Politechnika Gdańska - strona 119

Wentylacja i klimatyzacja-materiały na zaliczenie

 • Politechnika Gdańska
 • dr Roman Ostojski
 • Ogrzewnictwo
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1169

Zabezpieczenie inst. wodnych systemu   otwartego- osprzęt:  termometr na przewodzie zasilającym  lub w najwyższym punkcie kotła (każdego kotła); termometr na rozdzielaczu wody zasilającej oraz  powrotnej przy 2 lub więcej źródeł ciepła; hydrometr na rurze sygnalizacyjnej; kurek ze złączką do  węża ...

Ogrzewanie grawitacyjne

 • Politechnika Gdańska
 • dr Roman Ostojski
 • Ogrzewnictwo
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1813

OGRZEWANIE GRAWITACYJNE,  jego siłą sprawczą wprawiającą w ruch  wodę jest ciśnienie grawitacyjne, spowodowane różnicą gęstości wody o  różnej temperaturze, wypełniającej część opadową i znośną każdego z  obiegów. W miarę wzrostu temp.wody (od 4st.C) maleje jej gęstość. Woda  podgrzewana zmniejsza ...

Wentylacja i klimatyzacja-opracowane zadania z zaliczenia

 • Politechnika Gdańska
 • dr Roman Ostojski
 • Ogrzewnictwo
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1365

1. Z czego powinno składać się zabezpieczenie instalacji ogrzewania wodnego systemu otwartego?  Wymienić podstawowe urządzenia zabezpieczające  - termometr na przewodzie zasilającym lub w najwyższym punkcie kotła (każdego kotła)  - termometr na rozdzielaczu wody zasilającej oraz powrotnej przy 2 lu...

Projekt - Korea Północna

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Kazimierz Przybyłowski
 • Polityka transportowe UE
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1043

    Korea Północna  Korea Północna to państwo położone w Azji Wschodniej nad Morzem Japońskim i Żółtym.  Zajmuje 120,5 tys. km2 powierzchni. Jest republiką socjalistyczną. Stolicą Korei Północnej jest  Phenian. Phenian jest stolicą Korei Północnej, czyli Koreańskiej Republiki Ludowo –  Demokratyczn...

Fizyka-pytania z egzaminu

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Zieliński
 • Fizyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 889

1. zad 18b z elektrodynamiki  2. podobne do zad 4 ze swiatla (optyka falowa)  3. zad 26 z elektrostatyki  4. tego zad nie bylo chyba w tych co nam dawal,      ale trzeba bylo obliczyc potencjal U      majac dana prace, predkosc swiatla, stala h,   ...

Ocena oddziaływania na środowisko programów, polityk, strategii, przed...

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Marian Szpakowski
 • Prawo wodne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 756

    Prawo wodne     A. Ocena oddzia ływania na  ś rodowisko programów, polityk, strategii,  przedsi ę wzi ęć  w prawie polskim (OO Ś )  Instrument polityki ochrony  ś rodowiska  Ź ródła prawa:  - ustawa – PO Ś  2001, Tytuł I, dział VI, rozdział 1, ( wchłonęła ustawę z 09.11.2000 o  dostępie do info...

Gdzie szukać aktów prawnych

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Marian Szpakowski
 • Prawo wodne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 854

Gdzie szuka ć  aktów prawnych?  http://isap.sejm.gov.pl/  Baza Internetowy System Aktow Prawnych zawiera - aktualizowane na  bieŜąco – opisy bibliograficzne i teksty aktow prawnych opublikowanych  w Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Pols...

Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Marian Szpakowski
 • Prawo wodne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1036

  1     Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych        I. Warunki ogólne  Zgodnie z art.140 ust.2 ustawy Prawo wodne z 18 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2005 roku Nr 239,  poz. 2019 z późn. zm.)  marszałek województwa wydaje pozwolenia wodnoprawne:  1) jeże...

Kataster wodny

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Marian Szpakowski
 • Prawo wodne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1239

Co to jest?        Jest to system informacyjny  o gospodarowaniu wodami.  Udostępniany on jest  nieodpłatnie.        Prowadzenie katastru  wodnego dla regionu wodnego  należy do zadań dyrektora  regionalnego zarządu  gospodarki wodnej.  Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229  USTAWA  z dnia 18 lipca 2001 r.  ...

Operat-część opisowa

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Marian Szpakowski
 • Prawo wodne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1274

OPERAT WODNOPRAWNY  CZĘŚĆ OPISOWA    1) Zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziba i adres  Jednostką ubiegającą się o wydanie pozwolenia wodno prawnego na budowę pomostu jest  Inwestor przedsięwzięcia: Przedsiębiorstwo Gastronomiczne „WEWAG” z siedzibą w  Kielcach, ul. Grunwaldzk...