Politechnika Gdańska - strona 115

Wodociągi i kanalizacje-egzamin

 • Politechnika Gdańska
 • dr hab. inż. Marian Kulbik
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1316

*Celem wstępnej próby ciśnieniowej jest: a)ustabilizowanie podłoża rurociągu b)oszacowanie objętości powietrza w przewodzie c)sprawdzenie szczelności połączeń *Celem próby spadku ciśnienia jest: a)ustabilizowanie podłoża rurociągu b)oszacowanie...

Wiadomości wstępne dotyczące instalacji wentylacyjnych i klimatycznych...

 • Politechnika Gdańska
 • dr hab. inż. Arkadiusz Orłowski
 • Wentylacja i klimatyzacja
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1281

1.Wiadomo    ści wstępne dotyczące instalacji wentylacyjnych i klimatycznych.     Człowiek przebywa przez większą część swojego życia w pomieszczeniach mieszkalnych  lub produkcyjnych dlatego należy stworzyć mu w tych pomieszczeniach odpowiednie warunki, w  tym również warunki mikroklimatu. W pomie...

Sprawozdanie z wycieczki do Elektrociepłowni

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Eliza Kulbat
 • Chemia środowiska
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1519

Sprawozdanie z wycieczki do  Elektorciepłowni EC III Przedmiot: Chemia Środowiska - Ćwiczenia Prowadzący: Dr inż. Eliza Kulbat 1. Podstawowe informacje. Zakład utylizacyjny Sp. z o.o. Zlokalizowany jest w Gdańsku przy ulicy Jabłoniowej 55. Zakład zatrudnia około 300 pracowników (w roku 2010 około 2...

Ścieki przemysłowe

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Andrzej Gajewski
 • Gospodarka Wodno-Ściekowa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 938

Gosp wodno ściekowa    Około 85% pobranej wody wraca z powrotem do wód powierzchniowych w postaci  mniej lub bardziej zanieczyszczonych ścieków.    Sposoby ochrony środowiska:  •racjonalne kształtowanie środowiska i gospodarowanie...

Badanie modelowe sieci wodociągowej

 • Politechnika Gdańska
 • dr hab. inż. Marian Kulbik
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 70
Wyświetleń: 889

Ćwiczenie 8 BADANIE MODELOWE SIECI WODOCIĄGOWEJ 1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z  działaniem modelu pompowni i zasilanej przez nią   sieci   wodociągowej.   Podczas   ćwiczenia   przeprowadzane   jest   m.in.   badanie   charakterystyki  pompowni,   rejestracja ...

Obliczenie zapotrzebowania wody na wszystkie cele miasta Gniew

 • Politechnika Gdańska
 • dr hab. inż. Marian Kulbik
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1190

Przybliżone obliczenie zapotrzebowania wody na wszystkie cele miasta. Miasto Gniew - nowo budowane, o charakterze przemysłowym. Liczba mieszkańców wynosi  79 300. Poszczególne dzielnice miasta są zaliczane do różnych klas wyposażenia (wg ...

Projekt koncepcyjny sieci wodociągowej dla miasta Wąbrzeźno

 • Politechnika Gdańska
 • dr hab. inż. Marian Kulbik
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1281

POLITECHNIKA GDAŃSKA    WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA  KATEDRA INŻYNIRII SANITARNEJ            Projekt koncepcyjny sieci wodociągowej  dla miasta Wąbrzeźno                 Gdańsk, rok Akad. 2011/2012  Nr podkładu: 88  2    Spis treści  1.  Część opisowa 3  1.1.  Informacje wstępne 3  1.1....

Projekt-Obliczenie zapotrzebowania na wodę

 • Politechnika Gdańska
 • dr hab. inż. Marian Kulbik
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1281

Wodociągi obliczenia      1. Dane wyjściowe    Łomża:    miasto rozbudowywane    charakter przemysłowy      klasy  wyposażenia  udział  %  Gęstość zaludnienia  [M/ha]  Powierzchnia poletek  [ha]:  Liczba mieszkańców dla poszczególnych ...

Opis techniczny projektu gospodarkiwodno-ściekowej dla cukrowni

 • Politechnika Gdańska
 • dr Monika Gajewska
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 462
Wyświetleń: 2107

Gdańsk 13.05.2013 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk PROJEKT GOSPODARKI WODNO- ŚCIEKOWEJ DLA CUKROWNI 1 Spis treści 1. Opis techniczny. 1.1. Podstawa opracowania. 1.2. Cel opracowania. 1.3. Zakres opracowania. 1.4. Lokalizacja i warunki ...

Sprawozdanie z wycieczki do Elektrociepłowni EC III

 • Politechnika Gdańska
 • dr Monika Gajewska
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1197

Gdańsk 13.05.2013 Sprawozdanie z wycieczki do Elektorciepłowni  EC III Przedmiot: Gospodarka Wodno-Ściekowa Prowadzący: Dr inż. Magdalena Gajewska 1. Lokalizacja Elektrociepłownia Gdyńska EC 3 zlokalizowana jest przy ulicy Puckiej 118 w Gdynii. Rys. 1. Lokalizacja elektrociepłowni na mapie. 2. Najw...