Politechnika Gdańska - strona 112

Określenie jakości produktu

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 763

Wstęp Przedmiotem raportu jest próba określenia jakości takich produktów jak: szczotka do włosów, lakier do włosów, sok pomarańczowy. Celem raportu jest uzyskanie umiejętności badania produktów pod względem jakościowym za pomocą wybranych...

Przesłanki i geneza reengineeringu

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 763

Przesłanki i geneza reengineeringu Business process reengineering (BPR) - jako metoda gruntownego przekształcania całościowych procesów w przedsiębiorstwie w celu optymalizowania trzech podstawowych wyznaczników efektywności: jakości, kosztów i terminu realizacji, jest uważana za nowy paradygmat p...

Rekrutacja i selekcja

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 679

Wykształcenie wyższe : Od...do... Nazwa uczelni, miasto, państwo, kierunek studiów (wydział, specjalizacja). Tytuł pracy dyplomowej (ew. ocena - tylko bdb). Przedmioty specjalistyczne. Udział w seminariach, konferencjach itp. Nagrody,...

Rekrutacja i selekcja pracowników

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 147
Wyświetleń: 945

SELEKCJA I REKRUTACJA KANDYDATÓW - PODEJŚCIE PRACODAWCY. Pierwszą rzeczą jaką należy zrobić przed rozpoczęciem procesu rekrutacji i selekcji jest stworzenie profilu kandydata . W tymże profilu powinny się znaleźć takie rzeczy jak: Wykształcenie; Kwalifikacje (czyli różne kursy i inne zdobyte dypl...

Rekrutacja i selekcja w przedsiębiorstwie

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 560

Rekrutacja i selekcja. Zanim przejdziemy do właściwego tematu należy powiedzieć, że w sprawie doboru, oceny i wynagradzania pracowników Polska ma znaczne zaległości, które musimy nadrobić zanim zostaniemy dopuszczeni do członkostwa w Unii Europejskiej. Zacofanie to odnosi się przede wszystkim do zł...

Rekrutacja - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 700

REKRUTACJA SPIS TREŚCI WSTĘP 4 ROZDZIAŁ I Zarządzanie zasobami ludzkimi Krótki rys historyczny zarządzania zasobami ludzkimi. Pojęcie zarządzani a zasobami ludzkimi 5 Miejsce rekrutacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi 13 ROZDZIAŁ II Rekrutacja 1. Źródła naboru 16 2 Rekrutacja wewnętrzna i zewn...

Proces rekrutacji

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 707

Istnienie i rozwój każdego przedsiębiorstwa jest uzależniony w dużym stopniu od doboru kadr - działań mających na celu pozyskanie odpowiednich ludzi i właściwe obsadzenie wolnych stanowisk. Dobór powinien więc zapewnić odpowiednią liczbę pracowników, z odpowiednimi kwalifikacjami w określonym wymia...

Proces rekrutacji pracowników - Rynek pracy

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 777

REKRUTACJA Rekrutacja oznacza pozyskiwanie przez organizację kandydatów do pracy w liczbie umożliwiającej ich racjonalną selekcję. Wyróżniamy rekrutację: rekrutację ogólną, rekrutację segmentową. Rekrutacja ogólna jest najbardziej odpowiednia, gdy pragniemy przyciągnąć kandydatów na operacyjne ...

Restrukturyzacja operacyjna i organizacyjna - Nabycie firmy

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 630

Restrukturyzacja operacyjna i organizacyjna przedsiębiorstwa STRESZCZENIE Mianem „restrukturyzacja przedsiębiorstwa” nazywamy zmiany radykalne, będące odpowiedzią kierownictwa przedsiębiorstwa na poważne zmiany w jego otoczeniu i/lub w jego wnętrzu. Celem restrukturyzacji jest poprawa efektywności...

Rola i zadania technicznej infrastruktury zarządzania

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 483

Rola i zadania technicznej infrastruktury zarządzania Infrastruktura - Podstawowe urządzenia i instytucje usługowe potrzebne do należytego funkcjonowania produkcyjnych działów gospodarki. Technologia - konkretne zastosowanie wiedzy naukowej i technicznej do tworzenia, rozwijania i wytwarzania jakie...