Politechnika Gdańska - strona 140

Urządzenia do chłodzenia - stawy chłodzące

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka Wodno-Ściekowa
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2618

  Urządzenia do chłodzenia Charakteryzowane są za pomocą wskaźników  :obciążenia hydraulicznego qh i cieplnego qc odniesionych do m2 rzutu czynnej  powierzchni urządzenia Wskaźnik obciążenia hydraulicznego qh określa ilość  wody (m3/h) przypadającą  na 1m2 aktywnej powierzchni rzutu poziomego  urzą...

Charakterystyka opadu atmosferycznego

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2555

Charakterystyka opadu atmosferycznego (zmienność przestrzenna i czasowa).  Pomiary opadów.   Opady atmosferyczne są to spadające z atmosfery na powierzchnię Ziemi ciekłe lub  stałe produkty kondensacji pary wodnej. Opady atmosferyczne opisuje się, podając ich  rodzaj (deszcz, 

Cykl hydrologiczny-podstawowe procesy hydrologiczne

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 980

Cykl hydrologiczny. Podstawowe procesy hydrologiczne.     Pod wpływem aktywności Słońca, obrotu Ziemi i siły ciążenia wody globu ziemskiego  znajdują się w nieustannym procesie obiegu, którym związane są w jedną całość. Wskutek  promien...

Elementy meteorologiczne

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2163

Elementy meteorologiczne. Metody i przyrządy do pomiarów meteorologicznych.   Na stacjach i posterunkach meteorologicznych mierzy się:  - ciśnienie atmosferyczne (barometr, barograf to urządzenie mierzące ciśnienie i jego  przebieg, posiada kilka puszek Vidiego połączonych szeregowo, rysuje wykres ...

Fizyczne własności płynów

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 917

Fizyczne własności płynów.   Gęstość- miara zwartości substancji. Gęstość substancji zdefiniowana jest jako jej masa na  jednostkę objętości i mierzona jest w jednostce . Gęstość ρ masy m zajmującej objętość V  wyraża się następującym wzorem:   Objętość właściwa – jest ściśle związana z gęstością i...

Formowanie się odpływu ze zlewni- opad efektywny

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2002

  Formowanie się odpływu ze zlewni. Opad efektywny.   Zlewnia- obszar z którego wody opadowe spływają do określonego przekroju rzeki. Można  wyróżnić zlewnię podziemną i powierzchniową. Granica zlewni powierzchniowej i  podziemnej nie musi się pok...

Grawitacyjno-tłoczny system odprowadzania ścieków

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1337

Grawitacyjno-tłoczny system odprowadzania ścieków, kanalizacja ciśnieniowa i  podciśnieniowa. Pompownie kanalizacyjne (przykłady lokalizacji w systemie,  dobór pomp i pojemności zbiornika).   W praktyce mamy do czynienia z 3 typami kanalizacji:  - grawitacyjna: funkcjonowanie k. grawitacyjnej opier...

Hydrauliczne podstawy analizy przepływów w kanałach otwartych

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1015

Hydrauliczne podstawy analizy przepływów w kanałach otwartych.   Zjawisko zdefiniowane przez pojęcie strumienia podłużnego. Podstawowa cecha to  powierzchnia swobodna czyli zjawisko dotyczy tylko cieczy. Poprzeczne składowe  prędkości pomijamy. Prędkość rzeczywistą można zastąpić prędkością średnią...

Materiały, sposoby łączenia rur oraz uzbrojenie sieci wodociągowej

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1463

Materiały, sposoby łączenia rur oraz uzbrojenie sieci wodociągowej.   Używane materiały muszą mieć atesty: techniczny (COBRTI Instal) i sanitarny (Państwowy  Zakład Higieny).  W pierwotnych systemach stosowano rurociągi drewniane i ołowiane, we współczesnych  żeliwne kielichowe z uszczelnieniem na ...

Metody i praktyczne zastosowanie pomiarów hydrometrycznych

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2751

Metody i praktyczne zastosowanie pomiarów hydrometrycznych.  (operat z  praktyk)  Co mierzymy:   - wyniki pomiarów przepływu (data, stan, natężenie przepływu, powierzchnia przekroju  poprzecznego, szerokość zwierciadła, głębokość średn...