Politechnika Gdańska - strona 169

Kierowanie zespołami - szkoła ilościowa, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 28
Wyświetleń: 567

Szkoła ilościowa- stosowanie matematycznych metod do budowania modeli, analizy i rozwiązywania problemów zarządzania.( wprowadzenie szybkich komputerów, kładzie nacisk na tylko te aspekty przedsiębiorstwa, które można przedstawić za pomocą liczb, a pomija się znaczenie ludzi związku między nimi) ...

Kierowanie zespołami- środowisko organizacji, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560

ŚRODOWISKO ORGANIZACJI I ŚRODOWISKO NATURALNE Teoria systemów- organizacje nie są ani samowystarczalne, ani odizolowane od otoczenia Otoczenie(środowisko zewnętrzne ): wszystkie elementy znajdujące się poza organizacją, mające związek z jej funkcjonowaniem: w tym elementy o bezpośrednim i pośrednim...

Kierowanie zespołami - środowisko naturalne, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

Środowisko naturalne Powstanie ruchu ochrony środowiska naturalnego -Sierra Club 1896r. -organizacja ochrony przyrody -1970-agencja ochrony środowiska -protokół Montrealski -ONZ-Sekretarz Generalny Konferencji Narodów Zjednoczonych do spraw Środowiska i Rozwoju -partie zielonych a) - postawa l...

Kierowanie zespołami - hierarchia potrzeb, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 56
Wyświetleń: 875

Teoria hierarchii potrzeb - Abrahama Maslowa Maslow zauważył, że ludzie podejmują działania, by spełnić ważne dla nich potrzeby. Ta sama osoba w różnym czasie dąży do zaspokojenia różnych potrzeb. Maslow opisał hierarchię potrzeb ludzki...

Kierowanie zespołami - teoria oczekiwań, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 7
Wyświetleń: 518

Teoria oczekiwań Najwszechstronniejsze wyjaśnienie motywacji uzyskujemy dzięki tej teorii. Stwierdza się, że siła skłonności do działania w określony sposób zależy od siły oczekiwania, że działanie to przyniesie określony skutek i od atrakcyjności tego skutku dla danej osoby. Uwzględnia trzy zmienn...

Kierowanie zespołami -teoria sprawiedliwości, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 0
Wyświetleń: 539

Teoria sprawiedliwości W tej teorii stwierdza się, że pracownicy mierzą to, co wnoszą do pracy (nakłady) i to, co z niej uzyskują (wyniki), a następnie porównują ten stosunek nakładów do wyników ze stosunkiem nakładów do wyników innych u innych, podobnych osób. Jeżeli postrzegają ten stosunek jako ...

Kierowanie zespołami - teoria ustalania celów, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

Teoria ustalania celów Zamiary wyrażane jako cele mogą stanowić ważne źródło motywacji do pracy. Konkretne cele prowadzą do wyższej wydajności, a cele trudne, jeśli zostaną przyjęte prowadzą do wyższej efektywności niż cele łatwe. Zamiast „pracuj najlepiej jak potrafisz” lepiej jest przedstawić kon...