Politechnika Gdańska - strona 161

Kultura organizacyjna - definicja

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1183

KULTURA ORGANIZACYJNA Góra lodowa kultury organizacji: Aspekty formalne (jawne) cele technologia struktura zasady polityki i postępowania zasoby finansowe Oddziaływanie nieformalne normy grupowe Poziomy kultury organizacyjnej (model E. Scheina): Widoczne i uświadamiane ARTEFAKTY NORMY ...

Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 70
Wyświetleń: 651

ORGanizacja ZARZ. ZAS. LUDZ. Podstawowe czynności w sprawach osobowych: Pozyskanie kadr Planowanie potrzeb Analiza wymagań Rekrutacja Dobór Rozwój kadr Wykształcenie i dokształcanie Ocena pracowników Ruch racjonalizatorski Planowanie karier Utrzymanie kadr Wynagradzanie świadczenia so...

Selekcja i dobór pracowników

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 49
Wyświetleń: 595

Selekcja pracowników 1. WPROWADZENIE Okres recesji oprócz wielu niedogodności niesie ze sobą również wiele nowych możliwości. Mogłoby się wydawać, że w czasach, gdy przedsiębiorstwa zajmują się głównie redukcją liczby zatrudnionych, dobór i selekcja pracowników zejdzie na drugi plan. Tymczasem, naw...

Technika socjogram - opis

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1967

1. Opis problemu organizacyjnego: W firmie „YGREK” zaistniał problem, który dotyczy stosunków między pracownikami. Dosyć często dochodzi do konfliktów i kłótni, co powoduje dezorganizację w przedsiębiorstwie i małą wydajność pracy, co jest niebezpieczne dla firmy jako całości. Kierownictwo zastanaw...

Stanowisko pracy - organizacja pracy

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 91
Wyświetleń: 567

Organizowanie - decydowanie o najlepszym grupowaniu działań i zasobów organizacji. Przy konstruowaniu organizacji menedżerowie mogą wykorzystać sześć podstawowych działań konstrukcyjnych: Projektowanie stanowisk pracy Grupowanie stanowisk pracy Ustalenie hierarchicznej zależności pomiędzy poszc...

Strategie kadrowe organizacji

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1204

STRATEGIE KADROWE ORGANIZACJI Związek zachodzący miedzy kluczowymi przedsięwzięciami w sferze zarządzania zasobami ludzkimi a procesami formułowania strategii firmy: Strategia rynkowa firmy Środowisko wewnętrzne środowisko zewnętrzne Strategia zarz. Zasobami ludzkimi zatrudnienie stosunki pr...

Pojęcie kierowania, zarządzania i organizacji

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie środowiskiem
Pobrań: 35
Wyświetleń: 539

1. Pojęcie kierowania, zarządzania i organizacji. Kierowanie to sztuka pracowania poprzez innych ludzi, polegająca na wskazywaniu dróg oraz na kontroli działania podwładnego i pobudzająca ludzi do pracy. Jest do działanie zmierzające do spowodowania funkcjonowania innych rzeczy zgodne z celem tego,...

Pytania i odpowiedzi z zarządzania

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie środowiskiem
Pobrań: 7
Wyświetleń: 553

1. Co jest charakterystyczn cech bada w ujciu sytuacyjnym? Rzeczywisto wg badaczy TOZ w ujciu sytuacyjnym jest zbyt zoona, aby mona byo stosowa do niej uniwersalne zasady. Std kada badana sytuacja jest wyjtkowa. 2. Dlaczego w fazie trzeciej jednostki sztabowe funkcjonuj na szczeblu organizacji mat...

100 zagadnień z zarządzania środowiskiem

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie środowiskiem
Pobrań: 56
Wyświetleń: 672

1. Czym jest kierowanie ? Kierowanie , to proces planowania, organizowania, przewodzenia i kontrolowania działalności członków organizacji oraz wykorzystania wszystkich innych jej zasobów dla osiągnięcia ustalonych celów. 2. Czym jest optymalizacja ? Optyma lizacja - proces poszukiwania najlepszeg...

Teoria zarządzania - w pytaniach i odpowiedziach

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie środowiskiem
Pobrań: 28
Wyświetleń: 560

T E O R I A Z A R Z Ą D Z A N I A Zarządzanie Kierowania - jest to proces planowania, organizowania, przewodzenia, kontrolowania pracy członków organizacji oraz wykorzystywania wszelkich dostępnych zasobów organizacji do osiągnięcia jej celów. Podstawowe funkcje kierowania: 1. planowanie 2. organiz...