Politechnika Gdańska - strona 111

Projekt systemu wynagrodzeń - Rynek pracy

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 700

PROJEKTOWANIE SYSTEMU WYNAGRADZANIA PODSTAWY DLA PROJEKTOWANIA PROGRAMÓW WYNAGRADZANIA Strategia wynagradzania, powinna opierać się na pewnych zasadach, powinna również określać generalny skład pakietu wynagradzania i wyznaczać podstawy na jakich podejmowane będą w przedsiębiorstwie kluczowe decyz...

Projektowanie i usprawnianie przedsiębiorstwa produkcyjnego

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 574

Projektowanie i usprawnianie przedsiębiorstwa produkcyjnego I WSTĘP Charakterystyka projektu Projekt dotyczy przedsiębiorstwa produkcyjnego, które wytwarza pościel. Nazwa firmy to Przedsiębiorstwo Produkcyjne „Sen”, spółka cywilna, w której wspólnikiem będę ja wraz z mężem. Spółka może używać naz...

Projektowanie organizacji - Przedsiębiorstwo produkcyjne

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 602

PROJEKTOWANIE ORGANIZACJI Przez większość naszego życia jesteśmy członkami rozmaitych organizacji- uczelni, drużyny sportowej, instytucji społecznej lub wyznaniowej, jednostki wojskowej albo przedsiębiorstwa. Niektóre organizacje , na prz...

Przedmiot nauki organizacji i zarządzania

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 938

Przedmiot nauki organizacji i zarządzania Rozumienie zarządzania Funkcje zarządzania POSD CORB HAROLD KOONTZ - planning - Planning (planowanie) - organizing - prganizing (organizowanie) - staffing - staffing (kierowanie personelami) - ...

Przedsiębiorstwo i jego cele - Rynek pracy

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 700

Przedsiębiorstwo Przedsiębiorca to człowiek aktywny i ekspansywny, który tworzy przedsiębiorstwo lub obejmuje nad nim kontrolę, która dostrzega sprzyjające interesom okazje i wykorzystuje je, oraz jest siłą motoryczną zmian i postępu gospodarczego. Wstępnym warunkiem stania się przedsiębiorcą jest ...

Przyczyny i metody rozwiązywania konfliktów - Kompromis

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 532

Przyczyny i metody rozwiązywania konfliktów Napięcia, problemy brak czasu, przeciwne poglądy, często prowadzą do narastania konfliktów między jednostkami i poszczególnymi osobami. Konflikt w organizacji oznacza spór dwóch lub więcej członków albo grup, wynikający z konieczności dzielenia się ograni...

Przywództwo - definicja i podział

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 994

Przywództwo możemy rozpatrywać w dwóch płaszczyznach. Jako proces - wykorzystanie nie polegającego na przymusie wpływu do kształtowania celów grupy lub organizacji, motywowania zachowań nastawionych na osiągnięcie tych celów oraz pomagania w określaniu kultury grupy lub organizacji. Jako właściwoś...

Paradygmat racjonalności strategicznej

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1764

PARADYGMAT RACJONALNOŚCI STRATEGICZNEJ Szkoła planistyczna - przekonanie, że źródłem racjonalizacji działań jest dobry plan. Zarządzanie niepewnością otoczenia przedsiębiorstwa - zarządzanie strategiczne . Szkoła pozycjonowania macierzowego - wyróżnikiem tej szkoły jest prezentacja oferty asortym...

Badanie marketingowe produktów

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 560

Spis treści 1. Wstęp W niniejszej pracy przedmiotem raportu jest próba określenia jakości wybranych produktów codziennego użytku, którymi są: ręcznik kąpielowy ÅFJÄRDEN, mleko 2,0% Mlekovita oraz la...