Podstawy zarządzania - wykład 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 896
Wyświetleń: 2478
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy zarządzania - wykład 1 - strona 1 Podstawy zarządzania - wykład 1 - strona 2 Podstawy zarządzania - wykład 1 - strona 3

Fragment notatki:


Wykład I - 21.02.2011 Egzamin: Dr Edyta Bielioska-Dusza - Test wielokrotnego  wyboru Pokój 263 Paw B - Pytania otwarte Dyżur: Czwartek 13.00 - 14.30 edytadusza@gmail.com Tylko to, co było powiedziane  na wykładzie! Literatura: -  Podstawy  Zarządzania  organizacjami Griffin R.W. Warszawa  2004 - Organizacja  i zarządzanie.  Podstawy  wiedzy menedżerskiej M. Przybyła, Wrocław AE 2003 - Zarządzanie.  Teoria i Praktyka A.K. Koźmioski, Warszawa  2002 Kontekst Historyczny: ○ Teoria zasad zarządzania - rewolucja przemysłowa  w Anglii w XIX/WW w. Wynalezienie  maszyny parowej, zastąpiono siłę  ludzką. Przedsiębiorstwa  rozrastały  się.  ○ Stany Zjednoczone  i Europa - dwa główne ośrodki myśli organizatorskiej. Te dwa ośrodki uzupełniały  się nawzajem. W ich  ramach powstawały kierunki  i szkoły,  które uzupełniały  wcześniejsze  teorie na temat zarządzania. Główne kierunki to:  Naukowe Zarządzanie - 1890 do dnia dzisiejszego  Naukowe Administrowanie  - 1900 - administrowanie  poszczególnymi  funkcjami  Kierunek stosunków międzynarodowych  - 1925  Kierunek ilościowy - 1940  Kierunek systemowy  - 1960  Kierunek sytuacyjny  - 1970 ○  Główne ośrodki:  Amerykaoski  - Taylor, H.Ford, H.L. Gant, Follet, Gilbrecht  Francuski - Fayol (zarządzania można się nauczyd), Bedaux (wartościowanie pracy), Chatelier  Polski - Adamiecki,  Rytel, Hauswald,  Bieokowski ○  Prekursorzy:  Fryderyk Winslor Taylor (1856  - 1915) □ Najwybitniejszy przedstawiciel  myśli amerykaoskiej,  który jako pierwszy  do zagadnienie  z zakresu zarządzania  zastosował ścisłe metody  naukowe. □ Słynne badanie na 6 osobach pracujących przy ładowaniu materiału łopatą - wzrost lub spadek wydajności  pracownika poprzez  pomiar  łopaty. □ Bethlehem Steel Com. (Pensylwania)  - główny czynnik wydajności  - łopata - (15 typów, 9,75 kg) □ Określi pojęcie robotnika wzorcowego - pracuje najbardziej  efektywnie i pod niego powinny  byd ustalane  wszystkie normy □ Specjalizacja pracy kierowniczej  - zwarty system zarządzania przedsiębiorstwem  - system funkcjonalny; □ System funkcjonalny  - system zadaniowy: □ Schemat prezentuje  rozwiązanie strukturalne:  KN - Kierownictwo Naczelne + 8 Mistrzów Funkcjonalnych  (mistrzowie  administracyjni  i mistrzowie  produkcyjni)  + robotnicy; linie  - zależności między  kierownikami  a  pracownikami. Każdy robotnik  ma kontakt z mistrzem  produkcji  i administracji. □ Oddzielił system produkcji od przygotowanie,  tworząc w zakładach specjalne biuro przygotowania robót. 

(…)

… z aspektem psychologicznym;
 Nieprzerwane i permanentne oddziaływanie
Henri Fayol (1841 - 1925):
□ Problematyka struktury organizacyjnej i organizacji pracy kierowniczej w przedsiębiorstwie,
□ Traktował przedsiębiorstwo jako całośd,
□ Sformułował 14 zasad zarządzania,
□ Dokonał klasyfikacji i opisu funkcji zarządzania - w oparci o nią opracował tablice uzdolnieo kierowniczych, z
których wynika że na górnych szczeblach decydują umiejętności związane z funkcjami w węższym znaczeniu,
natomiast inne umiejętności nabierają znaczenia na niższych szczeblach hierarchii organizacyjnych.
Kładka Fayola (Most Fayola)
□ Zasady H. Fayola:
1. Podział pracy,
2. Autorytet,
Podstawy Zarządzania Strona 2
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Autorytet,
Dyscyplina,
Jednośd rozkazodawstwa (pracownik…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz