Politechnika Gdańska - strona 159

Zarządzania jakością obsługi - ściaga

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1015

DOSKONALENIE JAKOŚCI: 1. Deming: (14): 2. Stosuj nową filozofię. Nie można dłużej tolerować powszechnie akceptowanych poziomów opóźnień, omyłek, usterek materiałów nie nadających się do obróbki, ludzi nie potrafiących wykonać dobrze swojej pracy a bojących się zadawać pytania, przestarzałych metod ...

Szkolenia w przedsiębiorstwach

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 490

Szkolenia Szkolenia stały się sprawą prestiżową dla większości przedsiębiorstw. Wskaźnikiem nowoczesności organizacji jest dbałość o pracownika, a jej wyrazem przede wszystkim liczba treningów. Obecnie szkolenia są celem samym w sobie, a nie narzędziem realizacji celów przedsiębiorstwa. W firmie t...

Wartościowanie stanowiska pracy

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1288

Rodzaj pracy - stanowisko, zawód, zakres pełnionych funkcji . Przedmiot badania - poziom i struktura obiektywnej trudności ocenianej pracy. Trudność pracy - ogół wymagań fizycznych, psychiczn. i umysłowych jakie dany rodzaj pracy stawia przeciętnemu wykonawcy. Kategoria zaszeregowania - odzwiercied...

Pojęcie i funkcje wynagradzania pracowników

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1624

Pojęcie i funkcje wynagradzania pracowników. Podstawowym świadczeniem pracodawcy na rzecz pracownika jest wynagrodzenie za pracę, które pracodawca obowiązany jest okresowo wypłacać pracownikowi w zamian za wykonywaną przez niego pracę w ramach stosunku pracy. Wysokość tego wynagrodzenia wynika z um...

Wynagrodzenia - aspekty prawne wynagrodzeń

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 133
Wyświetleń: 770

WYNAGRORDZENIA Aspekty prawne wynagrodzeń. Rozpatrując jakikolwiek system wynagrodzeń należy uwzględnić go w ramach obowiązujących przepisów prawnych oraz innych regulacji, które dany kraj zobowiązał się przestrzegać. Tylko w tym przypadku można mówić o stosowalności danego systemu w rozpatrywanym...

Motywowanie działalności produkcyjnej

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie operacyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 854

. motywowanie działalności produkcyjnej obszary - rozwój przedsiębiorstwa, dochody pracowników, bodźce psychologiczne, polityka personalna, oiz, warunki środowiskowe pracy. Płace: struktura płac, metody opłaty, normy regulacji plac, organizacja systemu płac. Kryteria i formy wynagrodzenia: samodz...

Organizacja przestrzeni produkcyjnej

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie operacyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1190

Organizacja przestrzeni produkcyjnej. system produkcyjny - statyczna lub dynamiczna kombinacja zasobów ludzkich, fizycznych i finansowych zaangażowanych w przetwarzania surowców, materiałów, energii i informacji na wyroby, półprodukty, usługi i informacje. Podsystemy: techniczny, technologiczny, o...

Planowanie operatywne produkcji - Kanban

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie operacyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1694

Planowanie operatywne produkcji Planowanie produkcji obejmuje działania związane z wyprzedzającym ustaleniem rodzaju i wielkości zadań dla komórek produkcyjnych oraz określeniem niezbędnych zasobów potrzebnych do realizacji tych zadań. Poziomy - ogólnozakładowe (plan produkcji, dokładność ogólna, ...

Sterowanie i kontrola przebiegu produkcji

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie operacyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 2282

Sterowanie i kontrola przebiegu produkcji. sterowanie produkcją - cele - dotrzymanie terminów realizacji zadań, krótkie czasy cyklu prod., niskie stany zapasów, wysoki poziom obciążenia zdolności produkcyjnej, niskie koszty pracy maszyn i ludzi. terminowanie zadań prod. - przesłanki: zadania przew...

Wypadkowość w pracy

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie operacyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 931

Wypadkowość w pracy wypadek - nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, która nastąpiła w związku z pracą. Zasady Heinricha - koszty bezpośrednie związane z wypadkiem wynoszą 20% strat pośrednich (zakłócenia produkcji, itp.), 1+2...