Politechnika Gdańska - strona 132

Wykład-przewody

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Zbigniew Siuzdak
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1309

WYKŁAD 2  14/10/10    Średnica przewodu do 150mm- odległość miedzy studzienkami większe 3,5m  Średnica  150mm- odległość nie większa niż 50m  Studzienka rewizyjna na terenie nieruchomości – możliwie najbliżej lini  regulacyjnej.    W miejsca gdzie 

Wymagania ogólne dotyczące instalacji kanalizacyjnej

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Zbigniew Siuzdak
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 581

Wymagania ogólne dotyczące instalacji kanalizacyjnej.   Spływ jest grawitacyjny, przewody mają większe średnice, występują ograniczenia miejsca.  Rozmieszczenie kanal. ulicznej: kanał sanitarny najgłębiej i spływ grawitacyjny. Zagłębienie  kolektora takie aby moc podłączyć pobliskie budynki. Kolekt...

Wymiarowanie przewodów kanalizacyjnych

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Zbigniew Siuzdak
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 910

Wymiarowanie przewodów kanalizacyjnych.   WYMIAROWANIE PIONÓW KANALIZACYJNYCH     Norma podaje dopuszczalne obciążenia pionów. Przepływ, który obliczamy musi być mniejszy od  dopuszczalnego. Min. średnica pionu 0,07m, min. śr. pionu odprowadzającego ścieki z misek  ustępowych 0,1m.    WYMIAROWANIE ...

Zbiornik ciśnieniowy

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Zbigniew Siuzdak
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 994

Instalacje sanitarne  Wykład  09/12/2010      Zbiornik ciśnieniowy    Stalowy, zamknięty, panuje w nim nadciśnienie      Zbiornik hydroforowy-  wypełniony sprężonym powietrzem i wodą    W podziemiach budynku    W połączeniu z zespołe...

Zbiornik otwarty górny

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Zbigniew Siuzdak
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 595

  Zbiornik otwarty górny    Instalowane są najczęściej na najwyższej kondygnacji, poddaszu, strychu, nadbudowie, woda  wypływa z nich do...

Zbiornik pośredni współpracujący z urządzeniami hydroforowymi

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Zbigniew Siuzdak
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 609

Zbiornik pośredni współpracujący z urządzeniami hydroforowymi.   Zbiorniki hydroforowe wypełnione są wodą i sprężonym powietrzem (sprężenie pow.  utrzymuje w zb. ciśnienie wystarczające do doprowadzenia wody do najwyższego punktu  czerp...

Analiza miareczkowa - twardość

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1491

                           próba nr 7 ANALIZA MIARECZKOWA CZ. 2 TWARDOŚĆ WODY Twardość wody zależy od zawartych w niej jonów: wapnia, magnezu, żelaza, manganu i  innych metali ciężkich. W wodach naturalnych dominują jonu wapnia i magnezu. Wy...

Identyfikacja anionów cz. 2

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1421

nr próby 141 142 143 144 anion S2O32- F- ClO3- NO3- SPRAWOZDANIE nr 4 Identyfikacja anionów cz. 2 Zadanie polegało na identyfikacji anionów z grup:czwartej, piątej, szóstej i  siódmej. Podział na grupy (wg Bunsena) opiera się na różnej  rozpuszczalności soli srebra i baru w wodzie i kwasie 2n azoto...

Identyfikacja soli cz.2

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1274

SPRAWOZDANIE NR 5 Identyfikacja soli (poprawa) nr próby 77 sól CdSO4 Przy wykrywaniu soli postępuje się analogicznie jak przy identyfikacji anionów i kationów.  Najpierw należy zidentyfikować kation danej soli, wykorzystując podział kationów na 5 grup,  wytrącając je w postaci nierozpuszczalnych os...

Identyfikacja soli

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1883

SPRAWOZDANIE NR 5 Identyfikacja soli  nr próby 39 79 sól NaJ HgCl2 Przy wykrywaniu soli postępuje się analogicznie jak przy identyfikacji anionów i kationów.  Najpierw należy zidentyfikować kation danej soli, wykorzystując podział kationów na 5 grup,  wytrącając je w postaci nierozpuszczalnych osad...