Politechnika Gdańska - strona 150

Metody niszczenia emulsji

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 182
Wyświetleń: 3444

Metody niszczenia („rozbijania”) emulsji.    Z punktu widzenia gospodarki wodno-ściekowej w przemyśle, emulsje olejowe można  podzielić na dwie zasadnicze grupy:  ·  emulsje wytwarzane celowo,  ·  emulsje powstające przypadkowo.  Emulsje wytwarzane celowo charakteryzują się dużą trwałością, stabiln...

Nitryfikacja-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1526

N i t r y f i k a c j a  Według ostatnich badań, biologiczna nitryfikacja jest procesem wieloetapowym, jednak  nie wszystkie jego mechanizmy zostały wyjaśnione w zadowalającym stopniu. Uważa się, że  najbardziej prawdopodobny ciąg przemian jest następujący:      W najprostszym podejściu, nitryfikac...

Obliczanie ładunku zanieczyszczeń

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2450

OBLICZANIE ŁADUNKU ZANIECZYSZCZEŃ:    Ładunek zanieczyszczeń  z różnych produkcji przemysłowych:  Zadanie. Jakie będzie przewidywalne stężenie azotu w ściekach, gdy:  50. 000M  2.  Brak przemysłu  Qj,M= 150 l/Md  Ł j(Nog)= 14g/Md  1.  50 000M * 0,15 m 3/Md= 7500 m3/d  2.  ŁN= Łj(Nog)*M=0,014 kg/Md ...

Oczyszczanie ścieków metodą osadu czynnego

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1029

Oczyszczanie ścieków metodą  osadu czynnego  Kinetyka wzrostu mikroorganizmów  Kinetyka wzrostu mikroorganizmów  Kinetyka wzrostu mikroorganizmów  Równanie Monoda  Interpretacja równania Monoda  Zawrót biomasy osadu czynnego  Procesy biologiczne zachodzące w  osadzie czynnym  Osad czynny  Osad czyn...

Odbiorniki ścieków - prawo

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 21
Wyświetleń: 742

Odbiorniki ścieków - prawo  1.  wody powierzchniowe  2.  grunt (zrzut podziemny)  3.  gleba (tzw. rolnicze wykorzystanie ścieków)  4.  układy technologiczne odzyskiwania wody  Rozporządzenie ministra środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy  wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi ora...

Ogólne kryteria oceny podatności ścieków na procesy oczyszczania

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 35
Wyświetleń: 588

Ogólne kryteria oceny podatności ścieków na procesy oczyszczania: 1. Możliwość stosowania biologicznego oczyszczania ścieków BZT5:N:P=100:5:1 – optymalna proporcja między zanieczyszczeniami, inaczej problem z  usuwaniem. Minimalna proporcja: BZT5:N=32:1, BZT5:P=150:1 2. Możliwość denitryfikacji ści...

Omówienie wybranych wskaźników zanieczyszczeń ścieków

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 70
Wyświetleń: 980

Omówienie wybranych wskaźników zanieczyszczeń ścieków (parametry jakości  ścieków).   FIZYCZNE:   1.  temperatura : surowe ścieki – zależy od rodzaju sieci i ujęć wód:    niewielkie wahania roczne 12-18°C – sieć kanalizacji rozdzielczej, ujęcie wód  podziemnych,    duże wahania roczne 5-25°C – si...

Opracowane pytania - zaliczenie

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1645

1. Strącanie chemiczne fosforu:  a.)wstępne; b.)symultaniczne; c.)wtórne; a.)bezpośrednie- głównie  oczyszczenia mechaniczne, niewielka sprawność procesu, efektywność ok. 90%, jest to koagulacja;  b.)symultaniczne- w oczyszczaniu z osadem czynnym

Osadniki-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1764

Osadniki   Rodzaje osadników: poziome, pionowe, radialne, Imhoffa.  Funkcje osadników wstępnych w układzie:  - zmniejszają obciążenie zanieczyszczeniami układy biologicznego oczyszcz. ścieków  - podwyższają efektywność usuwania subst. tłuszczowych  - częściowo wyrównują natężenia przepływu ścieków ...

Podstawowe informacje dotyczące przeróbki osadów ściekowych

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 21
Wyświetleń: 903

Podstawowe informacje dotyczące przeróbki osadów ściekowych  Oczyszczanie ścieków = powstawanie osadów (odpadów):    usuwanych w osadników wstępnych (osady wstępne)    z osadników wtórnych (nadmierny osad organiczny)  30m 3 osadów powstaje na 1000m3 oczyszczonych ścieków  Ciąg przeróbki osadów:  ...