Politechnika Gdańska - strona 131

Studzienki kanalizacyjne

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Zbigniew Siuzdak
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1232

Studzienki kanalizacyjne.   Powinny posiada  min. 1m, a przy gleb. 1,5m –  1,2m. Wykonane są z kręgów  betonowych. Składają się z włazu żeliwnego, który spoczywa w ramie żeliwnej. Wszystko to  jest zamocowane na płycie żelbetonowej. Mamy także krąg podporowy, służący do  podtrzymania płyty żelbet...

Syfony-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Zbigniew Siuzdak
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1204

  Syfony.   Syfony: są to zamknięcia wodne, zabezpieczają pomieszczenie przed gazami wydostającymi  się poprzez przybory sanitarne. Część wody zużytej pozostaje w wygięciu syfonu. Wysokość  zamknięcia wodnego powinna być min 50mm. Woda z syfonu może wyparować istnieją także  inne zamknięcia wodne n...

Układy instalacyjnej wodociągowej sieci wewnętrznej

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Zbigniew Siuzdak
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 665

Układy instalacyjnej wodociągowej sieci wewnętrznej  Instalacja może być zaopatrywana w wodę z sieci poziomej dolnej, sieci poziomej  górnej lub z sieci pierścieniowej. Jeżeli ciśnienie w sieci miejskiej jest wystarczające  (tzn. woda dotrze do najmniej korzystnego punktu pod odpowiednim ciśnieniem...

Urządzenia przeciw zalewowe i urządzenia kanalizacyjne specjalne

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Zbigniew Siuzdak
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1211

Urządzenia przeciw-zalewowe   Zamknięcie burzowe – To urządzenie przeciw zalewowe, uniemożliwia cofania się ścieków.  Działają automatycznie (urządzenie klapowe) albo mechanicznie ( uruchamianie ręczne –  zasuwa burzowa), urządzenie kulowe. Urządzenie przeciw zalewowe: najkorzystniej ,gdy  składa s...

Urządzenia sieci sanitarnej

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Zbigniew Siuzdak
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 518

Urządzenia sieci sanitarnej     PRZYBORY SANITARNE- powinny posiadać zamknięcie wody(syfony)     Wypusty podłogowe- kratki podłogowe, ściekowe; stosowane w pom., gdzie może zebrać się  woda: w pralniach, w kuchniach zbiorowego żywienia; np. piwniczne (korpus żeliwny, od  góry 

Wentylacja

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Zbigniew Siuzdak
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 847

Wentylacja   PIONY WENTYLACYJNE - Stosuje się w celu zapewnienia prawidłowej pracy przewodów  kanalizacji. Dodatkowo stosuje się w zależności od potrzeb:    -piony wentylacyjne boczne ( WB ) równoległe do przewodów spustowych;    -obejścia ( OW ), dodatkowe przewody łączące podejścia z przewodem sp...

Wewnętrzne instalacje strefowe i wodociągowa

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Zbigniew Siuzdak
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1211

Wewnętrzne instalacje strefowe.   Strefowanie wewn. inst. wodociągowych stosuje się gdy:  - ciś. w sieci miejskiej zawsze lub w pewnych okresach czasu jest nie wystarczające do zaopatrzenia w  wodę całego budynku na skutek czego wyższe kondygnacje muszą być zaopatrywane w wodę z inst.  wodociągowej...

Wykład- podział instalacji

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Zbigniew Siuzdak
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 952

Instalacje Sanitarne  Wykład  30/09/2010    Instalacje   to całość urządzeń na terenie nieruchomości; teren nieruchomości jest  ograniczany przez linię regulacyjną (np. płot, parkan itp.)  Obowiązują odrębne przepisy dla eksploatacji, projektowania, budowy sieci  komunalnych i oraz dla instalacji. ...

Przewody kanalizacyjne-wykład

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Zbigniew Siuzdak
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1050

Instalacje sanitarne  Wykład 21/10/10    Przewody kanalizacyjne prowadzone pod podłogą wewnątrz budynku, których  temperatura nie spada  poniżej 0st C powinny być ułożone w taki sposób, aby odległość od  wierzchu podłogi do wierzchu przewodu wynosiła co najmniej 0,3m dla rur żeliwnych,  natomiast p...