Politechnika Gdańska - strona 110

Proces produkcyjny i wytwórczy - ujęcie mikroorganizacyjne

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1106

Zarządzanie produkcją Proces produkcyjny i wytwórczy POJĘCIE PROCESU WYTWÓRCZEGO. Procesem produkcyjnym nazywamy proces transformacji, czyli przekształcenia wektora wejścia systemu produkcyjnego w wektor wyjścia. Proces produkcyjny można zdefiniować również jako uporządkowany ciąg działań w wynik...

Proces rekrutacji pracowników

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2135

Proces rekrutacji pracowników ETAPY W PROCESIE DOBORU PRACOWNIKÓW Standardowa procedura zatrudniania obejmuje 7 etapów, jednak proces doboru może przebiegać różnie w różnych organizacjach. N T N T N T N T N T N T Opis do schematu blok...

Produktywność systemu produkcyjnego - Koszty zmienne

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 784

Produktywność systemu produkcyjnego 1. Cena produktu (fabryczna, hurtowa i detaliczna). W skład ceny aparatu wchodzą następujące składniki: - zakup podzespołów elektronicznych, obudów, okablowania, opakowań, itp., - koszt transportu tychże elementów, - koszt przygotowania ich do montażu, - koszt...

Prognozowanie w przedsiębiorstwie

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 882

I Prognozowanie - przewidywanie kształtowania się (predykcja) zjawisk i procesów gosp. W przyszłości. Prognozowanie - to przewidywanie przyszłych zdarzeń na podstawie informacji o przeszłości. P. może być racjonalne i nieracjonalne. Z przewidywaniem nier acjonalnym mamy do czynienia wtedy gdy w pro...

Projekt procesu produkcyjnego - Charakterystyka

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 959

Projekt procesu produkcyjnego Charakterystyka wyrobu, Charakterystyka procesu produkcyjnego, Specyfika niezbędnych czynników produkcji, Projekt bazy normatywnej, Budżetowanie zużycia czynników produkcji wg przykładu, Budżetowanie jednos...

Projekt przedsiębiorstwa produkcji elektroniki

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 581

PROJEKT PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCJI ELEKTRONIKI STERUJĄCEJ OŚWIETLENIEM „BED”. SPIS TREŚCI Opis przedsiębiorstwa. 3 Produkt. 3 3. Rynek i konkurencja. 4 4. Strategia przedsiębiorstwa. 5 5.Polityka cenowa. 6 6. Plan promocji i sprzedaży. 7 7. Budżet promocyjny. 8 8. Założenia techniczno - orga...

Projekt przedsiębiorstwa "Bed"

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 546

PROJEKT PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCJI ELEKTRONIKI STERUJĄCEJ OŚWIETLENIEM „BED” SPIS TREŚCI Opis przedsiębiorstwa. 3 Produkt. 3 3. Rynek i konkurencja. 4 4. Strategia przedsiębiorstwa. 5 5.Polityka cenowa. 6 6. Plan promocji i sprzedaży. 7 7. Budżet promocyjny. 8 8. Założenia techniczno - organ...

Projekt strategii przedsiębiorstwa - Wizerunek firmy

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 560

PROJEKT STRATEGII PRZEDSIĘBIORSTWA SPIS TREŚCI Profil i zakres działalności przedsiębiorstwa Analiza makrootoczenia Analiza otoczenia konkurencyjnego - Model „pięciu sił” Portera Analiza SWOT Identyfikacja i diagnoza problemu ...