Politechnika Gdańska - strona 149

Materiały do ćwiczeń ze statystyki 2

 • Politechnika Gdańska
 • Statystyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 693

1    Materiały do ćwiczeń z przedmiotu Statystyka w IŚ    1. Pomoce naukowe  (wymagają zainstalowania wtyczki Wolfram CDF Player)    http://demonstrations.wolfram.com/UrnProblem/  http://demonstrations.wolfram.com/UrnSamplingWithOrWithoutReplacement/  http://demonstrations.wolfram.com/GameOfDice/  ...

Materiały do ćwiczeń ze statystyki 3

 • Politechnika Gdańska
 • Statystyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 518

1    Materiały do ćwiczeń z przedmiotu Statystyka w IŚ    1. Pomoce naukowe  (wymagają zainstalowania wtyczki Wolfram CDF Player)    http://demonstrations.wolfram.com/TwoDiceWithHistogram/  http://demonstrations.wolfram.com/ACuriousCoinFlippingGame/  http://demonstrations.wolfram.com/GameOfDice2/  ...

Materiały do ćwiczeń ze statystyki 6

 • Politechnika Gdańska
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

1    Materiały do ćwiczeń z przedmiotu Statystyka w IŚ    1. Pomoce naukowe  (wymagają zainstalowania wtyczki Wolfram CDF Player)  http://demonstrations.wolfram.com/MaximumLikelihoodEstimation/  http://demonstrations.wolfram.com/MaximumLikelihoodEstimatorsWithNormallyDistributedError/  http://demon...

Materiały do ćwiczeń ze statystyki 4

 • Politechnika Gdańska
 • Statystyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 497

1    Pomoce:   (wymagają zainstalowania wtyczki Wolfram CDF Player)    http://demonstrations.wolfram.com/TheNormalDistribution/  http://demonstrations.wolfram.com/StandardNormalDistributionAreas/    http://demonstrations.wolfram.com/ComparingNormalAndStudentsTDistributions/  http://demonstrations.w...

Azot i fosfor

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1379

Azot a)azot ogólny Nog=Norg+NNH4+NNO3+NNO2. Surowe ścieki:45-100 mg Nog/l gdzie: NNO3+NNO2=0 W ściekach biologicznie oczyszczonych: NNH4, NNO3, NNO2-śladowo,Norg-1-3mg/l.Oczyszczanie bez  nitryfikacji i denitr: 25-40 mg Nog/l, z 

Biologiczne oczyszczanie ścieków

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 70
Wyświetleń: 882

Biologiczne oczyszczanie ścieków:   - największa grupa zanieczyszczeń ścieków komunalnych to zan. organiczne  - 9-12% to z.org. w postaci koloidalnej; 45-47% zawiesiny; 40-45% w postaci  rozpuszczonej;   - osad który powstaje ma dużą zawartość zanieczyszczeń chemicznych: możliwość  usunięcia ChZT: ...

Jakość ścieków – wskaźniki zanieczyszczeń

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 63
Wyświetleń: 574

Jakość ścieków – wskaźniki zanieczyszczeń    ChZTCr    BZT5    formy azotu – organiczne i mineralne    formy fosforu – organiczne i mineralne    zawiesina ogólna, zawiesina łatwo opadająca    zawartość substancji tłuszczowych i olejowych – ekstrakt eterowy  R odzaje zanieczyszczeń i ich wskaź...

Kryteria oceny podatności ścieków na biologiczne usuwanie zanieczyszcz...

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 14
Wyświetleń: 847

  Kryteria oceny podatności ścieków na biologiczne usuwanie zanieczyszczeń.   1. Kryteria dotyczące możliwości usuwania biologicznego zanieczyszczeń organicznych.  Warunki:  Minimalne: = 32 Optymalne: = 20   Minimalne: = 150 Optymalne: = 100  2. Kryteria dotyczące możliwości usuwania azotu :    sy...

Ładunki zanieczyszczeń w ściekach

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1078

Ładunki zanieczyszczeń w ściekach: Ł=Q*c [kg/d]; Q-przepływ ścieków, c-stężenie. Gdy nie mamy Q i c wtedy statystyczna ilość  zanieczyszczeń przypadająca na mieszkańca jest stała. Jednostkowe ładunki zanieczyszczeń: Łj(ChZT)=120-140 g O2/Md Łj(BZT5)=60-70 g O2/Md Łj(zawiesina)=55-65 g O2/Md Łj(Nog)...

Mechaniczne oczyszczanie ścieków

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 105
Wyświetleń: 686

Mechaniczne oczyszczanie ścieków:   a)cedzenie: usuwanie grubych zanieczyszczeń cedzonych i wleczonych: kraty,sita  b)flotacja: usuwanie subst. tłuszcz. i olejowych; f.ciśnieniowa-ścieki ...