Politechnika Gdańska - strona 134

Powstanie Układu Słonecznego

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 952

Chemia środowiska      Wykład 4  Powstanie Układu Słonecznego  Obłoki materii krążą wokół centrum galaktyki  „zbierając” resztki materii pozostawione po „umierających”  gwiazdach.  Cząstki substancji stałych o średnicy około 0,5 μm  zawierają głównie g...

Teoria powstania Wszechświata

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 819

    POMIARY ODLEGŁOŚCI  Gdy mierzymy odległości poza Układem Słonecznym, do gwiazd i galaktyk, albo  rozmiary galaktyk, podajemy je w jednostkach świetlnych, n najczęściej  w latach świetlnych (l.ś.).  Światło porusza się z prędkością 299 792 km/s, więc rok świetlny to odległośc, jaką  pokona ono w...

Widma gwiazd

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 938

WIDMA GWIAZD  Jeśli światło gwiazdy rozszczepimy za pomocą pryzmatu albo siatki dyfrakcyjnej, to  otrzymamy tzw. widmo.  Jest to obraz uzyskany w wyniku rozszczepienia promieniowania optycznego na  składowe o różnych długościach fal, ta...

Wody w przyrodzie-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 637

  Przez wielu z nas jakość środowiska jest  rozumiana jako jakość otaczającej ich wody.    Globalne zasoby wody  Razem 1360 100,0  Atmosfera 0,013 0,001  Biomasa 0,065 0,005  Woda glebowa 0,065 0,005  Jeziora i rzeki 0,070 0,005  Wody 8 0,6  podziemne  Lodowce 29 2,1  Morza i oceany 1322 97,3  % ...

Fazy rozwoju wszechświata-wykład 2

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 637

  Ciągłe rozszerzanie się materii i związany z tym spadek jej  gęstości prowadzi do rekombinacji jąder atomów .   GŁÓWNE FAZY ROZWOJU WSZECHŚWIATA  – kwantowa 10-43 s  1097 (?)  1033 (?) ?  – hadronowa  1017  1012 mat/anty Era Okres Gęstość  kg/m3 T Procesy  – kondensacji 1010 lat  10-27  2,7 gwiaz...

Alkiny-wykład

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 966

Wykład 4                        Otrzymywanie i własności węglowodorów aromatycznych  • smoła pogazowa - jeden z produktów koksowania węgla. Najobficiej występuje w smole  pogazowej naftalen (około...

Aminokwasy-wykłady

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1596

Wykład 7  AMINOKWASY    Aminokwasy zawierają w cząsteczce, oprócz rodnika  węglowodorowego, dwie grupy funkcyjne:  - aminową –NH2  - kwasową –COOH    Ponadto aminokwasy mogą zawierać inne grupy funkcyjne np. wodorotlenową,  wodorosiarczkową, pierścień aromatyczny lub heterocykliczny.    Położenie 

Białka - Proteiny

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1113

Klasyfikacja białek:  • białka proste,  • białka złożone.    Do  białek prostych  zalicza się te, które po  hydrolizie  dają wyłącznie  aminokwasy lub ich  pochodne.     Białka złożone składają się z cząsteczki białka prostego połączonego z inną niebiałkową  jednostką strukturalną.    Białka proste...

Liczby kwantowe, konfiguracja

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1057

Chemia      Liczby kwantowe  • Właściwości poszczególnych elektronów, a więc:  • poziom energetyczny,  • kształt orbitali, ...

Niebezpieczne związki organiczne - chlorowane związki aromatyczne i di...

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 910

NIEBEZPIECZNE ZWIĄZKI ORGANICZNE    CHLOROWANE ZWIĄZKI AROMATYCZNE    Istnieje duża różnorodność chlorowanych związków aromatycznych.  Ze względu na znaczne zagrożenie środowiska najdokładniej zbadano polichlorowane  bifenyle i terfenyle.    PCB są stosowane przy produkcji:  • Transformatorów  • Tw...