Politechnika Gdańska - strona 135

Niebezpieczne związki organiczne - pestycydy

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1484

NIEBEZPIECZNE ZWIĄZKI ORGANICZNE    PESTYCYDY    Nazwa  PESTYCYDY  pochodzi od łacińskiego słowa pestis – zaraz, plaga ceadere – zabijać    Pestycydy są to naturalne lub syntetyczne substancje. Które stosuje się do  zwalczania   różnego rodzaju  szkodników .  Zastosowanie posiadają przede wszystkim...

Niebezpieczne związki organiczne

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1316

Wykład 11  NIEBEZPIECZNE ZWIĄZKI ORGANICZNE    Zgodnie z międzynarodowymi klasyfikacjami, w tym Unii Europejskiej, do  substancji  niebezpiecznych  zalicza się  antropogeniczne związki organiczne i metale w różnych  formach chemicznych.  Charakteryzują się one wysoką odpornością na rozkład, toksycz...

Produkty ropopochodne

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 924

Wykład 10  Produkty ropopochodne  Ropa naftowa jest mieszaniną ciekłych węglowodorów łańcuchowych, aromatycznych i  hydroaromatycznych oraz rozpuszczonych w nich węglowodorów stałych.    Ropy z różnych złóż różnią się składem chemicznym i właściwościami chemicznymi,   mogą być od 

Stany podstawowe, wzbudzone i hybrydyzacja-wykład

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 847

Wykład 2  Stany podstawowe, wzbudzone i hybrydyzacja  Stanem podstawowym nazywamy stan o najniższej energii potencjalnej - dla atomu węgla w  stanie podstawowym elektrony są rozmieszczone w następujący sposób: 1s2 2s2 p2 .    Niewielka...

Substancje powierzchniowo czynne-wykład

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1316

Substancje Powierzchniowo Czynne   wykład 9    Substancje powierzchniowo czynne (SPC)  są stosowane jako środki piorące, emulgujące,  pieniące, zwilżające. Do grupy SPC należy wiele różnorodnych substancji, których wspólną  cechą jest to, że  zmniejszają 

Tłuszcze właściwe

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1134

TŁUSZCZE WŁAŚCIWE    Tłuszcze właściwe są to estry gliceryny i wyższych kwasów tłuszczowych;  estry te  nazywane są niekiedy glicerydami . Przebieg reakcji między 3 rożnymi kwasami  tłuszczowymi a gliceryną przedstawia równanie:        Jeżeli w ...

Węglowodany-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 987

WĘGLOWODANY    Węglowodanami  nazywamy wielowodorotlenowe aldehydy oraz wielowodorotlenowe  ketony, a także związki, z których takie hydroksyaldehydy lub ketony można otrzymać w  wyniku hydrolizy.  Związki te na ogół można przedstawić wzorem empiry...

Węglowodory-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 973

Wykład 3                  Własności  • Pierwsze człony szeregu homologicznego C1 - C4 są gazami, C5 - C16 cieczami a wyższe  ciałami stałymi. Nie rozpuszczają się w wodzie, rozpuszczają się w eterze, benzenie i innych  rozpuszczalnikach organicznyc...

Hydrauliczne podstawy projektowania rurociągów

 • Politechnika Gdańska
 • Egzamin dyplomowy
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2212

Hydrauliczne podstawy projektowania rurociągów.   Cechą przewodów pracujących pod ciśnieniem jest całkowite ograniczenie przekroju  poprzecznego przez ściankę boczną. Izoluje ona znajdujące się wewnątrz medium od  otoczenia, ograniczając lub uniemożliwiając ruchy w kierunkach poziomych i pionowych,...

Hydrauliczne podstawy przepływu wody w ośrodkach porowatych

 • Politechnika Gdańska
 • Egzamin dyplomowy
Pobrań: 210
Wyświetleń: 861

Hydrauliczne podstawy przepływu wody w ośrodkach porowatych.    Prawo Darcy . Uśredniamy prędkość żeby Q=Qrzecz ale traktujemy przepływ tak  jakby nie było ziaren. Do tego równanie Naviera-Stokesa: uf=-Kgradφ. Prędkośc  porowa (uśredniamy prędkość w przestrzeni porowej) stosowana tam gdzie liczy si...