Politechnika Gdańska - strona 136

Instalacje ppoż.

 • Politechnika Gdańska
 • Egzamin dyplomowy
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1036

  Instalacje ppoż.   (podział i zastosowanie, budowa, działanie).   Instalacje p.poż .:  -te same zasady co dla instalacji wody zimnej  -może być zasilana z pompowni p.poż. (pompy czerpią wodę ze zbiornika pośredniego  dolnego w budynku lub z p.poż. wodnego usytuowanego poza budynkiem w odległości ...

Przenoszenie wysokości na budowie

 • Politechnika Gdańska
 • Geodezja
Pobrań: 357
Wyświetleń: 4907

                Sprawozdanie z ćwiczenia: Przenoszenie wysokości na budowie                                              1. Wstęp                 Przenoszenie  wysokości  jest  bardzo  często  wykonywane  na  każdej  budowie.  W  ramach przedmiotu  Geodezja i 

Ciągi niwelacyjne

 • Politechnika Gdańska
 • Geodezja
Pobrań: 1211
Wyświetleń: 8589

CIĄGI NIWELACYJNE Ciąg niwelacyjny to pomiar różnicy wysokości pomiędzy punktami A i B.            O1         niwelator           O2           B        h    A h = O  1 – O2 h (+) teren wznosi się  h (-)  teren opada    Jeżeli odległość pomiędzy punktami A i B jest znaczna, to w celu wyznaczenia...

Fotogrametria-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Geodezja
Pobrań: 98
Wyświetleń: 777

FOTOGRAMETRIA Fotogrametria to dziedzina nauk technicznych, która zajmuje się określaniem charakterystyki geometrycznej tj. położenia, wymiarów i kształtu obiektów przestrzennych na podstawie ich zdjęć fotograficznych (lub na podstawie ic...

Obliczenia geodezyjne

 • Politechnika Gdańska
 • Geodezja
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1764

OBLICZENIA GEODEZYJNE        +x d      P Zależność:  αPA=αAP+180º układ geodezyjny lub:   α αPA=αAP+200g -y   0 +y Kąty kierunkowe można również obliczać za  pomocą tzw. czwartaków. Czwartak jakiegoś  kierunku jest to kąt ostry jaki tworzy dany  kierunek z osią x.   -x        +x      IV   +x I     ...

Odwzorowania kartograficzne

 • Politechnika Gdańska
 • Geodezja
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1834

ODWZOROWANIA KARTOGRAFICZNE: Istota odwzorowania-  polega na tym, że punktom kuli lub elipsoidy, które są powierzchniami  nierozwijalnymi (o współrzędnych φ i λ) przyporządkowuje się punkty w układzie płaskim (o  współrzędnych x i y). Powoduje to zniekształcenia: • powierzchni • długości • kątów ró...

Pomiar kątów poziomych - Teodolit

 • Politechnika Gdańska
 • Geodezja
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1848

Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Środowiska Katedra Geodezji Studia dzienne Rok akademicki 1999/2000 ĆWICZENIE  NR  3 POMIAR  KĄTÓW  POZIOMYCH Pomiar kątów poziomych                                                                       ...

Pomiary sytuacyjne - poziome

 • Politechnika Gdańska
 • Geodezja
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1085

POMIARY SYTUACYJNE (POZIOME) Wykonanie pomiarów sytuacyjnych pewnego obszaru polega na zmierzeniu w terenie takich elementów, aby  na ich podstawie można było narysować mapę sytuacyjną tego terenu. Poszczególne punkty przedmiotów terenowych  muszą być odniesione do jednej podstawy zdjęcia, czyli os...

Utrwalenie punktów w terenie

 • Politechnika Gdańska
 • Geodezja
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1778

UTRWALANIE PUNKTÓW W TERENIE Wszystkie punkty określające osnowę pomiarową należy trwale oznaczyć w terenie. Sposób  określają instrukcje pomiarowe. Sposoby utrwalenia (stabilizacji) punktów osnowy: • tereny rolne, leśne i ulice  – słupy betonowe zbrojone lub kamienne, znak naziemny i  podziemny. Ś...