Politechnika Gdańska - strona 155

Strefy ochrony ujęć

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 0
Wyświetleń: 756

STREFY OCHRONY UJĘĆ   *pośrednie   *bezpośrednie  Wielkość stref zależy od rodzaju ujęć podziemnych i powierzchniowych   Wody podziemne   8-10: teren ochrony przy drenach    10-15: studnie kopane   (uzależnione od długości tego drenu promienistego): studnie poziome z systemem drenu   15- 20 : ujęci...

Tarowanie i modele symulacyjne

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 28
Wyświetleń: 630

Tarowanie i modele symulacyjne  Podstawowe zadania w procesie tarowanie modelu  przepływów to:   - realizacja badań terenowych, - analiza danych pomiarowych, -  kalibracja parametrów modelu, - weryfikacja działania modelu i oceny zgodnośc...

Układ studzien wierconych

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 14
Wyświetleń: 805

UKŁAD STUDZIEN WIERCONYCH   Z przewodem zbiorczym  Wariant pojedynczych studzien połączonych z zbiornikiem (niezależne rurociągi)  Pompa głębinowa wprowadzana do wnętrza studni     UJĘCIA PROMIENISTE   Zafiltrowanie poziome promieniste   Krótkie zafiltrowanie promieniste  Wielowarstwowe  Pierwsze z...

Układy pompowe

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 28
Wyświetleń: 945

UKŁADY POMPOWE    Mamy układy 1 strefowe i wielostrefowe  SCHEMAT UKŁADU WODOCIĄGOWEGO  :   1. ujęcie wody powierzchniowe,   2. studnie zbiorcze,   3. pompownie I stopnia,   4. stacja uzdatniania wody,   5. zbiornik terenowy dolny,   6. pompow...

Uwarunkowania, sposób wyznaczania pojemności asekuracyjnej w zbiorniku...

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 35
Wyświetleń: 777

Uwarunkowania, uzasadnienie potrzeby i sposób wyznaczania pojemności asekuracyjnej  (rezerwowej) w zbiorniku zapasowo-  wyrównawczym    Pojemność asekuracyjna spośród pojemności rezerwowych na cele przeciwpożarowe i awarie-  awaryjna  – na wypadek naglego wylaczenia normalnej dostawy wody  - przeci...

Uzbrojenie regulujące przepływ wody do sieci wodociągowej

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1302

Uzbrojenie regulujące (zasuwy, klapy zwrotne) przepływ wody do sieci wodociągowej     Zasuwa – słuzy do zamykania lub otwierania przepływu wody w przewodach. Zasuwy  żeliwne mogą być plaskie lub owalne, w zależności od cisnienia roboczego w przewodach,  kielichowe lub kołnierzowe, zaleznie od miejs...

Uzbrojenie sieci wodociągowych

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2310

UZBROJENIE SIECI WODICIĄGOWYCH   1.zasady tworzenia sieci wodociągowej obowiązuje  - wąska ulica  -szeroka ulica   Sposób uzbrajania sieci  1.uzbrojenie regulujące przepływ wody (zasuwy,przepustnice,zawory sterujące)  2.uzbrojenie czerpalne(hydranty-zdroje uliczne)   3.uzbrojenie zabezpieczajce(odp...

Wpływ trzech czynników decydujących o potrzebie strefowania sieci wodo...

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 49
Wyświetleń: 714

Wpływ trzech czynników decydujących o potrzebie strefowania sieci wodociągowej    Kryteria sterfowania :  1. ogranicz ciśn – dostosow ciśn do wymag. Wynika ono z normy projektow  intslacj wodc, któr określ min max ciśn i nie powinn wynosic wiecej niz 150%Hg, gdy zabudow 2  kondygnacyjn ciśn nie wie...

Wskaźniki opisujące wielkość poboru wody

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 14
Wyświetleń: 763

Wskaźniki opisujące wielkość poboru wody oraz podać sposób ich  wykorzystywania w projektowaniu elementów układu wodociągowego.         - przewidywane sumaryczne zapotrzebowanie w ciągu roku.       =      *Nd – max dobowe zapotrzebowanie na wodę  -analiza wydajności ujęć i stacji