Politechnika Gdańska - strona 157

Umiejętność przeprowadzania negocjacji

 • Politechnika Gdańska
 • Psychologia zarządzania ludźmi Kształtowanie relacji pracowniczych
Pobrań: 49
Wyświetleń: 798

Umiejętność przeprowadzania negocjacji Negocjowanie to korzystanie z umiejętności porozumiewania się do rozstrzygania konfliktów i osiągnięcia obustronnie zadowalających wyników. W życiu codziennym występują niezliczone przykłady negocjacji. Negocjujemy z dealerem przy zakupie samochodu, z przyjaci...

Wzorcowy model negocjatora

 • Politechnika Gdańska
 • Psychologia zarządzania ludźmi Kształtowanie relacji pracowniczych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 770

WZORCOWY MODEL NEGOCJATORA Negocjacje nie są sztuką, lecz raczej rzemiosłem, którego można się nauczyć. Jednak są osoby, nawet nie mające żadnego przygotowania, a radzące sobie w negocjacjach bardzo dobrze. Innymi słowy, można być doskonałym negocjatorem nie mając ku temu wrodzonych zdolności, lecz...

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw

 • Politechnika Gdańska
 • Teatr
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1218

UWARUNKOWANIA I BARIERY ROZWOJU SEKTORA MSP NA TLE NOWEGO PROGRAMU POLITYKI RZĄDU WOBEC MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. 1. WPROWADZENIE. W wyniku transformacji gospodarczej nastąpił dynamiczny rozwój przedsiębiorczości. W jego efekcie obecnie funkcjonuje ponad 2 mln małych i średnich przedsiębio...

Wykresy Gantta - opis

 • Politechnika Gdańska
 • Teatr
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2541

Wykresy Gantta W typowym wykresie wiersze zarezerwowane są dla stanowisk pracy (maszyn, operacji wyrobów), kolumny zaś to jednostki czasu (godziny, dni tygodnia). Układ zdarzeń w wykresie Gantta przedstawiany jest najczęściej w wersji: -          planowanej przed rozpoczęciem działania i ewentualn...

Typologia i sposoby kierowania przedsiębiorstwem

 • Politechnika Gdańska
 • Tworzenie przedsiębiorstw
Pobrań: 0
Wyświetleń: 616

TYPOLOGJA I SPOSOBY KIEROWANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 1. Istota, cechy i typy przedsiębiorstw 2. Kreatorzy firm 3. Cykle tworzenia i rozwoju przedsiębiorstwa 1. Istota, cechy i typy przedsiębiorstw Uniwersalne cechy przedsiębiorstwa Wytwarza w sposób zorganizowany dobra i usługi na potrzeby odbiorców...

Analiza P.E.S.T. spółki TVN

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2723

ANALIZA P.E.S.T spółki akcyjnej TVN Czynniki Polityczne: Czynnik Waga Ocena W x O Ochrona własności intelektualnej 0,3 -2 -0,6 Wpływ środowiska polityków 0,3 2 0,6 Prawo i obowiązki narzucone ze strony KRRiT 0,4 -3 -1,2 ∑ 1 -1,2 Czynniki Ekonomic zne : Czynnik Waga Ocena W x ...

Analiza strategiczna Space - Strategia rozwoju rynku

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 588

Analiza strategiczna SPACE Najważniejsze decyzje strategiczne przedsiębiorstwa dotyczą jego rozwoju. Wśród nich do podstawowych należą decyzje dotyczące wyboru domeny, czyli rodzajów działalności opisanych zwykle w kategoriach produktu i rynku. W stosunku do rzeczywistych i potencjalnych domen na...

Analiza kultury organizacji

 • Politechnika Gdańska
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 889

Analiza kultury w organizacji na podstawie PIA PIASECKI S.A. J. B. Miner w “Orgaznizational Behaviour. Performance and Pruductivity” dowodzi, iż kultura istnieje w organizacji lub inaczej organizacja ma po prostu kulturę. Do źródeł pochodzenia kultury zaliczamy m.in. wartości, wierzenia, normy, wzo...

Analiza stylu przywództwa - Styl kierowania

 • Politechnika Gdańska
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1603

Analiza stylu przywództwa wybranej osoby na stanowisku kierowniczym na przykładzie Prezesa Agencji Koncertowej Wstęp Celem pracy jest przedstawienie stylu przywództwa Prezesa Agencji Koncertowej. W swojej analizie chciałabym przedstawić styl przywództwa na podstawie funkcji zarządzania: motywowan...

Umiejętności menadżerskie - zachowania organizacyjne

 • Politechnika Gdańska
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1162

Zachowania organizacyjne WSTĘP UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKIE UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE UMIEJĘTNOŚCI KONCEPCYJNE UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNE UMIEJĘTNOŚCI WYWIERANIA WPŁYWU UMIEJĘTNOŚCI DIAGNOSTYCZNE I ANALITYCZNE CECHY WYBITNEGO MENEDŻERA MENEDŻER W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRZYSZŁOŚCI ZAKOŃCZENIE LIT...