Politechnika Gdańska - strona 165

Kierowanie zespołami - kierownictwo, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 497

Kierownikiem - jest osoba usytuowana formalnie na czele komórki organizacyjnej Rodzaje menadżerów (kierowników) 1 Naczelne kierownictwo 2 Kierownicy średniego szczebla Kierownicy najniższego szczebla 1)prezesi, dyrektorzy, członkowie zarządu ustalają misję firmy (co firma ma robić), podejmują d...

Kierowanie zespołami - kierunek sytuacyjny, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 28
Wyświetleń: 455

Kierunek sytuacyjny - pogląd, że technika kierownicza, najlepiej przyczyniająca się do osiągania celów organizacji, może być różna w rozmaitych sytuacjach lub warunkach.(jest wynikiem prac kierowników, konsultantów, i badaczy, którzy się starali wykorzystać koncepcje głównych szkół teorii zarządzan...

Klasyczna szkoła zarządzania - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 63
Wyświetleń: 721

KLASYCZNA SZKOŁA ZARZĄDZANIA Założycielem klasycznej szkoły zarządzania jest Henri Fayol twierdził on, że dobra praktyka kierownicza tworzy pewne wzory i, że kierowanie to umiejętność, taka jak każda inna- że można się jej nauczyć, jeśli się...

Teoria organizacji - Fayol, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 28
Wyświetleń: 749

zarządzanie administracyjne klasyczna teoria organizacji. Przedstawicielami byli: Fayol (zasady sprawnego zarządzania wg Fayol'a: o        autorytet o        dyscyplina o        jedność rozkazodawstwa o        jedność kierowania...

Kierowanie zespołami - opisywanie stanowiska, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 7
Wyświetleń: 469

Klasyfikacja i zasady sporządzania opisu stanowiska pracy Klasyfikacja to określenie obowiązków związanych z danym stanowiskiem pracy - sprecyzowanie zadań i standardów ich wykonania. Jest to dokładne opisanie danego stanowiska pracy z uwzględnieniem wartości wykonywanej pracy. W istocie system kla...

Kierowanie zespołami - komunikacja, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

Komunikacja Zachowania uczestników w trakcie pracy zespołowej Zachowania zadaniowe pomagają zespołowi zrealizować zadanie, osiągnąć wyznaczony cel. Uczestnik pracy zespołowej przejawia je przez: Inicjowanie: przedstawia sugestie, proponuje cele, pomysły, nowe sposoby podejścia do problemu, defini...

Kierowanie zespołami - komunikowanie, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 7
Wyświetleń: 518

Komunikacją „w dół” obejmuje: wydawanie instrukcji, poleceń, rozkazów uzasadnianie zadania wyjaśnianie procedur i praktyki udzielanie informacji zwrotnej nt. wykonanego zadania zaszczepianie wartości i celów firmy Komunikacja „pozi...

Kierowanie zespołami - kultura i wielokulturowość, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

Kultura i wielokulturowość Kultura: złożona mieszanka założeń, zachowań, opowieści, mitów, przenośni i innych koncepcji, które składają się na definicję tego, co oznacza przynależność do danego społeczeństwa. Kultura organizacji : zbiór ważnych pojęć, takich jak normy, wartości, postawy i przekon...

Kierowanie zespołami - menadżerowie a uprzedzenia, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 238

Menadżerowie a uprzedzenia Menadżer etnocentryczny- kierownik wyznający pogląd, że metody zarządzania w jego macierzystym kraju są lepsze od stosowanych w innych krajach i Ze można je eksportować wraz z własnymi usługami i wyrobami. Menadżer policentryczny - kierownik wyznający pogląd, że skoro p...

Model Freda Fiedlera - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2513

Model Freda Fiedlera Fiedler zakłada, że wysoka efektywność grupy zależy od wzajemnego dostosowania stylu współdziałania przywódcy z jego podwładnymi oraz stopnia w jakim sytuacja umożliwia przywódcy sprawowanie kontroli i wywieranie wpływu. Fiedler opracował kwestionariusz najmniej lubianego współ...