Politechnika Gdańska - strona 133

Sprawozdanie - azot amonowy

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1890

SPRAWOZDANIE nr 10 azot amonowy nr próbki zaw. azotu amonowego ilość NH4+ 30 1 mg/ dm3 1,28 mg NH4+/dm3 Wstęp Pojęciem azotu amonowego określa się w chemi  sanitarnej zawartość azotu znajdującego się w wodzie lub  ściekach w postaci jonów amonowyc...

Sprawozdanie - mangan

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1197

SPRAWOZDANIE nr 11 mangan nr próbki zawartość manganu 5 0,9 mg Mn/dm3 Wstęp: Rozpowszechnienie manganu w skorupie ziemskiej wynosi 0,09 %. Pierwiastek ten występuje w  wielu rudach, z których najpospolitsze to: pirozulit, hausmanit, manganit, braunit, rodachrozyt i  rodonit. Minerały te występują n...

Sprawozdanie - oznaczanie żelaza metodą rodankową

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia
Pobrań: 1337
Wyświetleń: 5488

SPRAWOZDANIE nr 8 oznaczanie żelaza metodą rodankową nr próbki 33 zawartość żelaza 0,1 mg/ dm3 Wstęp: Żelazo jest bardzo rozpowszechnionym składnikiem chemicznym wód naturalnych. Żelazo może  występować w postaci jonów żelaza (II) Fe2+ lub żelaza (III) Fe3+. Znaczna zawartość żelaza wpływa  negatyw...

Sprawozdanie - tlen rozpuszczony

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1225

SPRAWOZDANIE nr 8 tlen rozpuszczony nr próbki 5 zawartość tlenu rozpuszczonego 3,584 mg O2/dm3 Wstęp Do oznaczania zawartości rozpuszczonego tlenu w wodzie stosuje się metodę Winklera i jej modyfikacje w  zależności od rodzaju substancji przeszkadzających. Tlen rozpuszczony oznacza się w butelkach ...

Twardość wody

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1372

Twardość nadają jony (twardość wody zależy od zawartości w niej tych jonów) -wapnia -magnezu -żelaza - manganu -innych metali ciężkich Twardość węglanową i niewęglanową określa się na podstawie oznaczeń twardości ogólnej i  zasadowości badan...

Zawartość azotu amonowego w wodzie

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia
Pobrań: 266
Wyświetleń: 3290

SPRAWOZDANIE ZAWARTOŚĆ AZOTU AMONOWEGO W WODZIE Nr próbki mgNNH 4/dm 3 mg NH4+/dm3 0,372 0,478 Wprowadzenie Jako azot amonowy NNH4 rozumie się zawartość azotu znajdującego się w wodzie lub  ściekach w postaci jonów amonowych NH4+ i wolnego amoniaku NH3. Występujący w wodach powierzchniowych amoniak...

Atmosfera Ziemi - Proces akrecji

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1183

Atmosfera Ziemi    Proces akrecji,  czyli kształtowania się  Ziemi i tworzenia atmosfery zakończył się  ok.  4,4 mld. lat temu  Schematyczny przekrój powierzchni Ziemi ukazujący występowanie  w niej pierwiastków podstawowych  Istnienie atmosfery jest niezbędnym warunkiem trwania  życia na Ziemi.   ...

Budowa wnętrza Ziemi

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1400

Budowa wnętrza Ziemi    Budowa wnętrza Ziemi  Również masa skorupy stanowi niewielki ułamek  masy całego globu.  Skorupa ziemska znajduje się w ciągłym ruchu,  gdyż jest położona na plastycznej  astenosferze.  Schemat budowy Ziemi (a) oraz najważniejsze właściwości  fizyczne sfer (b):  A – skorupa,...

Kwasy humusowe

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1428

Kwasy humusowe    Co to są kwasy humusowe?  -  Kwasy humusowe są to związki  wielkocząsteczkowe o  charakterze kwasów organicznych;  -  Powstaj ą pod wpływem działania mikroorganizmów oraz  różnych czynników zewnętrznych na szczątki roślinne  oraz zwierz ęce  (takich jak ligniny, białka,