Politechnika Gdańska - strona 156

Współczesne urządzenia do podwyższania ciśnienia

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 14
Wyświetleń: 693

Współczesne urządzenia do podwyższania ciśnienia ( zestawy hydroforowe ) a klasyczne  hydrofornie ze zbiornikami wodno-powietrznymi.    Hydrofornia klasyczna : - pompa, - zbiornik wodno-powietrzny, - elementy polaczone instalacji  –  lokalny układ do podwyższania cisnienia   Działanie : Zasada dzia...

Wymiarowanie sieci wodociągowej o układach zamkniętych

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1722

Wymiarowanie sieci wodociągowej o układach zamkniętych   .Charakterystyka hydrauliczna sie ci przewodów  Sieci przewodów z niezbędnymi uzbrojeniami charakteryzuje się określonymi oporami ruchu  na długości i oporami miejscowymi.Formuła Dacyego Weishbacha po przekształceniu  ∆H=[∑psi+lambda*L/D]*8Q²...

Zadania z egzaminu-wodociągi i kanalizacje

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1407

Rz A2  1.  Ruch(przeplyw) wody w przewodach cisnieniowych odbywa się, gdy:   wystepuje roznica cisnien, co wpływa na pokonywanie oprorow przepływu.  W zasadzie  transport wody w przewodach ciśnieniowych umożliwiają pompy.  2.  Metoda teleskopowa budowy studni wierconej polega na   tym, że wierci si...

Zadania z egzaminu-wodociągi i kanalizacje2

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637

Rzad B2  1.  Ruch(przeplyw) wody w przewodach grawitacyjno-cisnieniowych odbywa się, gdy:  gdy występuje różnica (o wartości 0) rzędnych pomiędzy zwierciadłem zbiornika ujściowego  a miejscem poboru wody.  2.   Typowa studnia wiercona sklada się z trzech następujących elementow:   *Rura eksploatacy...

Zasady obliczania zapotrzebowanie na wodę

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 7
Wyświetleń: 938

ZASADY OBLICZANIA ZAPOTRZEBOWANIA NA WODĘ    Z dokładnością do 20%,  Systemy wodociągowe projektuje się na co najmniej 20 lat  Liczy się w oparciu o normatywne wskaźniki zużycia wody – zawarte w normie- 1966, 1978-  normy te nie są odpowiednie w obecnych czasach     OPRACOWANIE NORM (METODY):  - z ...

Zbiorniki-funkcje

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1862

ZBIORNIKI   FUNKCJE    -  ZBIORNIK ZAPASOWO WYRÓWNAWCZY – WYRÓWNYWANIE  NIERÓWNOMIERNOŚCI POBORU WODY   -  Stabilizacja ciśnienia – zbiornik zapasowo wyrównawczy ( musi być posadowiony na  odpowiedniej rzędnej)  -  Gromadzenie zapasu na cele przeciwpożarowe ( określona objętość zbiornika)   - Groma...

Wzory wszystkie

 • Politechnika Gdańska
 • M. Kaszubowski
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1638

ESTYMACJA PRZEDZIAŁOWA Przedział ufności dla wartości przeciętnej m 1 2 lub Przedział ufności dla wariancji 1-α- poziom ufności d Q - bezwzględny błąd losowy (max błąd szacunku)- połowa przedziału ufności B(Q)- wzgłędny błąd losowy, względna precyzja ω=X/n- częstość występowania sukcesu Es...

Podstawy decyzji ekonomicznych producenta.

 • Politechnika Gdańska
 • Makroekonomia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1736

PODSTAWY DECYZJI EKONOMICZNYCH PRODUCENTA. ANALIZA KOSZTÓW 8.11.2009 Koszty produkcji: - Koszty zmiennie - płace pracowników produkcyjnych - koszty energii - koszty surowców i materiałów -koszty stałe - płace pracowników administracyjnych - amortyzacja budynków i urządzeń - koszty najmu, nie...

Produkt krajowy brutto - Produkt narodowy brutto

 • Politechnika Gdańska
 • Makroekonomia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1449

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO 20.12.2009 PKB = dochód narodowy PKB = pieniężna (nominalna) wartość (nowo) wytworzonych na terenie danego kraju dóbr i usług finalnych w określonym czasie 3 metody szacowania dochodu narodowego Ruch okrężny w gospodarce i wydatki (1) Produkcja (Przedsiębiorstwo) (2) doch...

Typy zachowań w procesie komunikowania się

 • Politechnika Gdańska
 • Psychologia zarządzania ludźmi Kształtowanie relacji pracowniczych
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1491

Typy zachowań w procesie komunikowania się Spis treści Wstęp Zachowanie uległe Zachowanie agresywne Zachowanie asertywne Podsumowanie Literatura Temat ten wybrałem, gdyż jest on bardzo ciekawy, jak również bardzo ważny. Prawidłowy proces komunikowania się odgrywa kluczową rolę nie tylko w życiu każ...