Politechnika Gdańska - strona 114

Formy i zasady wynagradzania pracowników - Forma czasowa

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1085

FORMY I ZASADY WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW Formy wynagradzania. Ilość pracy jako miernik wynagradzania pracownika określa się w zależności od charakteru pracy i stosowanego systemu wynagrodzeń. Tam gdzie wyniki pracy mają postać konkretnych produktów lub ich wartość jest wymierna - ilość ocenia się l...

Funkcja motywowania w zarządzaniu - Środki zachęty

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 21
Wyświetleń: 651

1. Interpretacja podstawowych pojęć. M otywowanie polega na wpływaniu (pobudzaniu, stymulowaniu) na zachowanie się człowieka za pośrednictwem określonych bodźców, które przekształcają się w motywy (pobudki) skłaniające do działania. Motyw to stan psychiczny organizmu wywołany przez bodziec, który ...

Proces doboru pracownika

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 588

Proces doboru pracownika Przedsiębiorstwo `X'. Jesteśmy firmą kosmetyczną o ugruntowanej pozycji na rynku polskim. Poszukujemy pracownika na stanowisko sekretarki/ asystentki dyrektora generalnego. Zakładamy, że będzie to osoba spoza firmy, dl...

Systemy CRM - definicja, sposób działania

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 63
Wyświetleń: 861

PRACA ZALICZENIOWA Z ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ ` SYSTEMY CRM CO TO JEST CRM I JEGO SPOSÓB DZIAŁANIA Zarządzanie relacjami z klientami jest kluczowym elementem powodzenia w biznesie. Firmy nie tylko muszą oferować klientom...

Zagadnienia z zakresu przedsiębiorstwa

 • Politechnika Gdańska
 • dr hab. Anna Rzeczycka
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 49
Wyświetleń: 651

CEL DZIALALNOSCI PRZEDSIEBIORSTW Współczesna teoria przedsiębiorstwa stoi na stanowisku, że celem wszelkich decyzji podejmowanych w przedsiębiorstwie jest maksymalizacja jego wartości rynkowej . Wzrost wartości rynkowej przedsiębiorstwa prowadzi do zwiększenia stanu posiadania jego właścicieli. Zar...

Zasoby ludzkie w firmie

 • Politechnika Gdańska
 • prof. przew. kwal. II Józef Andrzej Budka
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1092

„ Zarządzanie pracą” Z. Jasiński - kilka rozdziałów, „Zarządzanie zasobami ludzkimi” A. Pocztowski, „Zasoby ludzkie w firmie” red. A. Sajkiewicz Zarządzanie kadrami dotyczy realizacji funkcji personalnych przedsiębiorstwa. Jedna z funkcji organicznych. Wyróżnia się trzy podejścia (modele) zarzą...

Materiały do zaliczenia - Czas pracy

 • Politechnika Gdańska
 • dr Ewa Zaborowska
 • Ogrzewnictwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1309

Wartość normatywna dla budynków mieszkalnych Jednostka zapotrzebowania na cwu: G=110 dm2/(dxj.n) dla mieszkań wyposażonych w natryski G= 130 dm2/(dxj.n) dla mieszkań wyposażonych w natryski Czas pracy(użytkowania) instalacji w ciągu doby: τ= 18 h/d (od 6 do 24) Współczynnik nierównomierności godz...

Ogrzewnictwo wentylacja i klimatyzacja-pytania

 • Politechnika Gdańska
 • dr Ewa Zaborowska
 • Ogrzewnictwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1078

Rząd 1 1) Wyznaczyć moc cieplną wymiennika ciepła gdy powierzchnia ogrzewana to 5m2, średnia logarytmiczna różnicy temperatur 20^C zaś współczynnik przenikania U=2000 W/m2*K 2) Zdefiniować i wyznaczyć autorytet zewnętrzny

Regulatory bezpośredniego działania

 • Politechnika Gdańska
 • dr Ewa Zaborowska
 • Ogrzewnictwo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1197

REGULATORY BEZPOSREDNIEGO DZIAŁANIA Regulator temperatury - Funkcja kontrolna i ograniczenie maksymalnej temp. czynnika po stronie odbiornika. Konstrukcja: zawór regulacyjny, element termostatyczny, nastawnik temp. kapilara. Regulatory przepływu temperatury - Funkcja: zmiana

Węzły ciepła

 • Politechnika Gdańska
 • dr Ewa Zaborowska
 • Ogrzewnictwo
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1260

Warunki techniczne: - montażu i odbioru urządzeń do regulacji i pomiaru zużycia ciepła w budynkach; polska korporacja techniki sanitarnej, grzewczej, gazowe i klimatyzacji - zabezpieczenie wody przed wtórnymi zanieczyszczeniami - wykonania i odbioru instalacji wodociągowych, ciepłowniczych, ogrze...