Politechnika Gdańska - strona 170

Kierowanie zespołami - teorie zachowań, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 0
Wyświetleń: 336

Teorie zachowań - podejście behawioralne Od końca lat czterdziestych do połowy sześćdziesiątych zwracano głównie uwagę na style zachowań przywódców. Zastanawiano się co jest szczególnego w zachowaniach skutecznych przywódców. Gdyby podejście behawioralne doprowadziło do ustalenia krytycznych wyznac...

Trzy potrzeby wg Atkinsona - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1414

Trzy potrzeby wg Atkinsona osiągnięć władzy przynależności # Motywacja określenie potrzeb teoria sprawiedliwości teoria oczekiwań teoria wzmocnienia teoria wyznaczania celów # Style przywódcze: zorientowane na zadania( nadzór nad pracownikiem) zorientowane na pracowników(motywowanie pra...

Kierowanie zespołami - tworzenie organizacj, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 0
Wyświetleń: 742

TWORZENIE I PRZEKSZTAŁCANIE ORGANIZACJI Drobna przedsiębiorczość- miejscowe przedsiębiorstwa, zarządzane lokalnie, często zatrudniające bardzo niewielu pracowników w jednym miejscu.(małe firmy, zakłady rzemieślnicze, Szkutnik ,szewc, lodziarnia...

Kierowanie zespołami - tworzenie stereotypów, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 672

Tworzenie stereotypów Stereotyp: odnoszenie domniemanej cechy pewnej klasy ludzi (na przykład należącej do określonej płci lub rasy) do jednostki należącej do tej klasy, mimo iż ta jednostka niekoniecznie musi się odznaczać tą cechą. Luka zarobkowa : różnica między możliwościami zarabiania pracown...

Kierowanie zespołami - twórca Teorii Z, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 21
Wyświetleń: 763

Twórca Teorii Z - William Ouchi twierdzi, że współczesne zarządzanie powinno być przyjmować następujące założenia: W miejscu pracy powinno się stworzyć szansę do wykorzystywania i rozwinięcia zdolności i talentów pracowników Stworzyć możliwości współdziałania i współpracy, by wyeliminować indywid...

Kierowanie zespołami - umiejętności kierownicze, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 595

Umiejętności kierownicze potrzebne do skutecznego działania na różnych szczeblach techniczne interpersonalne (społeczne) koncepcyjne (pojęciowe) Umiejętności techniczne : zdolność wykonywania określonego rodzaju pracy, posługiwania się narzędziami, metodami, technologią w określonej, wiedzę spe...

Kierowanie zespołami - umiejętność tworzenia wizji, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

Umiejętność tworzenia wizji . Aby być liderem, trzeba mieć dwie wizje - wizję własnego życia oraz wizję rozwoju instytucji czy zespołu, którym się kieruje. Ci, którzy wiedzą o co im chodzi w życiu, odnoszą największe sukcesy. Zapisana misja życiowa zwiększa znacznie skuteczność działania ludzi. Lid...

Kierowanie zespołami - umiędzynarodowienie firm, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 7
Wyświetleń: 329

Umiędzynarodowienie Firm Eksport- sprzedaż na zagranicznych rynkach towarów wytworzonych w kraju Licencjonowanie - udzielenie praw do wprowadzenia na rynek wyrobów oznaczonych zastrzeżoną marką albo do korzystania z opatentowanych technologii lub materiałów chronionych prawami autorskimi. Franch...

Kierowanie zespołami - wdrażanie strategii, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 0
Wyświetleń: 511

WDRAŻANIE STRATEGII Wdrażanie strategii: administracyjne zadania niezbędne do wprowadzania strategii do praktyki. Integracja pionowa : zwiększenie zakresu działalności operacyjnej organizacji przez zakup firmy dostawczej lub dystrybucyjnej, co przyczynia się do sprawniejszej produkcji podstawowego...