Politechnika Gdańska - strona 14

Kontaminacja próbek na poszczególnych etapach

 • Politechnika Gdańska
 • mgr Anna Krasińska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2807

* problem kontaminacji próbek na poszczególnych etapach-  * problem kontaminacji próbek na poszczególnych etapach KONTAMINACJA KONTAMINACJ  (zanieczyszczenie) zanieczyszczenie  - polega na niekontrolowanej zmianie stężenia polega na niekontrolowanej zmianie stężeni   oznaczanego pierwiastka w pró...

Chemia środowiska - pojęcia

 • Politechnika Gdańska
 • mgr Anna Krasińska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 798

Spójnoś ć- powiąz wyniku pomiar z przyjętmi ukł odnies przez nieprzerwany łańc porównań. A udit wewn -  sprawdz poprawn funkcjon abo przepr-eniu badania zgodności przyjętych zał(wymagań) ze stanem  obecnym. Akredytacja  wskazuje,że labo stos...

Kwasowa hydroliza polisacharydów

 • Politechnika Gdańska
 • mgr Popow
 • Biochemia
Pobrań: 343
Wyświetleń: 3234

Kwasowa hydroliza polisacharydów 1.Wstęp teoretyczny.  a) skrobia – mieszanina nierozgałęzionej amylozy (połączonej wiązaniami α-1,4  glikozydowe) i rozgałęzionej amylopektyny (wiązania α ...

Lipidy-pytania do kolokwium

 • Politechnika Gdańska
 • mgr Popow
 • Biochemia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 994

1.a) Dlaczego dodajemy KCl?    b) Nazwij i narysuj 5 fosfolipidów 2.Opisz budowe błony biologicznej 3. Podaj 1 funkcje blony i opisz ją dokladnie. 4. Definicje: micela,liposom,flip-flop 5. Narys...

Biologia laboratorium - glony i porosty

 • Politechnika Gdańska
 • mgr Urbanek
 • Biologia
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1855

GLONY: Są to proste rośliny wodne lub żyjące w środowisku wilgotnym. Stawy, jeziora,  strumienie, morza i oceany to miejsca, gdzie można je napotkać. Żyją one praktycznie we  wszystkich środowiskach, gdzie tylko dociera światło. Występują w gorących źródłach, jak i na  lodowcach; w wodach słodkic...

Biologia laboratorium - kolokwium 1

 • Politechnika Gdańska
 • mgr Urbanek
 • Biologia
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1561

 [cykl Krebsa i łańcuch oddechowy].  - [ mezosomy  – zachodzi oddychanie komórkowe] RETICULUM endoplazmatyczne + --- Lizosomy   + procesy trawienia wewnątrzkomórkowego --- Aparat GOLGIEGO + --- Cytoplazma + + Fotosynteza    + w komórka...

Strunowce - biologia laboratorium

 • Politechnika Gdańska
 • mgr Urbanek
 • Biologia
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2632

STRUNOWCE: Ich główną cechą jest występowanie struny grzbietowej, czyli chordy, która jest elastycznym  pręcikiem przebiegającym wzdłuż ciała, powstaje z mezodermy, głównie występuje w rozwoju  zarodkowym.  Występowanie cewkowatego układu nerwowego, powstającego z ektodermy, a u większych  struno...

Tkanki roślinne - biologia laboratorium

 • Politechnika Gdańska
 • mgr Urbanek
 • Biologia
Pobrań: 931
Wyświetleń: 4207

TKANKI ROŚLINNE Tkanka to zespół komórek o wspólnym pochodzeniu i podobnej budowie, spełniający ściśle sobie  tylko właściwe funkcje.  Tkanki                   stałe (nie ulegają podziałom)                     twórcze (ulegają podziałom, dają początek                                              ...

Fungi - biologia laboratorium

 • Politechnika Gdańska
 • mgr Urbanek
 • Biologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1344

KRÓLESTWO FUNGI (MYCETES) GRZYBY MICROSPORA  (MICROSPORIDIA) CHYTRIDIOMYCOTA  SKOCZKOWCE  ZYGOMYCOTA  (ZYGOMYCETES)  SPRZĘŻNIAKI ASCOMYCOTA  (ASCOMYCETES)  WORKOWCE BASIDIOMYCOTA  (BASIDIOMYCETES)  PODSTAWCZAKI DEUTROMYCOTA  (DEUTROMYCETES)  GRZYBY  NIEDOSKONAŁE,  KONIDALNE pasożyty pleśniak biał...

Mięczaki - biologia laboratorium - pytania

 • Politechnika Gdańska
 • mgr Urbanek
 • Biologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1323

1. Reliktami wśród mieczakow sa -lodziki  2. Amonity nalezaly do -glowonogow  3. Homologiem nogi slimaka jest u malzy -syfon  4. U mieczakow przewaza rozwoj -prosty  5. Oko zblizone ogolnym planem budowy do oka kregowcow pojawilo się - u glowono...