Politechnika Gdańska - strona 120

Opis działalności w języku nietechnicznym

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Marian Szpakowski
 • Prawo wodne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1064

Opis działalności w języku nietechnicznym.   Planuje się wykonad pomost dla celów rekreacyjnych przy istniejącym kąpielisku na jez. Golejowskim  położonym 4 km od drogi Staszów-Osiek, w okolicy Staszowa. Pomost zbudowany będzie z gotowych   drewni...

Podstawowe zasady ochrony środowiska

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Marian Szpakowski
 • Prawo wodne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1393

I Tytuł:– przepisy ogólne  1) Podstawowe zasady ochrony  ś rodowiska  - zasada kompleksowej ochrony  ś rodowiska –  podejście zintegrowane, powołanie  instytucji, ustanawianie standardów jakości środowiska,  - zasada prewencji –  podejmujący działalność wpływającą negatywnie na środowisko jest  zob...

Program ochrony środowiska gminy powiatu

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Marian Szpakowski
 • Prawo wodne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 903

      Jest dokumentem planowania strategicznego,  wyrażającym cele i kierunki polityki  ekologicznej samorządu powiatu/ gminy i  określającym wynikające z nich działania.      Sam program nie jest dokumentem  stanowiącym.   cele i priorytety ekologiczne,     rodzaj i harmonogram działań proekolog...

Program Ochrony Środowiska powiatu- podstawa prawna

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Marian Szpakowski
 • Prawo wodne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 630

Program Ochrony Środowiska gminy/powiatu podstawa  prawna, omówienie najnowszego dokumentu Program Ochrony Środowiska POŚ dla Powiatu Elbląskiego Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu NR XXXV/42/10z dnia 17  września 2010 NA LATA 2010 – 2013  Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2014 - 2017  POŚ Art. 17. POŚ Art...

Przepisy prawa ochrony środowiska - ratyfikowane umowy międzynarodowe...

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Marian Szpakowski
 • Prawo wodne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 707

  Ratyfikowane Umowy Międzynarodowe  Wspolne działania mogą przynieść zamierzony efekt  - Przepisy prawa ochrony środowiska UE  Konstytucja RP    - Przepisy prawa ochrony środowiska UE  HISTORIA  1. 18.04. 1951 r. – ParyŜ - Trakta...

Przepisy prawa ochrony środowiska - rozporządzenia

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Marian Szpakowski
 • Prawo wodne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 504

Prawo wodne    Rozporządzenia  Są źrodłami powszechnie obowiązującego prawa ochrony środowiska,  jeżeli mają charakter wykonawczy do ustaw    Charakter wykonawczy do ustaw Art. 92 Konstytucji RP  1. Rozporządzenia są wydawane prze...

Przepisy prawa ochrony środowiska - Ustawy

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Marian Szpakowski
 • Prawo wodne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 609

Ustawy Określenie przedmiotu ustawy moze być: - Rzeczowe - rozpoczynające się od wyrazow „Kodeks”, „Prawo”, „ Ordynacja”, „Przepisy wprowadzające” - Opisowe - rozpoczynające się od przyimka „o” Często kodeks zawiera prawie wszystkie normy prawne ...

Test-zestaw1

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Krzysztof Jagodziński
 • Odpady i ścieki
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1232

1 Prawidłowe odpowiedzi w stosunku do ciepła spalania to: A odnosi się do meteriału wilgotnego B odnosi się do jednostkowej suchej masy C jest tym samym, co wartość opałowa D ciepło powstałe w wyniku zupełnego i całkowitego spalenia jednos...

Test-zestaw2

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Krzysztof Jagodziński
 • Odpady i ścieki
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1218

1 Dwa największe pod względem ilości odpadów Zakłady Zagospodarowania Odpadów w rejonie  województwa Pomorskiego to: a) Lębork b) Łężyca c) Tczew d) Szadółki 2 Koszt typowego ZZO to: a) ponad 1 mld zł b) 700 mln złotych c) 100 mln złotych d) 500 mln zł 3 Pozwolenie zintegrowane wydawane jest przez:...

Test-zestaw3

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Krzysztof Jagodziński
 • Odpady i ścieki
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1099

1. Wyjaśnij skrót PRSP a Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych i Porządkowych S.A.  b)Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno- Porządkowych c)Poverty Reduction Strategy Papers d)Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno- Porządkowych S.A. 2.Jak nazywa się duże przedsiębiorstwo zajmujące się wywozem śmieci w Gdyni? a)...