indywidualizować nagrody K...

Kierowanie zespołami - wspieranie, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

Wspieranie : obejmuje wzajemne zaufanie, szacunek wobec koncepcji podwładnych i uwzględnianie ich uczuć. To troska o komfort podwładnych, ich zadowolenie i pozycję. Przywódcę wspierającego charakteryzuje przyjazne nastawienie, dostępność i chęć pomagania podwładnym, traktowanie ich jako równych sob...

Kierowanie zespołami - współzależność, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 280

Współzależność to etap w społecznym rozwoju człowieka, na którym samodzielny, niezależny człowiek zdaje sobie sprawę, że znacznie lepsze efekty zyskuje się, pracując zbiorowo, łącząc wysiłki umysłowe. To myślenie kategoriami „my”, zrozumienie, ze jest się fragmentem większej całości - zespołu, orga...

Kierowanie zespołami - wzmacnianie, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 0
Wyświetleń: 574

Wzmacnianie Teoria wzmacniania zauważa, że sukcesy w osiąganiu celów oraz system nagród działają jako pozytywne zachęty i wzmacniają uwieńczone powodzeniem zachowania, które powtarzane są następnym razem w przypadku, gdy zaistnieje podobne sytuacja. Teoria oczekiwań Teoria oczekiwań twierdzi, że ...

Kierowanie zespołami - zachowania nieproduktywne, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 7
Wyświetleń: 469

Zachowania nieproduktywne nie sprzyjają efektywności pracy zespołowej, utrudniają udział wszystkich członków zespołu w pracy grupowej, uniemożliwiają wykorzystanie potencjału wiedzy, doświadczeń, poznanie opinii i ocen wszystkich uczestników. Najczęstsze postawy destrukcyjne i nieproduktywne to: A...

Kierowanie zespołami - zarządzanie naukowe, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 28
Wyświetleń: 392

Zarządzanie naukowe (1900-1920) Koncepcję zarządzania naukowego opracował Frederick Taylor, który ustalił cztery zasady: Wyodrębnić podstawowe elementy każdej pracy - podzielić ją na proste jednostki. Określić potrzebne ruchy przy posługi...

Kierowanie zespołami - zarządzanie, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504

Zarządzanie , organizacja i praca menadżera . Elementy organizacji ORGANO - narząd Organizacja to uporządkowany system celowych działań wykorzystujący wszystkie dostępne zasoby aby osiągnąć założone cele. Formalizacja (cecha organizacji ) a)ludzie (motywacje, przyzwyczajenia, energia, stosunki, z...

Kierowanie zespołami - zasady planowania, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 0
Wyświetleń: 357

Zasady planowania Ważne jest by osoby odpowiadające za wykonanie planów brały udział w ich formułowaniu, to pozwala zapewnić lepszą jakość planów oraz zaangażowanie tych, od których zależy ich realizacja. Wszyscy pracownicy powinni czuć, że jest to nasz plan. Planowanie poprzedza wykonywanie wszys...