Politechnika Gdańska - strona 148

Projekt z obciążenia cieplnego budynku oraz dobór grzejników

 • Politechnika Gdańska
 • Ogrzewnictwo
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1071

ĆWICZENIA PROJEKTOWE Z OGRZEWNICTWA OBCIĄŻENIE CIEPLNE BUDYNKU ORAZ DOBÓR GRZEJNIKÓW 1 SPIS TREŚCI  ĆWICZENIA PROJEKTOWE                                                                                                                  . . . . . . ...

Zawór bezpieczeństwa

 • Politechnika Gdańska
 • Ogrzewnictwo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1414

Zawór bezpieczeństwa    Nadmierny, tj. przekraczający wartości dopuszczalne, wzrost ciśnienia w instalacji  ogrzewczej może pojawić się w następujących sytuacjach:  —   uszkodzenie (tzw. przebicie) wymiennika ciepła i przedostanie się...

Projekt - Zbiornik

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy hydrotechniki
Pobrań: 56
Wyświetleń: 903

Dane wyjściowe    r  T  A1  A2  A3  A4  i  podłoże gruntowe  Qzd  A  [l/(s*ha)]  [min]  [m 2]  [m2]  [m2]  [m2]  [-]  [-]  [l/s]  [m 2]  70  34  3500  1150  1075  9700  0,04  Po  13  15425    r - natężenie opadu  T - czas trwania opadu  A1 - powierzchnia dachów  A2 - powierzchnia dróg asfaltowych  ...

Przykład obliczeniowy-obciążenie cieplne pomieszczeń wg PN 12831

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy techniki cieplnej
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1820

Przykład obliczeniowy C.1 - Dane ogólne Dane klimatyczne Projektowa temp. zewnętrzna Θ e -16 ° C Średnia roczna temp. zewnętrzna Θ m,e 7,7 ° C Obliczenia strat ciepła przez przenikanie dla pomieszczeń Temp. projektowa [ °C] 20 Powierzchnia wewnętrzna:   A i = 7,1 x 4,5 =  31,95 m 2

Ramowa dyrektywa wodna

 • Politechnika Gdańska
 • Prawo wodne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 931

  DYREKTYWA 2000/60/WE  PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I  RADY  z dnia 23 października 2000 r.  RDW  Ramowa Dyrektywa Wodna     Ramowa Dyrektywa Wodna - RDW  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady  2000/60/WE  z dn. 23 października 2000 r. w sprawie  ustanowienia  ram działalności Wspólnoty w dziedzin...

Historia Polskiego Prawa Ochrony Środowiska-wykłady

 • Politechnika Gdańska
 • Prawo wodne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 574

Historia Polskiego Prawa Ochrony Środowiska    1423r . – Władysław Jagiełło – statut Warcki, ochrona cisa, którego nadmiernie uŜywano do  wyrobu kusz i łuków,  XVI – XVII w . – ochrona turów,  XIX w.  – ustawa o ochronie świstaków i kozic,  1868r.  – ustawa o ochronie ptaków śpiewających i owadoŜer...

Obliczenia współczynnika stateczności skarpy odwodnej

 • Politechnika Gdańska
 • Gleboznawstwo i rekultywacja
Pobrań: 70
Wyświetleń: 966

Konstrukcje i budowle ziemne  1    OBLICZENIA WSPÓŁCZYNNIKA STATECZNOŚCI SKARPY ODWODNEJ  METODĄ FELLENIUSA  DLA ZAPORY ZIEMNEJ BEZ ELEMENTÓW USZCZELNIAJĄCYCH Z DRENAŻEM  Zapora ziemna posadowiona na podłożu przepuszczalnym  Wszystkie oznacz...

Materiały do ćwiczeń ze statystyki

 • Politechnika Gdańska
 • Statystyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 770

str. 1    Materiały do ćwiczeń z przedmiotu Statystyka w IŚ    1. Pomoce naukowe  (wymagają zainstalowania wtyczki Wolfram CDF Player)    http://demonstrations.wolfram.com/InteractiveVennDiagrams/  http://demonstrations.wolfram.com/VennDiagrams/  http://demonstrations.wolfram.com/VennDiagramsForTwo...