Politechnika Gdańska - strona 160

Planowanie produkcji i sterowanie jej przebiegiem

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie produkcją
Pobrań: 28
Wyświetleń: 560

PLANOWANIE PRODUKCJI I STEROWANIE JEJ PRZEBIEGIEM MODEL OGÓLNY ( Planowanie zasobów produkcyjnych MRP II) Wspomaganie informatyczne jest przeznaczone dla przedsiębiorstw produkcyjnych i dystrybucyjnych. Warianty planowania produkcji i sterowania jej przebiegiem: -95% przedsiębiorstw posiada MRP ...

Strategiczne aspekty zarządzania produkcją

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie produkcją
Pobrań: 14
Wyświetleń: 546

STRATEGICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ Strategiczne problemy zarządzania produkcją wynikają ze strategii ogólnych przedsiębiorstwa: misji strategii konkurencyjnych rozwiązywane być muszą w sposób zapewniający realizację strategii przedsiębiorstwa. W układzie strategicznym produkcja ma char...

Strategie produkcyjne przedsiębiorstwa

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie produkcją
Pobrań: 0
Wyświetleń: 609

STRATEGIE PRODUKCYJNE Strategie przedsiębiorstwa Cechy produktu ( taksonomia Aryes'a) Strategie w przedsiębiorstwie ( funkcyjne, mix strategiczny ) Mix strategiczny: badania i rozwój (R&D) marketing (komunikowanie się przedsiębiorstwa = IT (Information Technologies) IT: finanse logistyka...

Zakres zarządzania produkcją

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie produkcją
Pobrań: 21
Wyświetleń: 539

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ- wg. APICS - to wiedza i działalność praktyczna, polegająca na planowaniu, bieżącym sterowaniu i kontroli ilości surowców, robót w toku, wyrobów gotowych oraz wykorzystaniu zasobów dla zaspokojenia zapotrzebowania klientów, minimalizacji opóźnień, kosztów zapasów oraz maksymal...

Założenia analizy strategicznej

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 567

ANALIZA STRATEGICZNA 1. GENERALNE ZAŁOŻENIA ANALIZY STRATEGICZNEJ Cel analizy strategicznej: ** odkrycie uwarunkowań rozwojowych organizacji wew. i zewn. ** ma dostarczyć nowych, ciekawych informacji. ZAŁOŻENIA ANALIZY STRATEGICZNEJ . 1. Powinna mieć max, szeroki zakres powinna obejmować różne obsz...

Istota współczesnej strategii

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525

ISTOTA WSPÓŁCZESNWJ STRATEGII 1. POJĘCIE STRATEGII Strategia to koncepcja określona długofalowych celów i sposobów ich realizacji. DLUGOTRWALOSC- niezależne od wielu niewiadomych można wybiegać w przyszłość , horyzont długi ma rożną długość w rożnych sytuacjach zależy to od dziedziny gospodarczej...

Metoda zarządzania strategicznego

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 539

METODA ZARZADZANIA STRATEGICZNEGO 1. PODSTAWOWE KONCEPCJE METODOLOGICZNE ( 3 UJĘCIA PROCESU ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO) Nie ma metody gwarantującej sukces, ale zwiększają one szanse sukcesu. Generalna koncepcja metodologiczna budowy strategii 1 podejście - strategii wynika z szans, okazji otoczeni...

Organizacja procesu zarządzania strategicznego

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

ORGANIZACJA PROCESU ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO 1. ORGANIZACJA PROCESU TWORZENIA I WDRAŻANIA STRATEGII 1 metoda partycypacyjna - demokratyzacja, szerokie kręgi zaangażowania pracowników + łatwiejsze zaangażowanie się w pracę nad strategią przedsiębiorstwa + prosta droga (duże możliwości) zdobycia c...

Szkoła planistyczna zarządzania strategicznego

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1974

SZKOŁA PLANISTYCZNA ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO Termin strategia wywodzi się od nazwy znanego w starożytnych Atenach stanowiska strategos (dowódca). Słowo to był złożeniem dwóch słów: stratos, czyli armia rozłożona obozem, oraz agein, czyli kierować. Kanadyjski specjalista od zarządzania H. Mintzbe...

Dobór pracowników - rekrutacja, selekcja

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 63
Wyświetleń: 728

DOBÓR PRACOWNIKÓW: REKRUTACJA, SELEKCJA Rekrutacja - zespół działań, mających na celu pozyskanie przez organizację kandydatów do pracy na określonym stanowisku, w liczbie umożliwiającej ich racjonalną selekcję. rodzaje: ogólna segmentowa źródła wewnętrzny rynek pracy zewnętrzny rynek pracy ...