Politechnika Gdańska - strona 15

Biologia laboratorium - parzydełkowce - wejściówka

 • Politechnika Gdańska
 • mgr Urbanek
 • Biologia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1309

Grupa 1 1. Larwa parzydełkowców to: a trochofora b parenchymula c amfiblastula  d planula 2. Najprostszy typ morfologiczny gąbki nawiązujący do planuli to:  a Ascon  b sycon c sycon  cortex Leon 3 Wybierz zestaw , który zawiera układy występujące u wirków: B ukl wydalniczy, ukl rozrodczy ukl nerw...

Biologia laboratorium - stawonogi - wejściówka

 • Politechnika Gdańska
 • mgr Urbanek
 • Biologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1652

1. Stawonogi Do stawonogów nie należ±:  a)małżoraczki  b)zaleszczotki  c)trylobity  d)pratchawce*[tak mi się wydaje:P]  2.Kędziołki przędne u pająka krzyżaka mają ujście: - na odwłoku  3. Przetchlinkami są - system kanałów doprowadzających pow...

tkanki zwierzęce i szkarłupnie - pytania

 • Politechnika Gdańska
 • mgr Urbanek
 • Biologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1092

TKANKI ZWIERZECE I SZKARŁUPNIE TEST I 1.Tkanka mięśniowa szkieletowa posiada:wlokna wielojadrowe, bez rozgalezien, jadra ulozone peryferycznie  2.Dwutlenek wegla we krwi transportowany jest głownie przez:w osoczu jako jony wodoroweglanowe  3.Mechanizm skurczu miesni tlumaczy teoria:ślizgowa Huxle...

Biologia - pytania z odpowiedziami

 • Politechnika Gdańska
 • mgr Urbanek
 • Biologia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1967

1. Proces tworzenia głowy związany z rozwojem mózgu to: a) strobilizacja b) pygidyzacja c) ganglinizacja d) cerebryzacja e) cephalizacja (cefalizacja) f) żadna z wymienionych 2. Lądowych form nie spotyka się wśród: a) wieloszczetów b) skąposzczetów c) pijawek d) odp. a i c 3. Parapodia pierścieni...

Wzrost aktywności ruchowej zwierzęcia stałocieplnego - pytania

 • Politechnika Gdańska
 • dr Anna Michno
 • Ekologia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 826

Wzrost aktywności  ruchowej zwierzęcia stałocieplnego… B)zależnoś ta jest wprost proporjalna jednak u małych zwierzat… Bardzo wyraźne zmiany liczebności dorosłych osobników w cyklu rocznym… B)w populacjach monocyklicznych Forme odmienna od typowej może przybierać piramida: B)biomasy w morzu Który...

Sprawozdanie z ćwiczeń terenowych z ekologii z dnia 27.03.2010

 • Politechnika Gdańska
 • dr Anna Michno
 • Ekologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 910

Sprawozdanie z ćwiczeń terenowych z ekologii z  dnia 27.03.2010 Zajęcia trwały od godziny 8.00 do 11.00. w Gdyni, przy Skwerze Kościuszki. Pogoda  była deszczowa i mglista.  Mieliśmy do wykonania 2 zadania: Zadanie 1  polegało na zliczeniu liczby wróbli srok i gołębi oraz ich gniazd. Liczenie  od...

Ekologia - obserwacja ptaków

 • Politechnika Gdańska
 • dr Anna Michno
 • Ekologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 728

Las i zarośla    (godzina obserwacji 9:20)     Sikorka bogatka ( Parus major) Bogatka jest bardzo pospolitym ptakiem – występuje  zarówno w lasach, jak i w parkach miejskich, a nawet w  centrum miast. Najczęściej ptaki te spotykamy przy  karmnikach - bardzo lubią zajadać słoninkę wywieszaną  prze...

Ekologia - ptasi raj

 • Politechnika Gdańska
 • dr Anna Michno
 • Ekologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 959

Sprawozdanie z ćwiczeń  terenowych z ekologii z dnia 22.05.2010 r. Zajęcia trwały od godziny 8:30 do godziny 12:00 w Górkach Wschodnich, w Rezerwacie Ptasi Raj. Pogoda była słoneczna. Mieliśmy do wykonania dwa zadania. Zadanie 1. Polegało na zliczeniu ptaków, które usłyszałyśmy, bądź zaobserwował...

Ekologia - ocena pokroju sosen

 • Politechnika Gdańska
 • dr Anna Michno
 • Ekologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 707

Zadanie nr 3. Ocena pokroju sosen wzdłuż transektu od brzegu morza do końca ścieżki. Celem ostatniego zadania była ocena pokroju sosen wzdłuż transektu od brzegu morza do  końca ścieżki rezerwatu „Mewia Łacha”. Zadanie polegało na określeniu orientacyjnej odległości  od brzegu morza oraz wysokość...

Ekologia - zagadnienia na kolokwium

 • Politechnika Gdańska
 • dr Anna Michno
 • Ekologia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 980

Metody oceny typu rozmieszczenia osobników (zależy od wielkości, ruchliwości, charakteru i  biologii osobnika): -analiza prób losowych Indeks Lexisa: L =            L= 1 (losowe)                       L 1 (skupiskowe)                       L  (…) …. Demografia populacji. Czynniki wpływające na...