Politechnika Gdańska - strona 118

Jadalnia-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Beata Kołecka
 • Techniki sanitarne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1127

TECHNIKI SANITARNE – ĆWICZENIA    09.05.2011  Jadalnia:    gdy pracodawca zatrudnia ponad 20 pracowników na 1 zmianę  musi zapewnić pracownikom  jadalnię,    jeżeli pracownicy wykonują pracę z substancjami szkodliwymi lub prace bardzo brudzące,...

Natryskownie-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Beata Kołecka
 • Techniki sanitarne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1197

NATRYSKOWNIe    NATRYSKOWNIE–  W pomieszczeniu z natryskami poszczególne sitka powinny być zainstalowane  w oddzielnych kabinach umieszczone w taki sposób, aby strumień wody spływał  na ramiona a nie na głowę.  Pomieszczenie z natryskami w których znajduje się więcej niż 6 sitek, powinno  być odd...

Ogrzewanie i wentylacja bufetu i jadalni-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Beata Kołecka
 • Techniki sanitarne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1386

Ogrzewanie i wentylacja:  temperatura w jadalni, bufecie, jeśli nie ma szatni oraz przygotowalni i wydawalni  posiłków wynosi 16°C, gdy jest szatnia do 20°C;  w pomieszczeniu ogrzewanym nagrzewnicami (włączane w razie potrzeby) - ogrzewanie  d...

Płynna regulacja pracy pompy-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Beata Kołecka
 • Techniki sanitarne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1316

P łynna regulacja pracy pompy- podstawy teoretyczne    Mając charakterystykę katalogową pompy można ją zmieniad regulując prędkośd obrotową pompy.    Regulacja/sterowanie cyrkulacji centralne c.w.u.  Regulacja ma zapewnid jak najszybszą dostawę ciepłej wody do punktu poboru.    A. Regulacja pracy p...

Płynna regulacja w instalacjach wody zimnej-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Beata Kołecka
 • Techniki sanitarne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1190

P łynna regulacja w instalacjach wody zimnej  H geometryczne to wysokośd między osią punktu czerpalnego a osią jezdni.  Δh strat to straty na długości, na wodomierzu głównym i mieszkaniowym.  Δh na wylocie to tam, gdzie pobierana jest woda.  Wodę należy pompowad, gdy h ciśnienia w rurociągu uliczny...

Podział odzieży-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Beata Kołecka
 • Techniki sanitarne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1463

Techniki Sanitarne    Podzia ł odzieży:  1. Odzież domowa  2. Odzież wierzchnia (wychodząc na dwór zakładana- kurtki, futra, płaszcze, parasole itd.)  3. Odzież robocza (Zamiast odzieży wierzchni...

Pomieszczenia sanitarno-higieniczne-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Beata Kołecka
 • Techniki sanitarne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1232

Techniki Sanitarne    Droga pracowników na terenie pracy nie powinna przecinad linii transportowych a zwłaszcza  kolejowych. Ciągi dla pieszych/chodniki dla dużego ruchu należy projektowad równolegle do dróg  zakładowych. Największe oddziały w zakładzie, posiadające największą ilośd pracowników,  p...

Pomieszczenia ustępowe

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Beata Kołecka
 • Techniki sanitarne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1106

TECHNIKI SANITARNE – ĆWICZENIA  04.04.2011  Pomieszczenia ustępowe:    w zakładach pracy muszą być ogólnodostępne dla pracowników,    powinny być w tym budynku, gdzie są pracownicy,    dojście z traktu komunikacyjnego,    od stanowiska pracy do najbliższego ustępu  nie może być dalej niż 75 m, ...

Umywalnie-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Beata Kołecka
 • Techniki sanitarne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 987

TECHNIKI SANITARNE – ĆWICZENIA  11.04.2011  Umywalnie:    łatwy dostęp dla pracowników, niekolidujący z umytymi i ubranymi,    co najmniej 2 – krotna wymiana powietrza w ciągu 1h,    do umywalek doprowadzona woda ciepła i zimna,    szer. przejścia między umywalkami a przeciwległą ścianą nie nie...

Wykład 1- zagadnienia przedmiotu

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Beata Kołecka
 • Techniki sanitarne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1057

Techniki sanitarne    Wykład 1    Zagadnienia przedmiotu  A. Hydraulika i sterowanie instalacjami i systemami sanitarnymi.  B. Urządzenia sanitarne w zakładach pracy.  C. Wentylacja, klimatyzacja i ogrzewanie hal basenowych.  D. Baseny i kąpieliska.  W semestrze VI zajmowad się będziemy zagadnienia...