Politechnika Gdańska - strona 142

note /search

Współpraca pompy z rurociągiem

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2100

Współpraca pompy z rurociągiem. Układy pompowe.     Pompami nazywamy maszyny przepływowe służące do zwiększania energii mechanicznej  cieczy znajdującej się za pompą w stosunku do energii cieczy znajdującej się przed pompą.  Każda pompa współpracuje z rurociągiem przy wartościach H i Q określonych ...

Zbrojenie kanalizacji

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 658

Zbrojenie kanalizacji. Studzienki rewizyjne w kanalizacji (zadania i lokalizacja,  rozwiązania konstrukcyjne) i studnie kaskadowe (zastosowanie, rozwiązania  konstrukcyjne). Wpusty deszczowe (zasady rozmieszczania i lokalizacji,  przykłady rozwiązań konstrukcyjnych: tradycyjnych i nowych).   Studzi...

Zwężki pomiarowe - podstawy obliczeniowe i zastosowania praktyczne

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1925

Zwężki pomiarowe - podstawy obliczeniowe i zastosowania praktyczne.   3 typy zwężek: zwężenie ścian bocznych i płaskie dno, podniesienie dna bez zwężenia ścian  bocznych, zwężenie ścian bocznych i podniesienie dna. Przepływ przez zwężkę może być  zatopiony lub niezatopiony. Przepływ zatopiony wystę...

Dyfuzja, a dyfuzja turbulentna

 • Politechnika Gdańska
 • Migracja zanieczyszczeń
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2940

  Dyfuzja, a dyfuzja turbulentna  Dyfuzja – proces samorzutnego rozprzestrzeniania się cząsteczek lub energii w danym  ośrodku, co powoduje drastyczne zderzanie cząsteczek dyfundującej subst między sobą i/lub  z cząsteczkami otaczającego...

Kinetyka procesów, wpływ czynników na efektywność

 • Politechnika Gdańska
 • Migracja zanieczyszczeń
Pobrań: 14
Wyświetleń: 700

Kinetyka procesów, wpływ czynników na efektywność       Miara szybkości reakcji/ przemiany, czyli liczba zderzeń między reagującymi molekułami  (zderzenia efektywne).   Warunkiem efektywności jest odpowiednio wysoka wartość en kinet cząstek, czyl...

Bilans sił działających na cząstkę rozpuszczającą się w płynie...

 • Politechnika Gdańska
 • Migracja zanieczyszczeń
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1043

Bilans sił działających na cząstkę rozpuszczającą się w płynie- ·pomijamy ruch  obrotowy i deformacyjny,·uwzględniamy tylko ruch postępowy drobin  zawiesin,·cząstkę traktujemy jako ciało o – objętości V,-gęstości rm, -przekroju  poprzecznym...

Dyfuzja molekularna a dyfuzja turbulentna i wyprowadzenie wzoru na sił...

 • Politechnika Gdańska
 • Migracja zanieczyszczeń
Pobrań: 91
Wyświetleń: 3171

Dyfuzja molekularna a dyfuzja turbulentna  – rozważamy ruch chaotyczny dla modeli subst.  jednorodnych·na ten ruch składają się wstrząsy, pulsacje,  obroty·molekuły zmieniają swoje  położenie poprzez chwilowe drgania·w rezultacie oznacza ona prze...

Dyspersja w ośrodku porowatym

 • Politechnika Gdańska
 • Migracja zanieczyszczeń
Pobrań: 14
Wyświetleń: 693

Dyspersja w ośrodku porowatym : kanaliki występujące między ziarnami ośrodka  porowatego. Tworzą zawiły,przestrzenny układ. W teorii filtracji wprowadza się zatem uproszczone parametry ruchu. Transport odbywa się  ruchem laminarnym- na skutek procesu nie wpływa mieszanie burzliwe.obecność kanalików...

Fizyczne właściwości zawiesin

 • Politechnika Gdańska
 • Migracja zanieczyszczeń
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1393

Fizyczne właściwości zawiesin  Do najważniejszych wielkości w mechanice należy prędkość. Gdy rozważany układ  traktujemy jako ciągły(metoda fenomenologiczna), wtedy definiujemy jedną funkcję  ub,  która jest jedną dla całego układu prędkością bary centryczną.   Charakterystyka cząstek zawiesiny:  R...

Funkcje źródłowe w inżynierii środowiska

 • Politechnika Gdańska
 • Migracja zanieczyszczeń
Pobrań: 42
Wyświetleń: 910

 Funkcje źródłowe w inżynierii środowiska  Są to reakcje prowadzące do obniżenia stężeń zawartych w wodzie lub ściekach  substancji zanieczyszczających. Generalna charakterystyka tych procesów jest jednakowa,  niezależnie od tego, czy zachodzą one w systemach naturalnych, czy też w obiektach  techn...