Politechnika Gdańska - strona 147

Klasyfikacja urządzeń ogrzewniczych

 • Politechnika Gdańska
 • Ogrzewnictwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 924

Ogrzewanie    KLASYFIKACJA URZĄDZEŃ  OGRZEWNICZYCH  • Wg połoŜenia źrodeł ciepła:  – Ogrzewanie miejscowe,  – Ogrzewanie centralne,  – Ogrzewanie zdalaczynne.  • Wg rodzaju źrodła ciepła:  – Ogrzewanie węglowe,  – Ogrzewanie gazowe,  – Ogrzewanie słoneczne,  – Ogrzewanie elektryczne oporowe,  – 

Miejscowe systemy ogrzewania

 • Politechnika Gdańska
 • Ogrzewnictwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 679

SYSTEMY OGRZEWANIA    Ogrzewanie miejscowe  – kominki    Paleniska kominkowe  – otwarte paleniska nanieprzetworzone paliwa stałe,  wbudowane w przewod kominowy, oddaj ące ciepło do ogrzewanego  pomieszczenia g łownie na drodze promieniowania (sprawność energetyczna do  30%); uk łady tanie, lecz uci...

Ogrzewanie centralne-ciepłe powietrze

 • Politechnika Gdańska
 • Ogrzewnictwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525

  SYSTEMY OGRZEWANIA  Ogrzewanie centralne – ciepłe powietrze      Dla ogrzewania centralnego powietrznego nośnikiem ciepła jest ciepłe  powietrze nagrzewane (do temperatury 40-80 oC) w centralnym  urządzeniu grzejnym (paliwowym, solarnym, elektrycznym, pompie 

Ogrzewanie centralne-gorąca woda

 • Politechnika Gdańska
 • Ogrzewnictwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 882

SYSTEMY OGRZEWANIA    Ogrzewanie centralne - charakterystyka  Ogrzewanie centralne – wspolne źrodło ciepła umieszczone jest poza pomieszczeniami  ogrzewanymi, a generowane ciepło  dostarczane jest do nich za pośrednictwem nośnika ciepła, tj.  strugi płynu o podwyższonej temperaturze (gorąca woda, p...

Ogrzewanie centralne-para

 • Politechnika Gdańska
 • Ogrzewnictwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1036

  SYSTEMY OGRZEWANIA  Ogrzewanie centralne – para  Dla ogrzewania centralnego parowego nośnikiem ciepła jest para wodna, wytwarzana w  kotłach i doprowadzana rurociągami do grzejnikow, gdzie oddając ciepło ulega skropleniu;  skropliny  zawracane są do kotła zamykając obieg (grawitacyjnie lub za pom...

Ogrzewanie zdalaczynne

 • Politechnika Gdańska
 • Ogrzewnictwo
Pobrań: 245
Wyświetleń: 8435

SYSTEMY OGRZEWANIA    Ogrzewanie zdalaczynne – charakterystyka    W ogrzewaniu zdalaczynnym ciepło grzewcze ze źrodła ciepła  doprowadzane jest za pomocą sieci cieplnej do odbiorcow końcowych. System ogrzewania  zdalaczynnego składa się z następujących głownych elementow:    • Źrodło ciepła – 

Zadania ogrzewania

 • Politechnika Gdańska
 • Ogrzewnictwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 812

Ogrzewanie  ZADANIA OGRZEWANIA Temperatura operatywna; sezon grzewczy   Zadaniem ogrzewania jest utrzymanie optymalnego poziomu  temperatury operatywnej  (tj.  ekwiwalentnej wartości równomiernej temperatury pomieszczenia, przy której człowiek  oddaje taką samą ilość ciepła jak w rzeczywistym otocz...

Naczynia wzbiorcze przeponowe

 • Politechnika Gdańska
 • Ogrzewnictwo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1848

Naczynia wzbiorcze przeponowe  Naczynie wzbiorcze w instalacji grzewczej słuzy do przejmowania przyrostu objętości  pojawiającego się czynnika. W układzie zamkniętym zmiany objętości wody powodują  zmiany ciśnienia w instalacji .    Rodzaje naczyń wzbiorczych:  •Ciśnieniowe z przestrzenia gazową he...

Obliczenia hydrauliczne do projektu instalacji centralnego ogrzewania

 • Politechnika Gdańska
 • Ogrzewnictwo
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2492

    12      [75⁰/55⁰] Temperatura 75⁰ 55⁰ Cw m=Q/(Cw*(t zas -t pow)) Gęstość 974,82 985,66 10,84 4212 Q G l d V R RxL ∑ξ Z RL+Z Uwagi [W] [kg/s] [m] [mm] [m/s] [Pa/m] [Pa] [-] [Pa] [Pa] [-] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Obieg przez grzejnik 8 w pion...

Opis techniczny projektu instalacji centralnego ogrzewania

 • Politechnika Gdańska
 • Ogrzewnictwo
Pobrań: 210
Wyświetleń: 931

        1          PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA                                                      2      Spis treści    1.0 Opis techniczny  …………………………………………………………………………3  1.1Opis Budynku  …………………………………………………………………………3  1.2 Zasilanie budynku w ciepło………………………………………………………………..4  1.3 ...