Politechnika Gdańska - strona 116

Projekt instalacji centralnego ogrzewanai dla budynku wielorodzinnego

 • Politechnika Gdańska
 • dr Roman Ostojski
 • Ogrzewnictwo
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1267

Projekt instalacji centralnego ogrzewania dla  budynku wielorodzinnego. Spis treści: 1.0 Opis techniczny 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Cel i zakres opracowania 1.3 Opis budynku i lokalizacja 1.4 Opis instalacji centralnego ogrzewania 1.5 Techniczny odbiór instalacji 2.0 Obliczenia 2.1 Całkowite obci...

Projekt instalacji centralnego ogrzewania dla budynku wielorodzinnego

 • Politechnika Gdańska
 • dr Roman Ostojski
 • Ogrzewnictwo
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1533

                Projekt instalacji centralnego  ogrzewania dla budynku  wielorodzinnego.    WERSJA POPRAWIONA  1.  Opis syntetyczny.  Zamieszczony w wersji poprawionej w pkt. 1.5.   2.  Obliczenia hydrauliczne- brak informacji o wysokości dławienia dla poszczególnych  obiegów i brak obliczeń ciśnie...

Moc podgrzewacza pojemnościowego

 • Politechnika Gdańska
 • dr Roman Ostojski
 • Ogrzewnictwo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1281

Moc podgrzewacza pojemno ś ciowego    Ponieważ objętość zasobnika zapewnia częściową akumulację, moc układu (w tym przypadku podgrzewacza)  przygotowania c.w.u. należy obliczyć z uwzględnieniem współczynnika redukcji dług zależności:      gdzie:  n  — sprawność układu c.w.u.,   — współczynnik reduk...

Prawo ochrony środowiska w systemie państwa polskiego

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Wojciech Szpakowski
 • Prawo wodne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 994

PRAWO WODNE        Prawo ochrony środowiska w systemie państwa polskiego (wg B. Rakoczy 2008)      Pogląd 1  Przepisy o charakterze:  - Administracyjnoprawnym  - Cywilnoprawnym  ...

Prawo ujęte w Konstytucji RP-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Wojciech Szpakowski
 • Prawo wodne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2996

PRAWO WODNE      Konstytucja RP    KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  z dnia 2 kwietnia 1997 r. Opracowano na podstawie:  Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319,  z 2006 r. Nr 200, poz. 1471, z 2009 r, Nr 114, poz. 946.    Konstytucja RP  Art. 87.  1. Źrodłami powszechnie o...

Modele gospodarki wodno-ściekowej

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Andrzej Gajewski
 • Gospodarka Wodno-Ściekowa
Pobrań: 546
Wyświetleń: 2436

Modele gospodarki wodno-ściekowej    Systemy (modele) gospodarki wodno-ściekowej wg sposobu korzystania z  wody   1.PRZEPŁYWOWY (otwarty)   2.SZEREGOWY   3.OBIEGOWY (zamknięty)   4.KOMBINOWANY      Cechy systemu przepływowego:   • zaopatrzenie w wodę odbywa się z jednej wspólnej sieci przewodów   •...

Obliczenia do projektu oczyszczalni ścieków

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Krzysztof Czerwionka
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 203
Wyświetleń: 875

II Obliczenia. Dane wyjściowe do projektu oczyszczalni ścieków Nr M Udział w grupach [%] [-] [tys.] 5 4 3 2 1 [-] [-] [-] 2 80 10 25 35 20 10 130 masarnia 150 3 3 8 1800 3000 550 500 55 1. Bilans ścieków surowych. 1.1. Przepływy char...

Projekt koncepcyjny sieci wodociągowej dla miasta Gniew

 • Politechnika Gdańska
 • dr hab. inż. Marian Kulbik
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 504
Wyświetleń: 2695

Projekt koncepcyjny sieci wodociągowej dla  miasta Gniew. 1 1. Część opisowa. 3 1.1. Informacje wstępne. 3 1.1.1. Podstawa opracowania.       3 1.1.2. Cel i zakres projektu.       3 1.1.3. Charakterystyka miasta.                  3 1.2. Ch...

Wymiary sciany oporowej na apodstawie analizy warunków geotechnicznych...

 • Politechnika Gdańska
 • dr hab. inż. Lech Bałachowski
 • Gleboznawstwo i rekultywacja
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1736

1. Wstępne przyjęcie wymiarów ściany oporowej na podstawie analizy warunków       geotechnicznych 1.1 Parametry geotechniczne i rysunek schematyczny ( 1:100 ) A) Piasek średni ( Ps   Id(n) = 0.58  ⇒ grunt w stanie średnio zagęszczonym -gęstość właściwa    ρs = 2.65 g/cm3 -

Zadanie projektowe-Oczyszczanie gruntu i wody gruntowej in situ

 • Politechnika Gdańska
 • dr hab. inż. Lech Bałachowski
 • Gleboznawstwo i rekultywacja
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1449

ZADANIE PROJEKTOWE Oczyszczanie gruntu i wody gruntowej in situ Przedmiot: Rekultywacja Nr tematu: G6 1. Charakterystyka i ocena zanieczyszczeń gruntu i wód podziemnych: W rejonie wycieku wykryto następujące zanieczyszczenia: Na podstawie rozporządzenia ministra środowiska z dnia 9 września 2002 r....